Afspraken

Een open aanpak

Het standaard beleid van Mechelen Blogt is om alle reacties onaangeroerd te laten; we gunnen iedereen zijn inbreng.  Niemand bij Mechelen Blogt heeft de intentie om te censureren.

Onderstaande richtlijnen voor verwijdering van bijdragen zijn enkel opgesteld voor de zeldzame gevallen die nefast zijn voor de kwaliteit van de site en waarover we meerdere klachten ontvangen. 

Basisreglement

Hierbij de afspraken die we gebruiken om, wanneer nodig, te bepalen of een bijdrage kan verwijderd worden.

  • Alles wat tegen de wet is, kan niet. Linken naar illegale muziek, sites met betwistbare inhoud en inbreuken op auteursrecht, manifest racisme.
  • Ongecontroleerde reklame (spam) of herhaaldelijke commentaar buiten het onderwerp van de post wordt gewist.
  • Post onder je eigen naam: onder andermans naam posten wordt gewist.
  • Persoonlijke berichten zijn hier niet op hun plaats. Gebruik email.
  • Enkel de maker van de post heeft het recht om de inhoud te veranderen of de reacties hierop af te sluiten, indien hij meent dat de topic ontaardt.
  • Blijf respectvol voor iedereen: reacties die duidelijk beledigend of onterend zijn kunnen worden gewist, na herhaaldelijke en meerdere klachten.
  • Mechelen Blogt is bedoeld als platform voor artikels en reportages die het sociale en culturele leven in de stad op zo neutraal mogelijke manier in beeld brengen en zo het lokale gemeenschapsgevoel mee versterken.  Opiniestukken, satire en (andere) kritische beschouwingen zijn hier - als artikel - niet op hun plaats.  Uiteraard kunnen kritiek of persoonlijke beschouwingen wél als reactie op geplaatste artikels, voor zover daarbij de overige spelregels in acht worden genomen.
  • Als je citeert, vergeet niet de bron te vermelden. Best niet het volledige bericht citeren. Beperk je tot de context en het essentiële.

Inbreuken

Commentaren die tegen de regels ingaan, en waarvoor we meerdere klachten ontvingen, worden gemodereerd of verwijderd door de medewerkers.  Er zal hiervoor steeds een verklaring gegeven worden.

Verder gaan wij uit van de goede wil van alle mensen. Wanneer u het tegendeel bewijst in de commentaren behoudt de redactie zich het recht voor in te grijpen.  Hierbij gaan we uit van de leidraad dat de site voor zowel lezers als (vrijwillige) auteurs aangenaam en interessant moet blijven.

Publiciteit

Commerciële informatie of reclame wordt niet getolereerd.  Indien u informatie over uw bedrijf via Mechelen blogt wenst kenbaar te maken, kan dat door een persoonlijk verhaal achter het bedrijf te bloggen.

Aansprakelijkheid

Commentaren van lezers worden niet voor publicatie goedgekeurd.  Mechelen Blogt wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.

Melding van misbruik

Ondanks onze controle - we zijn zelf ook lezers van de site - zou het kunnen dat commentaren die in strijd zijn met de bovenstaande regels toch door de mazen van het net glippen.  Wij zouden het op prijs stellen dat u het ons meldt als u iets dergelijks opmerkt of u persoonlijk aangevallen voelt.

Auteursrecht

Alle teksten, foto’s, audio, video en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken blijven toebehoren aan de auteurs (zie: auteursrecht).