geschiedenis

Archeologische site Sint Romboutskerkhof

  

De Mechelse geschiedenis, op zich een boeiend gegeven waar we heden ten dage veel van zouden kunnen leren als we er maar voor open staan !

Waarom zijn er nu opgravingen zijn aan het Sint Rombouts kerkhof ?

Opgravingen en onderzoek is soms best wel nodig.

Archeologisch onderzoek St-Romboutskerkhof gestart!

 

De eerste week van de opgraving van het Sint-Romboutskerkhof zit er al op! We hebben de kraanmachine de bovenste laag laten wegscheppen. In deze bovenste laag en eronder, tot ongeveer 30 cm onder het oppervlak, zitten heel wat skeletresten.

Tram

(originele foto - bezit Karel Somers)

Tijd voor wat 'fotografische nostalgie'...  Wellicht hebben een aantal bloggers onder ons, deze ouwe foto al zien verschijnen op Flickr?  Dit unieke tijdsdocumentje uit 1939, werd inderdaad een tijdje geleden door  Mechelaar Karel Somers op deze fotowebsite gegooid...

Archeologisch onderzoek van het St-Romboutskerkhof

 

Al een tijdje werd het aangekondigd en nu is de kogel door de kerk. Het Sint-Romboutskerkhof krijgt, net als voorheen de Grote Markt en de Veemarkt, een ondergrondse parkeergarage.

 
 
 
 
 
 Copyright Beeldbank Mechelen
 

Laatste Opensleufdag op site Euroshopping/Het Clarenhof

De archeologische opgravingen op de site Euroshopping/Het Clarenhof zitten er bijna op. Acht maanden lang is de bodem haarfijn blootgelegd, uitgezeefd en in kaart gebracht.

Mechelen bevrijd!

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

Vandaag is Mechelen bevrijd!  Of... toch...: 65 jaar na datum wordt in onze Dijlestad de historische gebeurtenis met enige luister gevierd.  Toen de 'geallieerde strijdkrachten' de Grote Markt kwamen opgedraaid, stond nu niet bepaald de héle Mechelse bevolking euforisch en in dikke getale de bevrijders te verwelkomen.  Nee: ik zag wat toevallige passanten, een verbaasd bruidspaar en een juf met haar klasje...

 

doodsimpel?

Er is over onze Mechelse Grote Dame reeds heel wat inkt gevloeid, en ook op Mechelenblogt stond Margareta van Oostenrijk reeds meermaals in de aandacht.  Mag ook wel: de doorluchtige landvoogdes was dan ook een bijzonder boeiend figuur: letterlijk een 'vrouw uit één stuk'!

Op 1 december 1530 sterft onze geliefde tante.  Mechelen is in complete rouw, en 45 dagen luiden de klokken van onze stad drie maal daags.  De 'geluidsoverlast' nemen de Maneblussers er graag bij...  Maar..., wat rest er nog van de stoffelijke resten van 'ons' Margrietje in Mechelen?  Is, euh...enkel de simpele steen in het hoogkoor van Sint-Petrus en Paulus op de Veemarkt, bij de ingang van de sacristie, het enige dat overblijft (nou ja - zonder aanwijzing zelfs...) van het adelijke lijk?  Enne... wat kunnen we dan vinden onder deze steen als we hem zouden willen oplichten?

(foto: Jan Smets)

waar stond de Moedermeule?

met categorie:  

Kreeg gisteren de uitnodiging voor ons jaarlijks familiefeest. Dit zal in 2009 plaatsvinden in en rond De Moedermeule in Gelrode (Aarschot). 

"Wat heeft dit nu met Mechelen te maken?" zal je denken. Wel deze molen stond blijkbaar samen met 2 andere tot 1830 in Mechelen.

Waar stonden die drie molens dan juist? En waar zijn die andere twee naartoe?

'ons' Margriet in Gent

(foto: Jan Smets)

Margareta van Oostenrijk is onlosmakelijk verbonden met onze stad.  Als géén ander heeft zij deze stad naam en faam gegeven.  En wij, Mechelaars blijven haar tot op de dag van vandaag trouw.  Ze is 'ons aller Margriet'.  Zoveel is zeker! We 'zien haar graag'!

