subsidies

Een monument bedreigd?

Eén van de mooiste herinneringen die ik heb aan mijn kindertijd zijn de jaarlijkse bezoekjes met de school aan het stadspoppentheater in Mechelen.  Ik vond het toen (als niet-Mechelaar) al wonderlijk dat een stad zoiets hééft als een stadspoppentheater. En hoewel naam en structuur ondertussen wel wat veranderden, vind ik - als ondertussen ingeweken Mechelaar - dat dit culturele instituut een even groot monument vormt voor Mechelen als pakweg de Sint-Romboutstoren met zijn beiaard.

Oproep Bijzondere en Vernieuwende Projecten – 2e ronde

In het kader van het cultuurbeleidsplan 2008-2013 is het mogelijk om toelagen te verkrijgen voor bijzondere en vernieuwende projecten.

De financiële ondersteuning bedraagt tussen de 250 en de 5.000 euro. Het gaat om de tweede en laatste ronde van dit jaar.
 
Inhoud syndiceren