Land van Mechelen en omstreken

Vikingen

Albert Geudens Dijle Hoogbrug
 
In mijn vorig artikel had ik, naar aanleiding van mogelijke Dijle-liederen, een linkje naar de vermelding van een rode Dijle, gezongen door Polle Pap, dat handelde over de vikingen in Leuven.  Het geweld moet er, eind 10e eeuw, zo enorm geweest zijn dat de Dijlewater niet enkel rood zag van het bloed maar dat de rivier ook verstopt geraakte door de vele dode lichamen.  Het artikel was een interessante omweg, doch toen ik het niet zo lange verslag nog eens herlas, was ik nog meer verbaasd : 
 
“...De veldslag zou in Ten Hove (het huidige Groot Begijnhof) hebben plaatsgevonden, hoewel opgravingen op deze plek dit niet hebben kunnen bevestigen.  Mogelijk vond de slag plaats ten noordwesten van het huidige Leuven. Vanop de 'Keizersberg' bij Leuven heeft men ver zicht tot de paracuesta van Boom.  De Vikingvestiging zou de ontstaansgeschiedenis van Mechelen kunnen zijn, aldaar op de huidige Korenmarkt, vlak bij de Overste Poort ( nu Oude Brussel Poort ).  Op de Korenmarkt kruisen 2 heirbanen: de ene ZZO naar NNW vanaf 'de Kassei' te Vilvoorde richting huidige Lier, de andere vanuit Leuven op linkeroever van de Dijle richting NNW via Heindonk en Grote Bergen overheen Rupel naar Boom. Te Boom sloot de laatste aan op de heerbaan vauit Enghien, via Asse naar huidig Antwerpen. De heerbaan naar Lier, verder naar NNW om daar tijdens winter de Nete te kruisen richting Nijmegen.  Mechelen in handen van Vikingen blokkeerde dus de doorgang uit Leuven naar het noorden.  De kroniek meldt Mechelen als kamp en stelt dat de slag voorbij het kamp plaatsvond met de Dijle aan de ene zijde en moeras aan de andere.  De Dijle ligt er nog, het moeras de Zenne met ook heden nog toponiemen als: Blaasveld Broek, beemden en andere.  Misschien herinnert het toponiem Battel – als in het Engelse battle – nog steeds aan de strijd. Misschien verklaart dit ook de steun vanaf landbouwplateaus rond Mechelen met laat Romeins ergo Karolingische vestiging aan de rooms-katholieke voetbalploeg: Sint Katelijne Waver, Hombeeks plateau, Rumst tegenover de steun aan de andere ploeg vanuit de binnenstad…"
 
Voor een verslag van de gevechtshandelingen in Leuven staat er grellig veel over het Land van Mechelen en omstreken.  We spreken over een periode van vadsige koningen die uiteindelijk opzijgeschoven werden door hun hofmeiers, over nederzettingen als de eerste aanzet tot steden, over kastelen, kasteelheren, leenheren en leenmannen en horigen.  De tijd voor de eerste Kruistochten.

Inhoud syndiceren