De beeldhouwer Tuerlinckx heeft haar persoonlijkheid schitterend weten te kappen in steen: trots, schrander en vorstelijk.  Maar...ik ontdekte haar enkele dagen geleden ook in...Gent, waar ze in één van de nissen staat van het stadhuis aan de Botermarkt.  Ze draagt hier niet de tradionele weduwenkap, die ze steevast droeg na de dood van haar geliefde Filibert (en zoals ook Van Orley, en later Tuerlinckx en Geets haar hebben uitgebeeld), maar vestimentair komt ze er net een tikkeltje anders naar voor als in de bekendere iconografie...

Visionair ?

met categorie:  

Omdat stadsfestivals nog vers in ons geheugen liggen, wil ik graag het volgende met jullie delen.

Ik zat een beetje te lezen in een boekje van (neemt adem) 'de Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen' (dankje Ferre!), en meer bepaald het Negentigste Boekdeel uit 1986.

Dhr. W. Mertens schreef daar een artikel: (neemt opnieuw adem) 'De betekenis van de stedelijke financiën voor de centrale economische politiek in de Bourgondische Nederlanden. Financieel beheer en economische politiek te Mechelen tussen 1439 en 1490'.

Een mondvol. Maar ik onthoud: Financieel beheer en economische politiek te Mechelen, en dat meer dan 500 jaar geleden.

Geschiedenis van aartsbisdom binnenkort in tweedelige publicatie

Nee, lieve mensen, ik heb géén aandelen in het boekwerk dat binnenkort op de markt wordt gegooid door uitgeverij Halewijn.  Maar toch wil ik het nieuws op Mechelenblogt brengen.  Zélf ben ik geschiedenisfreak én daarom zou ik dit werk graag op mijn boekenplank zien...  De drukpersen rollen nog niet - maar er is al kans om in te tekenen op deze publicatie (en daarmee doe je dus profijt...  't is maar een weet...)

                                           

sporen van de Keizer

met categorie:  

De Mechelse linken van de grote Keizer Karel V, in wiens Rijk de zon nooit onder ging, zijn ons genoegzaam bekend.  Maar... waar wijzen we onze gasten met aanzwellende trots op, als wij ze onze geliefde stad laten zien, en we deze band willen in de verf zetten?  Met andere woorden: waar treffen we Kareltje aan?

 

(foto's: Jan Smets)

Fier en de attributen van zijn macht torsend, troont hij hier op de voorgevel van de Keldermansvleugel van ons stadhuis, tussen de hier gedeeltelijk door de bloemen verstopte 'Zuilen van Gibraltar' (zijn wereld ging immers verder dan daar...).  En aan de balie van ons stadhuis staat deze replica van de nog jonge Karel, met de specifieke Habsburgkin. (alleen zijn neus is wat geschonden...)

Congo en Mechelen. Een andere naam voor de "Van Kerckhovenstraat" ?

Op 30 juni 2010 viert Congo de 50ste verjaardag van zijn onafhankelijkheid. Nog een jaartje te gaan dus, maar we kunnen ons nu al de vraag stellen welke banden Mechelen had met onze oud-kolonie. En wat is er daarvan nu nog te zien? Welke gebouwen of monumenten verwijzen naar ons Belgisch-Congolees verleden?   

Ik denk hierbij aan het koloniaal monument op de Schuttersvest, ingehuldigd in 1953 ter ere van 31 Mechelse Congo-pioniers die vóór 1908 in Congo overleden zijn, onder wie Willem Frans Van Kerckhoven.  Een pionier met bloed aan zijn handen, zo blijkt...  
 
Willem Frans Van Kerckhoven
Van Kerckhoven: een straat onwaardig?
 

Dienst Archeologie Mechelen op Facebook

De Mechelse archeologen zijn voor even uit hun werkput gekropen en hebben de weg gevonden naar Facebook!

Hierbij nodigen we alle sympathisanten en liefhebbers van de Mechelse archeologie uit om een kijkje te nemen op ons Facebook plaatsje

Over de drempel van het Groot-Seminarie

(foto: Jan Smets)

In de 'visionaire ontploffing' van dromen, expo's, evenementen en andere randactiviteiten, zouden we haast kunnen vergeten waarom dit cultuurevenement is opgezet... ;-)

Maar de aanleiding van het festival  'Stadsvisioenen' is wel degelijk een belangrijk historisch Mechels feit: de oprichting van het Aartsbisdom Mechelen, nu 450 jaar geleden.  In een bescheiden maar verzorgde en sterk verduidelijkende tentoonstelling in het Groot-Seminarie kunnen we ons verdiepen in die toch wel boeiende geschiedenis...

Inhoud syndiceren