cultuurbeleid

Cultuurraad overhandigt nieuwe beleidsmakers Prioriteitenpamflet '12 voor 13'

Vrijdag 9 november overhandigde het dagelijks bestuur van Cultuurraad Mechelen, voorgezeten door Frans De Wachter, ’12 voor 13’ aan huidig én toekomstig schepen van Cultuur Frank Nobels.

Op basis van ervaringen tijdens de voorbije bestuursperiode en met het oog op de volgende stelde de Stedelijke Cultuurraad een prioriteitenpamflet op voor de beleidsmakers. Dat werd ’12 voor 13’.

Mechelse kunstenorganisaties presenteren toekomstvisie 2013-2018

Vrijdagochtend 22 juni 2012 blies ‘Mechels Kunstenorverleg’, of het collectief van de zeven Mechelse professionele kunstenorganisaties die samen brainstormden over een kunstenbeleid voor  2013-2018, verzamelen in kc nOna. De zeven stelden er hun gezamenlijke ideeën voor voor een nieuw kunstenbeleid voor.

Het is de eerste maal dat de niet-stedelijke professionele kunstenorganisaties van Mechelen een groot overleg organiseerden en een aantal gezamenlijke standpunten en voorstellen inzake het lokale cultuurbeleid naar buiten brengen.

“De gezamenlijke visietekst is een primeur
” stelt Bart Vanvoorden, directeur van kunstencentrum nOna. “Met de visietekst 2013-2018 willen we zowel een inzicht geven in de bestaande werking alsook een aantal aanbevelingen formulieren voor wie er aan het beleid komt in oktober.” vervolledigt Vanvoorden.

Oproep Bijzondere en Vernieuwende Projecten – 2e ronde

In het kader van het cultuurbeleidsplan 2008-2013 is het mogelijk om toelagen te verkrijgen voor bijzondere en vernieuwende projecten.

De financiële ondersteuning bedraagt tussen de 250 en de 5.000 euro. Het gaat om de tweede en laatste ronde van dit jaar.
 
Inhoud syndiceren