Mariabeelden

OLV-van Leliëndaal wordt...in ere hersteld

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Nu de Bruul bijna helemaal in een nieuw kleedje steekt, en de gevel van de OLV-van Leliëndaalkerk er opnieuw  fris opgeknapt bij staat, valt de wat 'armoedige staat' van het Maria-en kind beeld nog méér op.  Maar..er wordt werk gemaakt van haar rehabilitatie.  De Moeder Gods mag uitkijken naar een volledige make-over.  Het 18de eeuwse beeld wordt grondig gerestaureerd.  De werken zijn gestart, en binnen 80 werkdagen zullen moeder en kind stralen als nooit voorheen!

 

Jan Verhasselt wil eerherstel Lourdesgrot Karmelietentuin

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Op deze zonnige lentedag zit ik met Jan Verhasselt op een bankje bij de grot in de Karmelietentuin - je weet wel: die mooie groene oase in de Heihoek, die sinds 2008 is opengesteld voor het publiek.  Voordien was het de kloostertuin van de Franciscanen, maar sinds hun vertrek en het ombouwen van de voormalige paterskerk tot hotel werd de voordien private tuin bezit van de gemeenschap.  En dat is een schitterend idee geweest.  Het is er heerlijk zitten, kuieren én het is een leuk spelterrein voor de jeugd uit de buurt.  Dat vindt ook Jan. Toch is er wel iets dat hem een beetje dwars zit.  De voormalige Lourdesgrot ligt er verwaarloosd bij, en dat vindt hij wel jammer.  Deze grot was en is een bekend stadsgezicht, en een mooi voorbeeld van klein religieus erfgoed.  Nu de stad driftig alle overblijvende Maria-en andere kapelletjes in het straatbeeld aan het inventariseren om ze zo nodig te restaureren, lijkt het Jan niet meer dan logisch dat ook deze oude Lourdesgrot in aanmerking zou komen voor herwaardering...

 

16de eeuws madonnabeeld sluitstuk van gerenoveerd Hemelrijck

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets)

Sinds kort valt één van de mooiste historische huizen van de binnenstad weer te bewonderen in al zijn glorie.  Huis Hemelrijck - of 'de Sotscop' op de hoek van de OLV-straat en de Gebroeders Verhaeghenstraat is een uniek pand en tijdgenoot van huis De Zalm op de Zoutwerf.  Beiden zijn het sprekende voorbeelden van laatgotische architectuur.  Het huis bevond zich voor de grondige opknapbeurt in érg slechte staat.  Honderd jaar geleden had men het Hemelrijck al eens opgekalefaterd, maar dan volgde jarenlange verwaarlozing.  Het huis zélf is in privé-handen.  Gek genoeg is de gevel in stadsbezit - en dit sinds de laatste restauratie een eeuw geleden.  De stad heeft eindelijk haar verantwoordelijkheid genomen en het pand grondig aangepakt.  Dat past in de opwaardering van deze straat én stadsdeel, waar ook de OLV-over-de-Dijlekerk staat te stralen, en waar binnenkort het Hof van Cortenbach deel van zal uitmaken...  Al is aan dit vroegere paleis méér dan flink wat werk.  Maar goed: Het Hemelrijck is een pareltje geworden.  Vanmorgen werd het authentieke zestiende-eeuwse Mariabeeld weer in de hoeknis geplaatst.  Het is het sluitstuk van de vernieuwing van het beschermde pand...

 

Crypte van Hanswijk toont Maria in vele gedaantes...

     

(foto's: Jan Smets)

Het is een tikkeltje merkwaardig.  Het kerkbezoek mag dan flink achteruitgegaan, en de Kerk staat niet meer in het Midden van de samenleving - maar toch is de aparte band met Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk in Mechelen nog vrij sterk.  Het wordt wel anders beleefd en 'ingevuld' dan in vroegere Roomsere tijden, maar verdwenen is die band niet.  Fernand Verreth, voorzitter van de Kerkraad van de Hanswijkparochie, bevestigt het me.  Ik zit met hem in de pastorie in de Hanswijkstraat, die mooi uitkijkt op Dijle en een stukje Kruidtuin...

'staat Uw beeltenis te pronk...' ?

met categorie:  

    

(foto's: Jan Smets  -  Adegemstraat en Arme Klarenstraat)

We ergeren ons (terecht) aan grote verkommerende monumenten, en schudden onbegrijpend het hoofd als we denken aan het Hof van Cortenbach of Palermo; vragen ons af waarom de Begijnhofkerk al zooo lang in de steigers staat...  Maar er zijn ook wel kleine 'stadspareltjes' die een niet al te frisse indruk maken (en da's zacht uitgedrukt).  Zo maken de nostalgische straatkapelletjes met Mariabeelden mee de charme uit van de historische binnenstad.  Tenminste als ze goed onderhouden zijn.  En daar wringt vaak het schoentje...

Voor en na...

Nee - er zijn niet enkel 'gecraqueleerde' Madonna's te vinden in onze stad.  Zopas is er zelfs eentje prachtig gerenoveerd.  Op de hoek van Gerechtstraat en Augustijnenstraat werd de 'afgebladderde Moeder-Gods' weer in het nieuw gestoken.  En het moet gezegd: in haar kleurrijke outfit springt ze dadelijk in het oog!

 

(foto's: Jan Smets)

Voor en na: het resultaat mag er zijn!

Inhoud syndiceren