wegenwerken

De Ganzendries vernieuwd

Op zaterdag 7 juli werd de nieuwe ondergrondse parking aan de ganzendries geopend en hiermee ook het vernieuwde plein ingehuldigd. Zelf was ik op vakantie en kon ik niet aanwezig zijn op de openingsreceptie. De voorbije dagen fietste ik al vluchtig even over het plein, maar op deze zonnige ochtend kon ik het niet laten om de nieuwe Ganzendries even van dichtbij te inspecteren. Het resultaat is een plaatsje op Mechelenblogt waard!

Plaisanceplein

met categorie:  

 

Ik ben deze morgen een paar foto's gaan maken van de toestand aan de werken aan het Plaicanseplein. 
De werken vorderen goed en langzaamaan begint ook de situatieschets, dat de buurtbewoners voor aanvang van de werken kregen, vorm te krijgen.


Is mechelen ├ęcht een fietsvriendelijke stad?

 

Is dit niet wat teveel gevraagd ?! 
(post bijgewerkt op maandag 23 aug 2010 - 15:30 hr)

Verkeerssignalisatie krijgt beurt.

met categorie:  

Elf werklieden van de stad zijn deze week begonnen met onderhoud en aanpassen van verkeersborden en andere signalisatie in Battel. De andere wijken en dorpen volgen later. Aan de wijkraad van Battel werd gevraagd om een handje toe te steken om problemen en wensen in kaart te brengen. (bron)

Binnenkort wordt ongetwijfeld ook aan wijkraad Centrum de vraag gesteld om een lijstje samen te stellen. En aangezien iedereen het centrum gebruikt en vele handen het werk licht maken...


Waar in het centrum moet verkeerssignalisatie gerepareerd, aangepast, verwijderd, toegevoegd, ... ?

Surprise, surprise. Belangrijke Informatie

Verander eens van richting...

De mensen van Centrum Noord kunnen morgen verrast worden door een plotselinge verkeersverandering.
Jaja sommigen kregen vandaag een briefje in de bus maar weer anderen zijn helaas nogmaals vergeten.

Wat staat hen te wachten?
Morgen om 7:00 gaat fase 2 van de werken in de Katelijnestraat in.

Bron welt op in Katelijnekerkhof

Tijdens de werken op het katelijnekerkhof werd een waterleiding geraakt.
De arbeiders hadden gisteren met een kraan de bovenbedekking van het wegdek weggeschraapt, de stenen werden opgeladen en afgevoerd, daarna werd nog een gedeelte grond weggenomen voor de nieuwe bedding.

Tijdens de werken moet een leiding geraakt zijn zonder dat de arbeiders het opmerkten.

Inhoud syndiceren