Mechelenbinnenstebuiten

De 'seizoenen' van een stad...

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Het wordt een zomer om naar uit te kijken...  In alle opzichten!

 

Van Brusselpoort tot aan Waterpoort

Wandelen langs de Astridlaan en de Olivetenvest

De laatste zomerwandeling van Mechelenbinnenstebuiten bracht ons bij een Belgische koningin, een verdwenen molen, een stadsboerderij, wat religieuze instellingen, een tuin, een dakterras met spectaculair zicht, wat biertonnen en een Amerikaans president. En ondertussen passeerden we ook enkele pareltjes van Art Nouveau, wat muurschilderingen en enkele ‘schone straten’. Kortom, er was veel te beleven.

Wandelen van de Hanswijkpoort tot aan de Overste Poort

Willem Ragheno, Hendrik Speecq, Graaf van Egmont, Hans Poppenruyter, Willem Geets, Van Lerberghe, Pierre-Joseph Van Beneden, Willem-Frans Van Kerckhoven... dit is slechts een bloemlezing van vele bekende Mechelaars die op de wandeling van MechelenBinnensteBuiten (18 augustus 2019) de revue hebben gepasseerd. 

Van Koeipoort naar Hanswijkpoort...

met categorie:  

 

  (foto's: Jan Smets)

Het moet ooit voor velen die de stad naderden een overweldigend effect hebben gehad: dat opdoemende Mechelen met zijn stevige muren en imposante stadspoorten.  Buiten de Overste Poort of Brusselpoort is daar niks van overgebleven.  Toch is het méér dan boeiend om wandelend langs de vesten deze geschiedenis te herontdekken en om te lezen 'tussen de regels' door...  Mechelenbinnenstebuiten wijst ons op deze restanten, legt linken, brengt hypothes en schetst eveneens toekomstbeelden...  In vier zomerwandelingen gidst men ons langs de stadsvesten.  Vorige week werd van start gegaan en waar toen halt werd gehouden werd gisteren opnieuw aangeknoopt.  Vertrekpunt: de gevangenis aan de Liersesteenweg.  'Van Koeipoort tot Hanswijkpoort': het werd een leerrijke tocht met gidsen Peter Meuris en Marc Rubben.  Weerom ga ik niet té veel verklappen.  Zondagnamiddag om 14 uur gaat immers een herhaling door van deze wandeling. 

We kunnen ons afvragen of de vreselijke ontploffing in de nacht van 7 augustus 1546 (jawel: vandaag verjaarde weerom dit feit van 'destructie' ) van de legendarische Zandpoort niet dé doodsteek betekende voor onze stad.  De Hof-stad  die bovendien verhuisde naar Brussel en de aanslepende godsdiensttroebelen in die woelige 16de eeuw maakten dat Mechelen zijn ambities diende op te bergen.  De glorietijd was voorgoed voorbij.  Mocht dit alles er niet geweest zijn was onze stad misschien dubbel zo groot geworden en werd een derde stadsomwalling overwogen...  Maar gedane zaken nemen geen keer...

 

Van Waterpoort naar Koepoort...

met categorie:  

   

(foto's: Jan Smets)

Goede wijn behoeft geen krans.  Dat zegt men.  En toch. Toch kan ik het niet nalaten om dit goeie product hier nog eens in de kijker te zetten. De zomerwandelingen van Mechelenbinnenstebuiten zijn woensdagavond weerom van start gegaan.  De kop is er af met die eerste boeiende gidstocht van Waterpoort naar Koepoort.  Van start gegaan om 19 uur werd drie uur lang een licht geworpen op dit deel van de Mechelse vesten.  Wie er niet bij was woensdag krijgt zondagnamiddag een herkansing.  Want dan wordt om 14 uur vertrokken op de parking van Plankstraat-Guido Gezellelaan.  Daarom ga ik in dit verslag natuurlijk niet té veel verklappen.  Dit moet je uiteraard zélf meemaken.  Woensdag werden we op sleeptouw genomen door Chris De Mey, die hiermee haar vuurdoop meemaakte bij Mechelenbinnenstebuiten.  Maar dat deed ze uitstekend.  De andere groep stapte mee met ouwe getrouwe Marjan De Ro.  Ook zij zal zondag deze wandeling voor haar rekening nemen, maar Chris, die andere verplichtingen heeft, wordt dan vervangen door Paul Dieltjens, een stadsgids met wel héél wat ervaring.  Smeer je benen in voor een boeiende wandeling door het verleden, en zie hoe de omgeving van dit stuk stadswallen transformeerde tot de huidige toestand.   Verdwenen poorten, kloosters en kazernes: het passeert allemaal de revue.  En hoe de toenemende mobiliteit en het uitgraven van de stadsgracht tot afleidingsdijle hier nog voor een aantal ingrijpende wijzigingen zorgde: je komt het zondag allemaal te weten!

