wijkraad centrum

Is er te vuil lawoad in 't stad?

met categorie:  

In Mechelen zijn er veel leuke evenementen. In de straten, op de pleinen. Maar een flink deel daarvan is luid. Bovendien lijkt de stad bij evenementen automatisch een zeer hoog geluidsniveau goed te keuren.
Maar wat vinden de bewoners van het centrum daar nu van?

Wijk- en dorpsraden blijven niet bij de pakken zitten

Twee weken geleden maakte de schepen van wijk- en dorpszaken tijdens een infovergadering duidelijk dat het stadsbestuur de wijk- en dorpsraden wil afschaffen. Uit de uitleg van de schepen leidde ik af dat noch de schepen, noch de personeelsleden van de dienst wijk- en dorpszaken precies wisten hoe ze burgerparticipatie in onze stad dan zouden gaan organiseren. Bij veel toehoorders ontstond de vrees dat in Mechelen de inspraak van burgers in het beleid ten dode is opgeschreven. Weinig mensen geloofden het verhaal dat spontane initiatieven van burgers uit buurten en straten het inspraakdeficiet dat dreigt te ontstaan wel zouden oplossen. Ik berichtte hierover al op MechelenBlogt en het nieuws werd ook opgepikt door de pers.

Dolk in de rug van wijk- en dorpsraden

rust zacht, burgerparticipatie mechelen
 
„Van die boer geen eieren.” Dat is wat de vertegenwoordigers van onze wijkraden, dorpsraden en buurtcomités gisteren dachten. Ze verlieten uit protest massaal de infovergadering over burgerparticipatie nog voor die beëindigd was. Katleen Den Roover, schepen van wijk- en dorpszaken, bleef met een halflege zaal achter. En met een flinke vertrouwensbreuk.

Morgen: algemene bewonersvergadering Mechelen centrum

De wijkraad centrum nodigt alle inwoners van het centrum uit om deel te nemen aan de algemene bewonersvergadering.

Wanneer: morgen, woensdag 9 oktober. Deuren open om 19u30. Start om 20u00.

Waar: auditorium van het cultuurcentrum in de Minderbroedersgang.

Op het programma:

Infoavond over aandachtsbuurten op 3 oktober

In 2012 voerde Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie (SOB) met steun van de Stad Mechelen een onderzoek uit naar zgn. aandachtsbuurten. Bij dit onderzoek gaat het om Mechelse buurten met een verhoogd aandeel maatschappelijk kwetsbare mensen. Onderzoekstopics waren onderwijs, welbevinden, veiligheid, diversiteit … En wie goed leest kan een datingbureau beginnen waarin mannen van de ene buurt worden gekoppeld aan vrouwen van een andere buurt (misplaatst grapje).

Uit-tip: Piknik Botanik

met categorie:  

Misschien nog een beetje vroeg, maar mogen we u toch al een uit-tip geven voor volgende maand?  Op zondag 9 juni 2013 pakt de Wijkraad Centrum weer uit met de enige echte...

Burgemeester Somers en schepen De Bie nemen memorandum van de wijkraad centrum in ontvangst

De wijk- en dorpsraden van Mechelen zijn bijna 10 jaar oud. In 2003 zette de Stad Mechelen haar eerste stappen naar burgerparticipatie. En volgens de leden van de wijkraad centrum laten die 10 jaar zich uitstekend samenvatten met de volgende zin die ik graag leen bij Raymond van het Groenewoud:

" 'k Heb succes gekend, 'k heb ellende gekend. "

(foto's: Jan Smets)

 

Mechelen in cijfers

De Vlaamse overheid heeft een boel cijfergegevens over Mechelen uitgegeven. Bijzonder interessant voor wie begaan is met deze stad. Ze gaan over onderwijs, zorg, financiën, mobiliteit, diversiteit ... Kortom, over alles waar wij als Mechelaars elke dag mee te maken krijgen.

Download de cijfers HIER (en leg ze naast de Stadsmonitor 2011).

MORGENAVOND (donderdag): bewonersvergadering in Mechelen Centrum!

Wijkraad Centrum nodigt alle centrumbewoners (!) van harte uit om te komen luisteren 
én om deel te nemen aan de gespreksronde.

Donderdag 27 OKTOBER 2011 - 19.30
Cultuurcentrum / Minderbroederscomplex

ALGEMENE BEWONERSVERGADERING
Wijk Mechelen Centrum

3e Mechelse Stadspicknick: zondag 12 juni

Stad Mechelen, Wijkraad Centrum en de Vrienden van Dodoens nodigen je voor de 3e keer uit op de Mechelse Stadspicknick (*).

Kom dus op zondag 12 juni tussen 11 en 15 uur naar de Kruidtuin.

Tijdens de vorige edities zagen we al dat schoon volk in een zonovergoten gazonneke zitten genieten van Mechels bier, Mechels wereldwinkelsap en Mechelse zangkoren. Of ze deden een gegidste toer doorheen de vernieuwde kruidentuin. Dat smaakt dus naar meer!

De Mechelese Stadspicknick in de Kruidtuin.

Wijkraad Centrum: “Dan maar zelf online.”

Ken je de 12 wijk- en dorpsraden die Mechelen rijk is? Verwar ze niet met de actiecomités die momenteel als paddestoelen uit de grond schieten. De wijk- en dorpsraden zijn officiële adviesraden die met het stadbestuur en de stadsdiensten in dialoog gaan over alles wat in hun wijk of dorp gaande is.

Wijkraad Centrum - Logo

In zo’n raad zitten gewone inwoners als jij en ik. Niet-verkozen vrijwilligers die bereid zijn om niet alleen voor eigen deur te vegen. Vanuit het standpunt van de bewoners bekijken ze de beleidsplannen met een kritisch oog en geven daarop dan commentaar.

Een van hun opdrachten is om aan de Mechelaar duidelijk te maken waarmee ze bezig zijn. Maar hoe doe je zoiets? En met welke middelen?

KOMposiet numMER 2

Stadsvisioenen ligt twee maanden achter ons en toch blijft Mechelen de cultuurliefhebber bekoren. Na KOMposiet numMER 1 verscheen deze week een tweede uiting van street-art in het stadsbeeld.  En opnieuw staat Mechelen niet voor paal.

niet voor paal

Verkeerssignalisatie krijgt beurt.

met categorie:  

Elf werklieden van de stad zijn deze week begonnen met onderhoud en aanpassen van verkeersborden en andere signalisatie in Battel. De andere wijken en dorpen volgen later. Aan de wijkraad van Battel werd gevraagd om een handje toe te steken om problemen en wensen in kaart te brengen. (bron)

Binnenkort wordt ongetwijfeld ook aan wijkraad Centrum de vraag gesteld om een lijstje samen te stellen. En aangezien iedereen het centrum gebruikt en vele handen het werk licht maken...


Waar in het centrum moet verkeerssignalisatie gerepareerd, aangepast, verwijderd, toegevoegd, ... ?

Spelweefsel in Mechelen Centrum - startschot in 2009

spelweefsel in de stad

In het kader van Matrix II (*) werd eind 2006 door Wijkraad Centrum aan de stad gevraagd om in ons stadscentrum goedkope en eenvoudige speelelementen aan te brengen om Mechelen nog meer Kinderstad te maken. Een eerste concreet resultaat mogen we in 2009 verwachten.

Inhoud syndiceren