historisch

'...oep de garde zane kop...'

met categorie:  


Eén van mijn grootmoeders leerde mij al in mijn vroege kinderjaren, een kleurrijk Mechels volksliedje aan, dat zijzelf in haar jeugd hoorde en zong...
In het liedje pleegt 'ons moeder' een licht 'gezagsondermijnende daad' door een haring op het hoofd van een dienaar der wet te gooien - en dit dan nog wel van op grote hoogte...
Moeder, moeder toch...
Hoe het verder afliep met strafbepaling en verdere lotgevallen van 'ons moeder' is niet geweten.
Ook over de haring berichten de kronieken niet meer.
En de garde? Ik zou het écht niet weten...

Ken je dit 'subversieve' liedje ook?
Misschien in een andere versie?
Of... ken je nog andere volkse rijmpjes of liedjes die gezongen werden in de schaduw van Sint-Rombouts?
Laat dit de start wezen van een zoektocht in het patrimonium van de zingende Mechelaar van lang vervlogen tijden. (enne... misschien kan ons aller Peter weerom een mooi lijstje aanleggen...)

De Mechelse Schatkamer...

met categorie:  
Het klinkt bijna als een de titel van een spannend boek.

Nu de stad zich niet langer officieel in Vrouwenhanden bevindt, en de werken vorderen, komt het stof op de Lamot-site een beetje tot rust.

Misschien eens een ideaal moment om de verborgen schatten van de gloednieuwe erfgoedcelcollecties te gaan ontdekken ?

Het schooltje in de Lange Nieuwstraat

met categorie:  
klasfoto
Zij die (zoals ik) de kaap van de 60 overschreden hebben en die ooit de Rijksmiddelbare Jongensschool (of zoals mijn vader zei: "den Ecole Moyenne" hebben doorlopen, herinneren zich vast nog het oude schooltje in de Lange Nieuwstraat.
Immers, de eerste steen voor de nieuwe school op de Zandpoortvest werd pas in 1948 gelegd en het duurde nog tot na het midden van de jaren vijftig alvorens de infrastructuur het toeliet om alle voorbereidende afdelingen in dit nieuwe complex onder te brengen. Bijgevolg waren verschillende klassen van de R.M.S; OP VERSCHILLENDE PLAATSEN IN Mechelen te vinden. Voor sommige eerste tot vierde studiejaren was dit in de Lange Nieuwstraat en enkele vijfden en zesden vonden hun onderkomen in de O.L. Vrouwstraat, rechtover de kerk, in het groot herenhuis waar jaren later het Centrum voor Middenstandsopleiding was gevestigd. Voor de kindertuin, die destijds in de Kruidtuin in een bijgebouw van het Atheneum was ondergebracht, duurde het zelfs tot eind jaren zestig voor die naar de Zandpoortvest kon verhuizen.

Koningen van de straat

met categorie:  

Misschien heeft ooit zo'n 'koning van de straat', zo'n typische volksfiguur, model gestaan voor houtsnijder Adriaan Van Landscroon, toen hij z'n later zo beroemde' Vuylen Bras', 'Viezen Bruydegom', of 'Opsinjoorke' gestalte gaf?
Wie weet?
Feit is, dat tot zo ongeveer de helft van vorige eeuw, Mechelen verscheidene van zulke volksfiguren telde in z'n rangen.

Openen van de Crypte van St. Rombouts in 1906

met categorie:  
Bij toeval kreeg ik onderstaand manuscript in 1984 in mijn bezit.
Het handelt over het in het geheim openen in 1906 van de crypte in de St. Romboutskerk.
Ik vond ze in het 46e boekdeel van de "Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunden, Letteren en Kunst van Mechelen" (1941). Dit boek behoorde toe aan ene J. Gooris, (geb ± 1882) de overleden schoonvader van een vriendin van mijn vader zaliger.
De auteur heeft zijn bevindingen later hoogstwaarschijnlijk overgeschreven en aangevuld, want op de achterkant van de velletjes papier staat "Credit Communal de Belgique" Février 1934"

...en toen werd het stil...

met categorie:  

6 augustus 1546...
het was een warme zomerdag geweest...
Een blikseminslag doet de Zandpoort, waarin een omvangrijk munitiedepot was opgeslagen, ontploffen!!
Mechelens historische 'Enschede'...
De helft van de stad ligt in puin - een catastrofe zonder weerga - zélfs de paleizen in de Keizerstraat worden zwaar beschadigd.
In héél Europa gaat het verhaal van de rampspoed rond...
Het licht gaat voor lange tijd uit...
Mechelen verzinkt in een stille slaap...

