Rubens

Kleurtje, kleurtje aan de wand, welk is de mooiste muurschildering in het land?

In september vorig jaar werd in het kader van een geplande restauratie het drieluik van Rubens' Wonderbare Visvangst van de muur gehaald. Meteen werd de kans aangegrepen om de achterliggende muurschildering te bestuderen. De bedoeling is om deze - samen met drie andere  muurschilderingen - te restaureren en in een vernieuwde museale opstelling te presenteren.

Rubens in dialoog met hedendaagse kunstenaars

Desondanks de heersende problematiek rond het corona-virus is Galerie Transit er toch weer in geslaagd een boeiende collectie kunst te verzamelen. Alles draait rond het schilderij van Peter Paul Rubens ‘De wonderbare visvangst’. De idee is immers om midden volgend jaar in de Onze-lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk een dialoog aan te gaan met het schilderij van Rubens en hedendaagse kunstenaars. In aanloop hiervan worden nu in de galerie originele kunstwerken en ontwerpen van interventies en installaties voor de geplande tentoonstelling in de kerk samengebracht.

De Wonderbare Verhuis

 

(foto's: Jan Smets)

Thuis een kadertje van de muur halen mag je zelfs geen klusje noemen.  Dat doe je in een handomdraai.  Heel wat anders is het als je een door de Vlaamse overheid erkend topwerk dient te verhuizen.  In Mechelen hebben we die overheid niet nodig om ons te overtuigen dat de Wonderbare Visvangst van P.P.Rubens in de OLV-over-de-Dijlekerk een meesterwerk is.  Vandaag werd met héél veel zorg en deskundigheid het drieluik van de wand gehaald.  Immers: heel binnenkort start de restauratie van dit schilderij.  Dat zal ter plaatse gebeuren, en de bezoekers zullen dit proces dat ongeveer één jaar zal duren kunnen volgen door kijkgaten in een wand van een box die men in de zijbeuk zal plaatsen.  Gek om te bedenken dat -mocht dit werk hier hebben gehangen ten tijde van WOII- het waarschijnlijk totaal vernield zou zijn geweest.  De kerk van OLV-over-de-Dijle kreeg twee zware brandbommen te verwerken, nadat ze eerder al getroffen was door een bombardement en het gewelf van deze zijbeuk begaf het.  Het orgel werd zwaar beschadigd, evenals het hiernaast gelegen altaar.  Gelukkig hing de Wonderbare Visvangst toen al geruime tijd in het hoogkoor en niet op de plek waar ze oorspronkelijk voor bedoeld was... Noem dat gerust een gelukkig toeval....

Het schilderij is nu aan een flinke opknapbeurt toe en hiervoor werd al deze zomer gestart met het vrijmaken van de dwarsbeuk en het fixeren van de verflaag. 

 

Inhoud syndiceren