Wetenschap

Archeologie onder de St-Romboutstoren deel 2

Het archeologisch team aan het werk... Toch wel indrukwekkend dat deze jonge mensen zo enorm begaan zijn met het verleden, en dit om een beter inzicht te krijgen naar de toekomst. Tijdens een kort gesprek met deze mensen viel het mij op dat zij werkelijk heel enthousiaste en gedreven mensen zijn. Dit belooft alleen maar een positieve toekomst in een (ver)beter(d)e wereld. Dit even ter zijde...

2009F. Olbrechts, P.J. Vandenhoute and A. Maesen - Ivory Coast Expedition - 1938/1939

Terwijl, in 2009, in Mechelen feest wordt gevierd rond 450 jaar Aartsbisschoppelijke Stad, werd internationaal 2009 uitgeroepen tot het Darwin-Jaar.

Inhoud syndiceren