Skeletten van zeshonderd jaar oud gevonden in Mechelen

met categorie:  
Archeologen hebben bij opgravingen op het binnenplein van het Cultuurcentrum Mechelen skeletten van meer dan 600 jaar oud aangetroffen. Die zijn afkomstig van de Minderbroeders die er al in de middeleeuwen een enorm klooster hadden.

Het onderzoek zal dus nog even duren want de wetenschappers hopen nog tientallen skeletten terug te vinden. "De beenderen die wij nu al hebben gevonden, lagen begraven
in de kloostergang:netjes in lagen boven elkaar. Op die manier zijn hier wellicht tot in de 18de eeuw broeders begraven" zegt archeoloog Raf Ribbens.
De vondsten moeten hem en zijn collega's helpen bij de reconstructie van de geschiedenis van het klooster. "De oudste geschriften maken melding van een herbouw in de 14de eeuw, maar vermoedelijk is het klooster nog ouder" vertelt Ribbens. Vanaf de jaren vijftig ruimde het complex stelselmatig plaats voor de gebouwen die er vandaag staan.

Zo oud als de straat.

met categorie:  
'Van de Kommiezenhuizen naar de Koeistraat...'
Als je een buitenstaander, of een wat jongere Mechelaar zo de weg wijst door onze Dijlestad, zal hij of zij wellicht de wenkbrauwen fronsen...
Waar in godsnaam is de Koeistraat?
of... de Potterijvest?
of...de Turfstraat?
of...de Voddemarkt?
Het zijn immers de vroegere benamingen van Kardinaal Mercierplein, Merodestraat, Speecqvest, Rik Woutersstraat en St.-Romboutskerkhof.
Mechelaar Jan Meutermans wil echter eerherstel voor de historische en volkse straatnamen, die inderdaad - zo oud als de straat zijn...
Zou het niet mogelijk zijn om onder de officiële straatnaamborden een tweede bordje te hangen met de vroegere naam en een kleine duiding hierrond?
Schepen Nobels is alvast voor het idee gewonnen. Het zou immers ook leuk zijn voor de stadsgidsen om tijdens hun rondleidingen hun uitleg te verrijken met anecdotes rond de volkse benamingen van de pleintjes en steegjes...
Meteen dus ook een toeristisch voordeel!
En de historische straatnamen blijven zo voor 't nageslacht bewaard...
Ik vind het een tof voorstel. Jij ook?
Laat eens horen!

Verkiezing Grootste Belg in Mechelse Vleeshal

met categorie:  
!++5++!

'herinneringen in sepia' - Mechelen rond 1900

met categorie:  
Ik diep nog eens een oud beduimeld boekje uit m'n curiosa op...
Leo Roels (°Antwerpen 1882) , was ooit inspecteur-generaal bij het onderwijs, tot hij in 1945 z'n hoge functie neerlegde. Toen schreef hij z'n herinneringen neer in het boekje: 'Onder Sint-Romboutstoren'. Ik kocht het een paar jaar geleden omdat hij de grootvader was van een heel goeie vriendin - daardoor was m'n interesse gewekt...
Boeiend is het hoe hij het Mechelen beschrijft van rond 1900...
...een herinnering in sepia...

"Niet alleen aard ik in de normaalschool en vind ik het dagelijks heen en weer sporen plezierig, de atmosfeer zelf van Mechelen valt me mee.
Een kleine stad, vergeleken met Antwerpen. Van om 't even waar zijt ge in enkele minuten buiten, in 't open veld. Een sympathieke stad met haar oude gebouwen, haar straatjes zonder stoepen, met hobbelige straatstenen, met haar schilderachtige hoekjes, met haar kronkelende Dijle, met haar vlieten en vlietjes, jammer genoeg sedertdien gedempt. Een stad vrijwel zonder verkeer: van om 't even waar zoudt ge midden in de straat uw ezel kunnen opstellen en ongestoord aan 't schilderen gaan. Doorgaans dan ook een zeer rustige stad.
Op zaterdagvoormiddag echter kent ze leven. Stad en omgeving hebben dan afspraak op de markt...

