historisch

Oude postkaarten

met categorie:  
Ik heb toevallig in mijn kast nog een map gevonden met zo'n 30 oude postkaarten met afbeeldingen van " Pensionnat des Dames de Marie" Coloma Malines ... toen was alles nog in de Franse taal ...


Facade exterieure , staat er op het kaartje


Facade interieure, staat er op dit kaartje

In deze map zitten nog zo'n 30 kaartjes. Misschien weet iemand van welke periode dat ze zijn.


Jef Denyn ... een veelzijdig man.

met categorie:  
Jef aan de tafelJef Denyn. Wie heeft er ooit gehoord van deze man ? Een Mechelaar van nature, maar een wereldburger in hart en nieren. En vooral ... een zeer veelzijdig man. Een zeer fotogenieke kop, die zoals zal blijken graag een Mechels biertje lustte en graag pijp rookte.

Maar hij was vooral zeer veelzijdig: een muzikant, een ingenieur, een ondernemer en niet te vergeten een marketeer. Zijn product ? De Beiaard !

Korokodillen in de Mechelse vlietjes.

met categorie:  
Gisteren was ik in een café waar een toch wel grappige discussie aan de gang was.
Volgens één van de stamgasten was de reden van het dichtgooien van de Mechelse vlietjes te wijten aan het feit dat er krokodillen in zaten. Ik lachte hard, en met mij vele andere tooghangers.
Hij vertelde er ook nog bij dat de Romeinen zouden gezorgd hebben dat deze dieren hier terecht kwamen en dat ze hier konden gedijen omdat het klimaat in de middeleeuwen wel wat warmer was dan nu.
Ik ken de urban legend van de zogezegde krokodillen die in de riolen van New York zouden huizen maar om dit verhaal naar Mechelen door te trekken vond ik wel een beetje veel bij zijn haar getrokken.
Toch opende deze discusie wel wat vragen bij mij.
Waarom zijn de vlietjes eigenlijk dichtgegooid de voorbije honderden jaren?
Ik neem aan omwille van overstromingsgevaar en ter bescherming van de volksgezondheid omdat de mensen in vroeger tijden waarschijnlijk hun afval er in kwijt konden. En ze meer en meer open riolen geworden waren dan aangenaam water dat door de stad vloeide.
Zijn er andere redenen en bevat dit verhaal over krokodillen in de Mechelse vlietjes toch nog enige grond van waarheid?

Het Schepenhuis

met categorie:  
Schepenhuis
(foto Koinsky)

Het schepenhuis is een van de belangrijkste historische gebouwen van onze stad. Het is zelfs het oudste schepenhuis uit de Nederlanden dat voor die reden is gebouwd, als ik me niet vergis.

Cinemas

met categorie:  
Mijn vriend Roger Frison heeft mij een nieuwsblad artikel doorgestuurd "Getuigen over cinema's gezocht" het is over die oude cinema's.Ik weet die nog well.Ik weet nog "salle de paris"in den Bruul( toen was ik nog heel jong)die is dan later de Cinex geworden,dan was er den Rio ook in den Bruul,rechtover de Bazar Anspach,(ik denk dat ik dat goed gespeld heb) verder op was den Agora,op de Botermarkt was de Kursaal,die dan later den Eldorado geworden was,Rechtover het Politie bureel was de Luxor en op de Veemarkt recht over de Kerk.op den hoek was de Flora,de Kursaal was naast den Alcazar,Met een klein speelgoed winkeltje tussen de twee.Den Alcazar was mijn favorite Danszaal.Er was de Novelty naast den Rio,maar daar kwamen te veel Brusselaars. Nog iets uit MEMORYLANE.

Cornelius Jansen Crucifix

met categorie:  
Crux
(c) Irma

hello Guys, een beetje meer about dat fameus cross,spijtig dat het in het engels is.Mischien zal er toch een mechelaar zijn dat het kan lezen.

