mechelen gelooft

Religie in en rond het Mechelse

Relieken, echt of vals?

    

(foto's: Jan Smets)

In een nu al spraakmakende en bijzonder gesmaakte reeks, bracht 'Soirée Lamot' vanavond weer een boeiende vertelling uit de coulissen van het Mechelse Erfgoed.  Waar vorige keer de focus werd gelegd op de stadsfotografie uit de grijze beginperiode, werd nu het oog gericht op 'relieken.  Echt of vals?'Mark Van Strydonck van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium nam ons mee op sleeptouw.  Vorige keer zat de Dijlezaal in Lamot bomvol - een tikkeltje onverwacht.  En vanavond was dit niet minder.  Integendeel.  Gelukkig werd er uitgeweken naar de grotere zaal op de vijfde verdieping...

afscheid van een kardinaal...

   

(foto's: Jan Smets)

Na de hoofdstad nam deze namiddag Mechelen - de 'thuishaven' van Godfried Danneels, afscheid van 'zijn' aartsbisschop.  In een dankviering in een tot de nok gevulde Sint-Romboutskathedraal, als in de 'grote dagen' van de Kerk, nam 'onze' kardinaal voor de laatste keer officieel het woord...

Kerken afbreken en vervangen door nieuwbouw

met categorie:  

Breek oude kerken af en bouw nieuwe, zegt de Deken van Leuven vandaag in Het Nieuwsblad. 'De toekomst van de kerken is een van de grootste taboes. Maar niet iedere kerk is echt waardevol, zegt Dirk De Gendt. Vergeet ook niet dat er vroeger veel kerken werden afgebroken... Het is pas sinds de jaren zeventig dat er een obsessie is om alles te laten staan.'

Ramadan is back in town

Ramadan?
Ramadan is gewoon de naam van de negende maand van de islamitische kalender. De islamitische kalender, net zoals de zonnekalender, heeft 12 maanden maar is gebaseerd op de maancyclus. Daardoor heeft elke maand 29 of 30 dagen. De ramadan duurt dus 29 of 30 dagen. Ramadan is met voorsprong de belangrijkste maand van het jaar voor moslims. Ramadan is de maand waarin de Koran voor de eerste keer aan de profeet Mohammed is geopenbaard. Maar ramadan is bij het grote publiek het beste gekend als de maand van het vasten.

Geschiedenis van aartsbisdom binnenkort in tweedelige publicatie

Nee, lieve mensen, ik heb géén aandelen in het boekwerk dat binnenkort op de markt wordt gegooid door uitgeverij Halewijn.  Maar toch wil ik het nieuws op Mechelenblogt brengen.  Zélf ben ik geschiedenisfreak én daarom zou ik dit werk graag op mijn boekenplank zien...  De drukpersen rollen nog niet - maar er is al kans om in te tekenen op deze publicatie (en daarmee doe je dus profijt...  't is maar een weet...)

                                           

Deze nacht stonden de kerken open...

    

(fotos: Jan Smets)

De 'Nacht van de open kerken' is een overrompelend succes geworden.  Waar ik aanvankelijk m'n vragen had of het wel voldoende publiek zou kunnen lokken, moet ik nu toegeven dat mijn vrees ongegrond was...

Over de drempel van het Groot-Seminarie

(foto: Jan Smets)

In de 'visionaire ontploffing' van dromen, expo's, evenementen en andere randactiviteiten, zouden we haast kunnen vergeten waarom dit cultuurevenement is opgezet... ;-)

Maar de aanleiding van het festival  'Stadsvisioenen' is wel degelijk een belangrijk historisch Mechels feit: de oprichting van het Aartsbisdom Mechelen, nu 450 jaar geleden.  In een bescheiden maar verzorgde en sterk verduidelijkende tentoonstelling in het Groot-Seminarie kunnen we ons verdiepen in die toch wel boeiende geschiedenis...

Te gast in de moskee

Gisterenmorgen bezocht ik de moskee Al Buraq in de Generaal De Ceuninckstraat.  En als je ergens over een  drempel wil  komen, dan dien je een aantal stappen te zetten.  En 'stappen zetten naar' brengt mensen dichter bij mekaar.

Gisteren zette ik, en met mij nog een twintigtal andere Mechelaars, deze stap naar échte ontmoeting.  Een buitenkans...

(foto's: Jan Smets)

Nacht van de open kerken

Volgende maand gaat de langverwachte 'culturele lente' van Mechelen in, waar we met Stadsvisioenen, het 450 jaar bestaan van het Aartsbisdom Mechelen in de verf zetten.  Een schitterend programma zal van 21 maart tot 21 juni Maneblusser en buitenstaander proberen te verrassen.  De stad heeft er werk van gemaakt.

Ook de Mechelse kerkgemeenschap draagt zijn steentje bij om het gebeuren te vieren.  En...al duurt het nog een héle poos: noteer het alvast met stip in jouw agenda: Op zaterdag 30 mei, op de vooravond van Pinksteren, wordt de 'Nacht van de open kerken' georganiseerd.  Ik ken een aantal mensen die deze nacht in mekaar hebben gebokst, en het moet gezegd: het oogt fraai!    

                                              

de vader van het aartsbisdom: Hovius

(foto: Jan Smets)

Hij leefde in een buitengewoon boeiende tijd; was dikke maatjes met de aartshertogen Isabella en Albrecht; Hij was een onvermoeibaar reiziger; maakte als jonge priester de woelige godsdienstoorlogen mee; en speelde later 'architect van het aartsbisdom'...:

Matthias Hovius - de derde aartsbisschop van Mechelen!  Deze lente vieren we het 450-jarig bestaan van dit aartsbisdom.  Hoog tijd om deze grote Mechelaar voor het voetlicht te halen.  Want kennen we hem wel écht?  Akkoord, we weten in het Groot-Begijnhof wel de Hoviusstraat te situeren..., maar verder?

Voor 500 pelgrims nog geen plaats in de herberg?

met categorie:  

Voor 500 pelgrims nog geen plaats in de herberg?
Europese jongerenontmoeting barst uit haar voegen

Meer dan 30.000 jonge pelgrims uit heel Europa komen op 29 december naar België.
Ze nemen deel aan de jaarlijkse "Pelgrimage van vertrouwen" van de gemeenschap van Taizé, dit jaar op de Heizel in Brussel.  In de wijde omgeving van Brussel, ook in Mechelen, worden slaapplaatsen gezocht, liefst in gastgezinnen.

Opendeur in het Koraalhuis

Nu zaterdag, 18 oktober, zet het Koraalhuis in de Schoolstraat haar deuren open.  Misschien is dit wel een unieke gelegenheid om dit Christelijk geïnspireerd 'Open Huis' beter te leren kennen?

(foto: Jan Smets)

Wie gelooft er nog in Mechelen....?

met categorie:  
Ik bedoel niet wie er nog een toekomst ziet weggelegd voor de stad, maar of er nog "gelovigen" zijn. Je kunt het geloven of niet maar het zijn er heel wat. En wat bijzonder is: ze doen het ook steeds vaker samen. Neem nu de activiteiten van de oecumenische beweging. In Mechelen komen gelovigen uit katholieke, protestantse en charismatische kringen regelmatig samen in oecumenische middaggebed, lunchgesprekken en oecumenische vieringen. Het zijn weliswaar geen massa's - misschien wordt daarom de noodzaak gevoeld om de kerkmuren af te breken en elkaar op te zoeken.
Sinds kort zijn de gelovigen elke werkdag te vinden in de Sint-Rombouts.
Inhoud syndiceren