"Mechelse Ommeganck" = cultureel werelderfgoed !

met categorie:  
De Unesco heeft vandaag de reuzenfiguren van de ommegangen in Dendermonde en Mechelen en van de Meiboomstoet in Brussel erkend als cultureel werelderfgoed. Ook het beroemde Ros Beiaard uit Dendermonde is erkend. Dat heeft het kabinet van Vlaams Cultuurminister Bert Anciaux bekendgemaakt. (bron)


Straf !
Kan er iemand wat meer vertellen over de Mechelse Ommegang en haar reuzefiguren ? Ik vind er zo weinig over. Iemand foto's ? (op flickr ofzo :-))
Hier heb ik alvast wat gevonden.

...reicht für 4 Stunden?

met categorie:  

Enkele jaren geleden kon ik een kleine 'Reiseführer' op de kop tikken uit - jawel: 1914 (!). Griebens Reiseführer, kleine Ausgabe, werd uitgegeven bij Berlin Albert Goldschmidt, en het is best boeiend om te zien hoe België werd bekeken door Duitse toeristische ogen...

Pleidooi voor een Engelse Prinses...

met categorie:  
'Tante' Margareta (van Oostenrijk) is zowat de meest gefotografeerde vrouw van onze stad, zoals ze daar triomfantelijk en waardig, de 'Damesvrede' in haar hand, staat op het kruispunt van Schepenhuis, de Beyaart en Sint-Rombouts, en het stadhuis...
Ze verdient het ook om daar in al haar glorie, netjes opgepoetst, en verlicht door het schijnsel van lantaarntjes, op haar sokkel neer te kijken op de stad waar ze zo graag vertoefde, en die haar liefdevol in haar armen sloot na omzwervingen, met dramatische plots, doorheen Frankrijk, Spanje en Savoie...
Ze was een 'grote madam' - zoveel is duidelijk. Ze was een politiek-wijze vrouw, met grote belangstelling voor cultuur- een dame van de wereld kortom. 'La bonne tante' voor Kareltje - een moeder voor onze geboortestad...
We zullen het niet vergeten, en zullen als Maneblussers deze dame met klasse tot in de eeuwigheid in onze Mechelse harten sluiten!
MAAR...
er is daar ook die andere Margareta...
de Engelse prinses...
de Yorkse...
Bourgondische Hertogin..;
Weduwe van de in Nancy gesneuvelde Karel De Stoute...

'Den Hanswijkenhoek' of... 'groteva' vertelt...

met categorie:  

M'n grootvader Clément Lauwers (1911-1995) schreef voor ons, pretentieloos z'n ervaringen neer uit z'n kinderjaren in de Hanswijkenhoek...
Ik licht er graag een fragmentje uit, over de jaarlijkse Vlaamse kermis.
"...Men kan het de mensen van toen dan ook niet kwalijk nemen dat zij al hun zorgen en armoede uit hun hoofd banden voor de jaarlijkse kermis en de revue die plaats vond in het Oud-Kerkske. De Vlaamse Kermis had plaats in de jongensschool van de Vredestraat, waar het er lustig aan toe ging.

Water in de straten ...deel II

met categorie:  
De Melaan
De melaan wordt aangelegd en wel rekening houdend met de volgende timing:

- FASE 1: Vanaf 2 november wordt gestart met het kappen van alle hoogstammige bomen op de Melaan en het Jef Denynplein langs de kant van het cultuurcentrum. Vanaf dan is de Melaan verkeersvrij. Deze werken op eindigen op vrijdag 4 november. De doorgang tussen Armen Clarenstraat en Minderbroedersgang blijft behouden.

- FASE 2: Vanaf maandag 7 november wordt gestart met de uitbraak van de rijweg tussen de Thaborstraat en de Arme Clarenstraat voor het leggen van rioleringen. Deze werken eindigen eind november.

- FASE 3: Eind november, begin december krijgt het Jef Denynplein een nieuwe hoofdriolering en wordt er gestart met de uitbraak van het kruispunt Arme Clarenstraat, Melaan en Jef Denynplein.

U wordt natuurlijk als eerst op de hoogte gehouden ...
Inhoud syndiceren