Privacy

Bij het ingeven van een comment (reactie) op deze weblog bewaren wij:

  • het door u ingegeven e-mailadres
  • de door u ingegeven naam
  • het IP adres

Het invullen van een naam en een emailadres is verplicht om 2 redenen:

  • om spam te voorkomen
  • om onszelf, onze lezers, en eventueel het slachtoffer van een reactie te beschermen tegen inbreuken op de wet

Opgelet: om misbruik tegen te gaan, is het IP-adres van waarop u commentaar ingegeven hebt zichtbaar voor de bezoekers van Mechelen Blogt. Indien u volledig anoniem wenst te blijven, kan u gebruik maken van een (gratis of betalende) anonymizing web proxy.

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:

  • De informatie wordt niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor Direct Marketing doeleinden
  • Mocht Mechelen Blogt de gegevens willen gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacy-beleid, dan zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
  • Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van deze weblog toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren via e-mail.
  • Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van deze weblog de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren.