Straten

Joodse vrouw die gasthuisnon werd geeft naam aan nieuwe straat

(foto's: Jan Smets)

Ik leerde haar kennen rond 1980 toen ik verpleegkunde studeerde en stage liep in het rust-en verzorgingstehuis 'Heilige Familie' in het dorp van OLV-Waver.  Het werd beheerd door de Mechelse gasthuiszusters. De laatste zusters hebben onze stad al lang verlaten en verhuisden naar hier .  Het rustoord draagt nu de naam 'Huize De Pauw'.  Zuster Myriam die ondertussen ook reeds meer dan tachtig levensjaren telt, is overste van deze laatste Mechelse nonnen die zich meer dan 800 jaar hebben ingezet in de gezondheidszorg. 

Zuster Andrea, directrice van het rustoord -  was een sterke, rustige persoonlijkheid met een enigszins streng voorkomen - brilletje aan een ketting...., een bedaarde stap.  Haar levensverhaal kende ik in grote lijnen.  Ik wist dat ze Joodse roots had, en zich later bekeerde tot het katholicisme.... Pas later kreeg ik méér details over haar te horen.  En haar geschiedenis werd voor een groter publiek bekend door een expo in De Noker, in het kader van het cultuurjaar 2005 'Stad in Vrouwenhanden'.  Deze tentoonstelling heeft ze zélf niet meer kunnen bezoeken.  Even voordien overleed ze.  Ze werd 91 jaar...

 

Met kijk op Sint Rombouts

met categorie:  

(Foto Peter Meuris: Straatje Zonder Eind)

Even geleden stelde ik de vraag. Wat hebben deze straten met elkaar gemeen. Ik heb tal van juiste antwoorden gekregen (Bravo Jef !) en ook heel wat foute. Eén van de meest verkeerde antwoorden was: 'Al deze straten ge(a)ven uit op water'. Dat schijnt te kloppen, maar dat was niet wat we zochten.

Wat hebben deze straten gemeen ?

met categorie:  

De vraag is simpel: wat hebben de volgende straten gemeenschappelijk ?

  • Straatje Zonder Eind
  • Kapelstraat
  • Keizerstraat
  • Nonnenstraat
  • Van Busleydenstraat
  • Olivetenstraat
  • Keerbergstraat
  • Hertshoornstraat
  • Minderbroedersgang
  • Begijnenstraat

Iemand een idee ? Het juiste antwoord mag u sturen naar ikke@ lunaluna. be

Loze Straatjes ?

met categorie:  Alhoewel we tegenwoordig leven in een papierloos tijdperk van Computer, Internet, PDF en Google hebben een aantal mensen die mogelijkheden nog niet. En om tegemoet te komen aan al die Computeranalfabeten worden we jaarlijks voorzien van een papieren Telefoonboek en Gouden Gids.

Inhoud syndiceren