 

Van poort tot poort met Mechelenbinnenstebuiten

  (foto's: Jan Smets - Regionale Beeldbank)

Mechelenbinnenstebuiten serveert ons het hele jaar door wel gidstochten van de bovenste plank.  Dat weten we al langer.  En voor al diegenen die hiervan nog niet op de hoogte zijn: ga maar eens een kijkje nemen op:

www.mechelenbinnenstebuiten.be

Maar nu de zomer voor de deur staat is dit hét moment om even te focussen op het weerom veelbelovende programma dat Mechelenbinnenstebuiten voor ons in mekaar gebokst heeft.  Vier boeiende wandelingen die ons door minder bekende Mechelse buurten gaan loodsen, verrassende vertellingen, leuke ditjes en datjes én stof die ons tot nadenken aanzet: dit zijn de ingrediënten van een menu om 'U' tegen te zeggen.  Eénmaal meegelopen keer je steeds op je stappen terug.  De wandelingen van Mechelenbinnenstebuiten smaken immers naar méér!  Deze zomer stappen we met  ervaren gidsen van poort tot poort.  Werp je met mij een blik op het programma?

 

Schol!

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

Ooit meende een stevig beschonken Mechelaar onze toren te zien branden...Niks was minder waar.  De nevel en de maan zorgden voor de al even benevelde kerel voor een illusie die ons tot vandaag als Maneblussers laat betitelen.  Als het bier is in de man...Jawel.  Je kan verder aanvullen.  Bier gaf altijd een zeker plezier..., maar het bracht  ook ellende mee.  Drankmisbruik zorgde soms voor serieuze sociale problemen.  Bier: het lijkt of het er altijd al was.  In lang vervlogen tijden dronk iederéén het.  Het was immers een veilig drankje omdat het water voor het brouwen gekookt werd.  En...; niet besmet dus.  Je dronk het van 's morgens tot 's avonds.  24 uur op 24 uur.  Eén tot twee liter 'per kop'.  In Mechelen telde men in de 16de eeuw tot 180 brouwerijen!   En de Dijlestad had enorm veel volkscafés.  Die tijd is voorbij, maar met de laatste zomerwandeling van dit seizoen van Mechelenbinnenstebuiten werden we terug gekatapulteerd naar weleer.  Zowel vorige zondagnamiddag als woensdagavond gingen we op stap met gidsen Liljan Maes en Annik Vleminckx.  Het werd een leuke én leerzame wandeling van een drietal uurtjes, met...hoe kan het ook anders een verfrissende stop in die enige brouwerij die onze stad nog heeft: Het Anker! 

 

Werk in de stad

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

Vele eeuwen was het zo: in een stad werd gewoond én gewerkt.  Het waren twee functies die onlosmakelijk met mekaar verbonden waren.  Het gonsde van bedrijvigheid in onze steden en de industrialisering deed dit nog toenemen.  Een stad trok als een magneet arbeiders aan.  Men werkte waar men woonde en dit alles had zo zijn gevolgen.  Tijden veranderen.  Een stad evolueert hoe langer hoe meer naar een plaats waar men woont.  En bedrijven vertrekken naar elders - ver van de stadsmuren verwijderd.  Mechelenbinnenstebuiten puurde voor deze tweede zomerwandeling dit thema uit.  Zondagnamiddag werd onder een loden zon gestapt door heden en verleden.  Woensdagavond wordt deze wandeling herhaald.  Gidsen van dienst waren - en zijn -  dit keer Peter Meuris en An Slaets.  De groep werd bij vertrek aan de IJzerenleen netjes opgedeeld, en ik ging mee op stap met An, die om zich te beschermen tegen de zomerzon een petje op het hoofd had gezet.  Haar kleinzoon had haar gezegd dat ze 'haar klak achterstevoren diende op te zetten'.  Zo zou ze er immers meer als een 'werkmens' uitzien.  Zo gezegd, zo gedaan...

