stadsvisioenen

Alles over het cultureel project Stadsvisioenen

Over bezieling en verlangen

met categorie:  

                                                               

De 'Stadsvisioenen' komen er aan.  Alles komt op kruissnelheid.  En wie zich al een beetje wil voorbereiden, en al wat achtergrond wil krijgen op het hele gebeuren, kan dit nu door...

Besloten Hofjes... in glas??

                                                  (foto:J.Smets)

                                                             

Iedereen kent ze wel: de 'Besloten Hofjes' - de met veel geduld, kunstig en wat naiëf in mekaar geknutselde schrijnen van de Mechelse Gashthuiszusters: unieke huisvlijt, eeuwenoud, nog steeds te bewonderen in museum Schepenhuis...

Maar...

Tijd voor een visioen!

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

De lente is dit weekend bescheiden, maar toch al heel erg duidelijk, ingezet.  De maand maart start vriendelijk en hoopvol.  En op 21 maart, als de kalender dan ook officieel de start aangeeft van dit nieuwe seizoen, zet Mechelen al zijn verbeeldingskracht in om deze stad opnieuw... 'te dromen'...

Klein erfgoed

met categorie:  

Oproep ter heropwaardering van de Vlaggenmast.

Velen lopen er voorbij ... langs de Melaan, langs de Minderbroedersbrug, naar de Vismarkt. Een dagelijks tripje voor sommigen een wekelijks tochtje voor velen, en we kennen het traject allemaal ...

En toch ...

GEZOCHT: Stadsvisioenen zoekt dromers!

met categorie:  Het Mechelse stadsfestival Stadsvisioenen is op zoek naar dromers. Geen gewone dromers. Nee. Dromers met een visie. Jonge dromers ook. Tussen 6 en 21. 

Nacht van de open kerken

Volgende maand gaat de langverwachte 'culturele lente' van Mechelen in, waar we met Stadsvisioenen, het 450 jaar bestaan van het Aartsbisdom Mechelen in de verf zetten.  Een schitterend programma zal van 21 maart tot 21 juni Maneblusser en buitenstaander proberen te verrassen.  De stad heeft er werk van gemaakt.

Ook de Mechelse kerkgemeenschap draagt zijn steentje bij om het gebeuren te vieren.  En...al duurt het nog een héle poos: noteer het alvast met stip in jouw agenda: Op zaterdag 30 mei, op de vooravond van Pinksteren, wordt de 'Nacht van de open kerken' georganiseerd.  Ik ken een aantal mensen die deze nacht in mekaar hebben gebokst, en het moet gezegd: het oogt fraai!    

                                              

Op reis in eigen stad

met categorie:  

(bericht van Herman Van Ingelgem)

Beste Mechelaars,

(Foto Jan Goovaerts)

de vader van het aartsbisdom: Hovius

(foto: Jan Smets)

Hij leefde in een buitengewoon boeiende tijd; was dikke maatjes met de aartshertogen Isabella en Albrecht; Hij was een onvermoeibaar reiziger; maakte als jonge priester de woelige godsdienstoorlogen mee; en speelde later 'architect van het aartsbisdom'...:

Matthias Hovius - de derde aartsbisschop van Mechelen!  Deze lente vieren we het 450-jarig bestaan van dit aartsbisdom.  Hoog tijd om deze grote Mechelaar voor het voetlicht te halen.  Want kennen we hem wel écht?  Akkoord, we weten in het Groot-Begijnhof wel de Hoviusstraat te situeren..., maar verder?

Stadsvisioenen aan de pers voorgesteld

met categorie:  

Stadsvisioenen...  Tot hiertoe was het  culturele evenement dat onze stad dit voorjaar weer volop in beeld zal brengen in binnen-en buitenland, voor veel Maneblussers nog een vaag, wat wollig project.  Of, heb ik het verkeerd voor dat Mechelen wat benieuwd, zélfs wat argwanend aankeek tegen het op stapel staande stadsfestival?

(foto's: Jan Smets)

Vandaag echter werden de vele dromen, toekomstbeelden en visioenen van het festival eindelijk prijsgegeven.  Op een druk bijgewoonde persconferentie in de gotische raadszaal van ons stadhuis, werd het indrukwekkende programma voorgesteld.  Zet je schrap...  't is een flinke boterham...

