Copyright

Alle teksten, foto’s, audio, video en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij Mechelen Blogt  of de auteur van het artikel hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Voor de toekenning van deze rechten kan u de redactie contacteren.

Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden – hoe of welke dan ook –  mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.