 

Van marskramer tot Mercado

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

De zomerwandelingen van Mechelenbinnenstebuiten zijn vorige zondagnamiddag weer van start gegaan.  De spits werd afgebeten door gidsen Liliane Maes en Gaby De Boeck.  Woensdagavond deden ze deze eerste wandeling nog eens over.  Om 19 uur werd vertrokken aan de relingen van de IJzerenleen, en beiden namen elk de helft van de aanwezigen op sleeptouw door de stad.  Focus lag deze keer op handel en wandel in verleden en heden - of om het met het thema van de tocht te benoemen: 'Van marskramer ot Mercado''.  Moet het nog gezegd dat het weerom een méér dan boeiende wandeling was - verhelderend en stof tot discussie gevend.  Drie uur lang, met een op deze warme zomeravond welgekomen drankstop op de Melaan...  Verrassend en puik werk hebben Liliane en Gaby geleverd - maar dat zijn we wel gewend van de gidsen van Mechelenbinnenstebuiten...

 

Mechelenbinnenstebuiten vliegt er weer in!

met categorie:  

      (foto's: Jan Smets)

Een nieuwe lente, een nieuw geluid...én een nieuw logo!   Fraai.  Maar Mechelenbinnenstebuiten is méér dan een mooi 'uithangbord'. Dat weet de ieder jaar weer aangroeiende groep fans al langer.  Zo zijn de zomerwandelingen van Mechelenbinnenstebuiten iets wat vele Maneblussers voor geen geld van de wereld willen missen.  Want deze gegidste wandelingen focussen steeds op verrassende en minder evidente facetten van deze boeiende stad.  Eigen-zinnig.  Positief kritisch.  Voor de kwaliteit van de wandelingen staat een trits uiterst enthousiaste en goed voorbereide ploeg gidsen garant.  Een nieuwe reeks van vier zomerwandelingen staat in de steigers.  En het moet gezegd: het ziet er weerom veelbelovend uit.  Willen we het programma eens overlopen?  Misschien krijg je ook wel zin om mee te stappen...

 

van Coloma tot Gandhi...

    (foto's: Jan Smets)

 

Als sluitstuk van de boeiende zomerreeks van Mechelenbinnenstebuiten, namen gidsen Gaby De Boeck en Peter Meuris ons mee op sleeptouw door de Colomawijk of Hanswijkenhoek.  Wat ooit een agrarische uithoek van Mechelen was is uitgegroeid tot de grootste wijk van de stad, met niet minder dan 7500 inwoners.  De Hanswijkenhoek groeide explosief vanaf het einde van de 19de eeuw omdat vele arbeiders van arsenaal en 'ijzeren weg' zich hier kwamen vestigen tussen spoorweg en Leuvense vaart.  De wandeling ging van het voormalige domein van de graaf van Coloma, tot aan de blokkendozen van de 'Magandi-wijk'..., en tussendoor maakten we een ommetje langs de 'hôzen van 't syndicaat en 't stad'...  Kortom: het werd een lange maar uiterst interessante tocht langs de Tervuursesteenweg...

 

Van Hei naar Aa...

 

(foto's: Jan Smets)

Het vraagt 'enige' verbeelding om je deze wijk in vroegere tijden voor te stellen.  En dan druk ik me nog zacht uit.  De sterk verstedelijke Nekkerspoel laat zich niet gemakkelijk 'lezen'.  Er is dus flink wat verbeelding nodig om dit oorspronkelijk moerasachtige gebied voor de geest te roepen.  In deze Mechelse uithoek stond je regelmatig met de voeten in het water, liep je op vennegrond en langs heide... probeerde je langs 'passen' of 'voorden' droog naar de 'donk' of de overkant te geraken, en legde men uiteindelijk 'dijken' aan om dit gebied deftig te kunnen uitbouwen... Het is dus een mooie denkoefening geworden, maar we werden hierbij geholpen door de ervaren gidsen van Mechelenbinnenstebuiten, Liliane Maes en Luc Croonen, die ons door de wijk loodsten.  Het was reeds de tweede zomerwandeling van dit seizoen door Nekkerspoel.  Maar het verhaal van Nekkerspoel is dan ook niet snel verteld...