Visionairen slapen beter!

met categorie:  

Visionairen slapen beter!
Altijd al eens in een hotel in eigen stad willen slapen? Of je verre vrienden laten logeren in een prachtige hotelsuite in de binnenstad?

Express ‘M - GEZOCHT: M/V MET CREATIEF TALENT!

met categorie:  


450 jaar geleden zorgden rederijkers tijdens festiviteiten voor spektakel en poëzie, maar ook vaak voor een kritische noot bij het stedelijke beleid.

Geïnspireerd op deze traditie worden vanaf september 2008 kunstenaarsgroepen opgericht onder begeleiding van professionele artiesten.

Mechelen zindert!

met categorie:  
Mechelen is al enkele jaren aan een stevige opmars bezig. In 2005 genoten bijna 200.000 mensen van Mechelen 2005, Stad in Vrouwenhanden. De dynamiek die dat topevenement op gang bracht, heeft de stad gesterkt in de overtuiging dat ze regelmatig nood heeft aan culturele festivals die de stadsgrenzen overstijgen.

Tijdens de lente van 2009, van 21 maart tot 21 juni, zal Mechelen zich opnieuw feestelijk uitdossen voor Stadsvisioenen. Het festival wervelt drie maanden door Mechelen. De hele stad zal het levendige decor vormen voor een grote verscheidenheid aan tentoonstellingen, beeldende kunstprojecten, stadswandelingen, theater, film, muziek, stadsvertellingen, kleurrijke optochten en allerlei feesten. Het programma wordt stap voor stap prijsgegeven. Voor het eerst lichten we een tipje van de sluier…

Blijf met uw poten van onze toren af!

met categorie:  
Mmmm, onze schepen van Toerisme heeft ambitieuze plannen met onze beroemde toren.

Want wat lezen wij op de site van GVA?


(foto: Gazet van Antwerpen)

Stadsvisioenen

met categorie:  
Visioen: (mv. visoenen) een inspirerende gewaarwording over de toekomst, ook wel een goddelijke openbaring ...

1559: De oprichting van het aartsbisdom Mechelen. Filips II liet Mechelen tot aartsbisschoppelijke stad uitroepen, en dat gebeurde in een pre-revolutionair klimaat. In 1666 hadden we te maken met de Beeldenstorm, die erg woedde in onze stad. In 1572 kwam de Spaanse Furie: plunderingen en gruweldaden van de Spanjaarden o.l.v de Hertog van Alva. In 1580 hadden we te maken met 'De Engelse Furie'. Binnenin de stad woedde een gevecht tegen de Mechelse burgerwacht en de schuttersgilden, die tenslotte het onderspit moesten delven. Er vielen een zestigtal doden, o.a. toen de Engelsen de kloosters, kerken en privé-eigendommen leegroofden.

Ja, het waren de tijden wel. Na het succes van Mechelen, Stad in Vrouwenhanden in 2005 wil het stadsbestuur om de drie jaar een topevenement organiseren. In 2009 rond 450 jaar aartsbisschoppelijke stad, wordt het project Stadsvisioenen aangekondigd.Naar aanleiding van vierhonderdvijftig jaar aartsbisdom Mechelen, wordt onder de titel Stadsvisioenen gepeild naar de dromen en toekomstbeelden voor de stad. Het historische feit wordt enerzijds aangegrepen om terug te blikken, maar tegelijk ook om vooruit te kijken en toekomstscenario’s voor de stad te creëren.

Het drie maanden durende culturele topevenement dient als uitnodiging om de stad te verbeelden, in al haar vormen. De inhoudelijke krachtlijnen worden uitgewerkt tot een veelzijdig programma met tentoonstellingen, concerten, wandelingen, voorstellingen, debatten, publiciteitsdragers, feestelijkheden en andere activiteiten.

Voor de meest complete informatie: www.stadsvisioenen.be

Welke richting moeten we uit met dit project, kunnen we het succes van 'Mechelen in Vrouwenhanden' evenaren, of zelfs overtreffen ?
Inhoud syndiceren