Cornelius Jansen (1585-1638) a bishop of Flanders,initiated a reform movement within Catholicism of the tenets was a belief in predestination in which the action of God is required before the soul could be converted and saved. This results in fewer souls selected. THE CRUCIFIX ASSOCIATED WITH THIS BELIEF MOVES THE ARMS OF CHRIST SO THAT THEY ARE STRAIGHT UP, RATHER SPREAD OUT IN AN INVITING GESTURE. Famous converts include Blaine Paschal. The movement was suppressed in France but is still active in the Netherlands,one of the groups known as Old Catholics. THIS POSITION ON THE CROSS BECOMES A PART OF THE ICONOGRAPHY OF CHRIST ON THE CROSS, but does not always have this specific meaning

Wel dat is alles,ik hoop dat er iemand is dat het kan vertalen,ik heb te veel van mijn vlaams vergeten om het te doen.Louis.

(Update: vertaling hieronder)

Den Halsdoek

met categorie:  
Pelikaanstraatje
(c) Jan Smets - Pelikaanstraatje

Kent U het Wollebrandstraatje in de Mechelse binnenstad ? Al eens gewandeld door het Pelikaanstraatje ?

Beiden zijn zijstraatjes van de Befferstraat en eigenlijk waren ze vroeger met elkaar verbonden tot een steegje achter de Befferstraat die men de Halsdoek noemde.

De kans is erg klein dat u er gewandeld hebt, want het Wollebrandstraatje - naast de begrafenisondernemer in de Befferstraat - is afgesloten voor het publiek door een garagepoort, terwijl het Pelikaanstraatje - naast boekhandel Salvator - dood loopt.

Het Wollebrandstraatje heeft vroeger nog andere namen gehad 'Batenstraatje' of 'BatenBorchstraatje', 'Ytegmeestraatje' of 'Molemansstraatje', maar sinds 1854 is het resterende steegje ingelijfd bij het Klein Seminarie.

Weet iemand meer over deze straatjes ?
Wat blijft er nog over van het niet meer bereikbare Wollebrandstraatje ?

(bron: Bouwen door de Eeuwen heen in Vlaanderen, deel 9n)
(bron: Gids voor oud en groot Mechelen, Marcel Kocken, De Vries, Antwerpen-Rotterdam, 1989)

Jan Kadodder

met categorie:  
Mechelaars hebben zeker al horen spreken van de Kadodderstraat, maar of ze ook weten waar die ergens is ?? De straat dankt haar naam aan Jan Kadodder, een stoere boerenzoon die in de 17e eeuw in St. Katelijne Waver woonde. Volgens Kanunnik Willem-Jan De Bury ( Guillielmus Burius -1618-1700- ) heette Jan Kadodder in feite Jan Van den Eynde, maar in de archieven werd niemand met die naam terug gevonden.
De beeldengroep
Foto Roger Kokken

Verduiveld! De Nekker!!!

met categorie:  

(c) Werner Wattenbergh

Is de Nekker terug opgestaan uit de nevelen der tijd en uit de drassige omgeving van zijn poel?
Moet Mechelen beven nu zijn duivelse verschijning weer rondwaart?

(Gelukkig is het maar schijn! Deze foto toont Werner Wattenbergh, één van de enthousiaste deelnemers aan de Flickrmeeting in Mechelen op 30 september, die een origineel zelfportret maakt...)

En toch:
Is het door het zien van dit verduiveld goeie plaatje, of is het door de aankondiging van volgende lezing, dat ik belangstelling kreeg om eens te grasduinen in de geschiedenis van de Nekker?

Erwin Horckmans houdt nu vrijdag, 13 oktober, om 20 uur, een voordracht over De Nekker: 'Van voorchristelijke god tot waterduivel'.
Plaats: D'Hanekeef, Veemarkt.
Deze man is auteur van verschillende artikels over mysterieus Mechelen. (Kostprijs: 5 euro. Info: 0473-38.39.55)

Kanttekening

met categorie:  


(foto:Jan Smets -
enkele maanden geleden stonden kantklosjes in de kijker, als voorwerp van de maand, in de schatkamer van het Erfgoedcentrum Lamot - het gekloste 'lapje' is niet Mechels - daar deze aan de meter werd geklost, en niet rond...)

Het onderwerp is niet sexy...
Het spijt me...
Het gaat NIET over politiek...
daar wordt op andere terreinen al voldoende over 'geklapt' deze dagen...

mijn levensstory

met categorie:  
Hey Bloggers.