 

Waar ooit de Nekker huisde...

 

(foto's: Jan Smets)

Ook vandaag was er weer een overrompelende belangstelling voor de tweede zomerwandeling van Mechelenbinnenstebuiten.  Waar vorige week de wijk rond Leuvensesteenweg werd verkend, was het nu de beurt aan de wijk Nekkerspoel.  En deze buurt is zo omvangrijk en boeiend dat ze ook bij de derde wandeling onder de loupe zal worden genomen.  We gingen op stap met Marjan De Roo en Luc Croonen, en wie ze vandaag mocht gemist hebben, kan deze zelfde gidstocht woensdag aanstaande ondernemen.  Vertrek om 19 uur op de parking van de Lakenmakersstraat...

 

Een wijk door de mobiliteit getekend...

 

    (foto's: Jan Smets)

Op deze zomerse zondagnamiddag heeft Mechelenbinnenstebuiten zijn start niet gemist!  De kop is er af!  De eerste zomerwandeling van het seizoen werd gewandeld door een wel héél erg boeiende wijk.  Met een netjes in twee opgedeeld gezelschap van ruim zestig geïnteresseerden namen gidsen Marjan De Roo en Marc Rubben hun groep op sleeptouw door Hanswijk de Bercht-Hanswijkdries: kortom de wijk die zich links en rechts rondom de Leuvensesteenweg ontwikkelde.  Ooit was dit een landelijk gebied, maar die tijd is voltooid verleden tijd.  Zowel Leuvensesteenweg als Leuvense vaart én later de spoorweg kleurden deze Mechelse buurt totaal anders in.  Méér dan eender waar werd deze wijk getekend door de mobiliteit en al wat daarbij komt kijken... En dat proces is nog lang niet voorbij, want de ontwikkeling van de nieuwe stationswijk en hiermee gepaard gaande (spoor)wegwerken zullen het aangezicht nog grondig doen veranderen... Wie de wandeling vandaag heeft gemist krijgt woensdagavond nog een herkansing (19u).  Maar als je ook deze niet kan inplannen: géén nood.  Herhaling is er volgend jaar.

 

30-jarig Mechelenbinnenstebuiten schotelt ons mooie zomerwandelingen voor

met categorie:  

                       (foto's: Jan Smets)

De boeiende gidstochten van Mechelenbinnenstebuiten hebben een trouw publiek.  Jaar na jaar groeit zelfs de belangstelling voor deze geleide wandelingen die al eens buiten de lijntjes durven te kleuren.  Wandelen door de eigen stad: nét anders dan anders - positief kritisch, en die dingen belichten die de klassieke toeren door Mechelen niet (kunnen) doen.  Dat is Mechelenbinnenstebuiten helemaal.  En dat doen de gidsen van Mechelenbinnenstebuiten al zo'n dertig jaar.  Ik kijk dan ook uit naar de vier themawandelingen die nu op stapel staan.  In augustus gaan we weer op stap door vier buitenwijken van onze stad.  Pak er je agenda maar even bij, en kruis de data maar aan.  Spijt zal je van jouw deelname niet krijgen.  Je krijgt véél waar voor je geld.  Weet je dat een abonnement maar 15 Euro kost voor 8 wandelingen?  Geen nood voor wie maar eentje wil meelopen.  Je kan telkens apart boeken aan de prijs van 8 Euro bij vertrek (en 6 Euro bij voorinschrijving bij UIT in Mechelen). 

Vier nieuwe wandelingen worden in augustus aangeboden.  En deze maand juni kan je nog drie wandelingen van vorig jaar 'herkansen' (eentje is helaas voorbij. Vandaag werd door de wijk tussen Brusselsesteenweg en Hombeeksesteenweg gestapt).  Focus dus nu op wat je nog verwachten kan:

 

Inhoud syndiceren