torenuurwerk

Hij was bij de tijd: Jacob Willmore

  (foto's: Jan Smets)

Er bestaat natuurlijk zoiets als 'tijdloosheid'.  Jazeker.  Maar deze man was beslist 'bij de tijd'.  En dan heb ik het natuurlijk over de illustere Jacob Willmore, al denk ik dat deze man bij de meesten toch een nobele onbekende is.  Maar als ik vertel dat deze rond 1670 in Engeland geboren Jacob naar onze stad uitweek en als uurwerkmaker voor eeuwig en altijd zou verbonden worden met ons legendarische torenuurwerk: dan gaat wellicht een lampje branden.  Jacob Willmore vervaardigde inderdaad het reuzegrote uurwerk van Sint-Romboutstoren, met vier wijzerplaten die de grootste waren van de hele wereld.  Een huzarenstuk!  Nu ga ik niet de 'uurwerkstrijd' van 2014 oprakelen.  Of zeker al niet de discussie oppoken.  Het is wat het is.  Een referendum besliste over het al dan niet reconstrueren van deze wijzerplaten.  De pleiters van 'Rombout wordt wijzer' dienden de duimen te leggen.  54 procent van 'dé' Mechelaars wilden de platen niet meer terug.  Het is wat het is.  Ik heb me gezworen daar in het openbaar de eerste honderd jaar  geen woord meer over  te reppen.  Over de maker wil ik het wél eens hebben.

In het julinummer van 'Uurrologisch nieuws' wordt flink wat aandacht geschonken aan deze geadopteerde Engelsman die in Mechelen zijn leven zou uitbouwen.  En met jou wil ik samen dit uitstekende artikel bekijken.  Het  tijdschrift is een initiatief van het Uurwerkgezelschap dat in 1999 als niet-commerciële vereniging voor liefhebbers en verzamelaars van tijdmeetinstrumenten en uurwerken werd opgericht.  De vereniging ijvert er voor dat de kennis op het gebied van uurwerken en de aandacht hiervoor in Vlaanderen aanwezig blijft.  Hiervoor organiseert het tal van activiteiten en geeft men dit tijdschrift uit...

 

(G)een leuzze aan onze toren?

Besparingen, besparingen en nog eens besparingen.  Ze vliegen ons dezer dagen duchtig rond de oren en dat bezorgt ook veel Mechelse gezinnen (terechte) kopzorgen. Blijft energie nog betaalbaar?  Zal er voor de twee oogappels nog kinderopvang of een hogere opleiding afkunnen? Gaat de volgende vakantie naar de Costa del Sol of eerder de Costa del Nekker? Zal er, eens de langer wordende loopbaan eindelijk kan worden afgerond, nog wat geld over blijven voor een waardige 'oude dag'?  En... is het in dergelijke omstandigheden wel verantwoord om te investeren in nieuwe wijzerplaten aan de Sint-Romboutstoren?

 

Laat het Mechels Uur weer evidentie worden!

Maneblussers: we zitten in de laatste rechte lijn om onze droom - eindelijk - na honderd jaar te kunnen realiseren.  In de Eerste Wereldoorlog schoot men ons unieke torenuurwerk aan diggelen.  In het jaar dat deze wereldbrand wordt herdacht, krijgt deze stad de kans om dit historische uurwerk - ooit het grootste skeletuurwerk ter wereld - weer aan Sint-Rombout te hangen.  En daar gaan we voor!  Ook jij kan hiervoor een steentje bijdragen.  8000 handtekeningen zijn nodig om aan de slag te kunnen!  De petitie van de werkgroep Romboutwordtwijzer is gelanceerd.   Klik op: http://www.romboutwordtwijzer.be    en ga voor het ultieme sluitstuk van de torenrestauratie - géén louter prestigeproject zoals sommige kritikasters beweren, maar het herstel van een staaltje technisch vernuft van onze voorouders.  Uit respect voor hen, en de grote geschiedenis van onze stad, willen we dit erfgoed in ere herstellen!

Het uurwerk en de toren

cartoon

Toch simpel? Nu alleen nog een zon die niet meer ondergaat...

Hij stond met opengesperde ogen te kijken...

   

(Jan Smets)

Hij stond met opengesperde ogen te kijken - de neus tegen het stoffige treinvenster geplakt...

"Sint-Roemmes!, daar, ginder, Moe!"  Met kinderlijk enthousiasme sloeg zijn stemmetje over.  En toen keken ze allen in de richting van de statige monoliet die met zijn imposante aanwezigheid zijn contouren stempelde tegen de grijsblauwe lucht...

 

Staande Klok

met categorie:  

(Jan Smets)

Rombout wordt wijzer!

     

  

(foto's: Jan Smets : Belleman, architect Jos Roosemont, torenwachter Nick Vanhaute, Luc Michiels...)

We hebben de grootste

met categorie:  

Wie herinnert zich nog de monumentenstrijd van enkele jaren geleden.

Toen ging gans Mechelen voor het terughangen van het torenuurwerk dat zo lang aan onze toren te zien was.

Helaas nam het Limburgergevoel de overhand en de stoomstroopfabriek van Borgloon ging met de hoofdprijs lopen, de Mechelaar ving bot ....

Maar we blijven niet bij de pakken zitten !

Inhoud syndiceren