Ik heb zoojuist mijn eigen levens story nogmaals gelezen (zie hier en hier), Jan heeft daar een excelent werkje van gemaakt.maar na het de tweede maal het gelezen te hebben heb ik 2 fautjes gevonden ,dewelke ik nu ga verbeteren Eerst,mijn eerste huwelijk was in 1949,in 1947 ben ik in het leger gegaan,(Jan ,dat kan wel faut geweest zijn)Tweede,ik ben op pensioen gegaan in 1989,niet 1998,Dat kon wet een typing fout geweest zijn,tenslotte ben ik toch geen typist,Overal ik ben echt tevreden met de story.

Again ,Thanks Jan.

Restauratie Molenhuis in Mechelen van start

met categorie:  

(foto:Jan Smets)

Volgende maand gaat men eindelijk van start met de restauratie van het Molenhuis aan de ingang van de Kruidtuin.

Bijna twee decennia lang al spreekt men in de Dijlestad over de restauratie van het gebouw, maar steeds weer duiken er 'hindernissen' op.

Het is de bedoeling om het gebouw, dat dateert uit 1666 en al jaren leeg staat, weer wind- en waterdicht te maken. De duur van de werkzaamheden wordt geraamd op 240 werkdagen aldus schepen Timmermans.

De kostprijs van de restauratie bedraagt 634.000 euro waarvan de stad 144.000 dient te betalen, het overige deel wordt door de Vlaamse regering bijgepast. Het oorspronkelijke plan van enkele jaren geleden om in het Molenhuis een horecazaak te huisvesten blijft behouden.

(Bron Radio Reflex)

Het eerste wolkje fierheid...

met categorie:  
Het wordt haast een vervolgverhaal op onze blog:

Vandaag zijn de vijftien monumenten bekendgemaakt die geselecteerd zijn voor de tweede stemronde van het nieuwe VRT-programma "Monumentenstrijd". Meer dan 100.000 mensen hebben gestemd.
In "Monumentenstrijd" beslist het publiek welk Vlaams onroerend erfgoed extra middelen krijgt voor restauratie en herbestemming.

De eerste stemronde van "Monumentenstrijd" is afgelopen zondag afgerond. Gedurende een maand kon het publiek kiezen uit dertig projecten en meer dan 100.000 mensen hebben hun stem uitgebracht.

"We zijn tevreden met die cijfers", zegt Luc Gommers van Canvas. "De internetsite had elke dag gemiddeld 5.000 bezoekers, en dat terwijl het tv-programma nog niet loopt. Dat bewijst dat de monumentenstrijd leeft".

(bron: www.vrtnieuws.net)

Water in de straten (deel III)

met categorie:  
Melaan

De Melaan begint nu duidelijk zijn contouren te tonen.

De vliet is uitgegraven, de riolering is ingegraven, en de voetpaden zijn gelegd met propere vlakke kasseistenen. Het zal wel niet helemaal klaar geraken tegen 8 oktober voor de eerste druppel-dropping in de vliet, maar er is wel veel werk verzet !

Ter hoogte van de Persoonshoek tot bijna aan de Minderbroedersbrug zijn de kademuren opnieuw ingemetseld, en liggen de bruggen er. Eerst en vooral hebben we de Thaborbrug aan de zij-ingang van het Conservatorium, maar sinds vandaag hebben we ook het geraamte van de stalen Conservatorium brug aan de hoofdingang.

De loop van de vliet is gemaakt, en afgedekt met plastiek ter hoogte van de Persoonshoek, het gaat allemaal de goede richting uit !

Maar wat lees ik nu in de Passe-Partout ? De stad heeft trouwens ook plannen om het Vlietje aan de Euroshopping, de Van Hoeystraat en de Lange Heergracht open te leggen.

Een verkiezingsstunt ... Of niet ?

Job op zijn mesthoop... terug in de Keizerstraat?

met categorie:  

(foto: Nelly Ardoullie . - 'Job op de mesthoop' - met dank Nelly!)

Morgen, 10 september, kunnen we ter gelegenheid van de Open Monumentendag, het oude OLV-gasthuis in de Keizerstraat bezoeken...
En dit gebouw kwam gisteren wéér in de actualiteit...
Inhoud syndiceren