burgerparticipatie

Wijk- en dorpsraden blijven niet bij de pakken zitten

Twee weken geleden maakte de schepen van wijk- en dorpszaken tijdens een infovergadering duidelijk dat het stadsbestuur de wijk- en dorpsraden wil afschaffen. Uit de uitleg van de schepen leidde ik af dat noch de schepen, noch de personeelsleden van de dienst wijk- en dorpszaken precies wisten hoe ze burgerparticipatie in onze stad dan zouden gaan organiseren. Bij veel toehoorders ontstond de vrees dat in Mechelen de inspraak van burgers in het beleid ten dode is opgeschreven. Weinig mensen geloofden het verhaal dat spontane initiatieven van burgers uit buurten en straten het inspraakdeficiet dat dreigt te ontstaan wel zouden oplossen. Ik berichtte hierover al op MechelenBlogt en het nieuws werd ook opgepikt door de pers.

Dolk in de rug van wijk- en dorpsraden

rust zacht, burgerparticipatie mechelen
 
„Van die boer geen eieren.” Dat is wat de vertegenwoordigers van onze wijkraden, dorpsraden en buurtcomités gisteren dachten. Ze verlieten uit protest massaal de infovergadering over burgerparticipatie nog voor die beëindigd was. Katleen Den Roover, schepen van wijk- en dorpszaken, bleef met een halflege zaal achter. En met een flinke vertrouwensbreuk.

Morgen: algemene bewonersvergadering Mechelen centrum

De wijkraad centrum nodigt alle inwoners van het centrum uit om deel te nemen aan de algemene bewonersvergadering.

Wanneer: morgen, woensdag 9 oktober. Deuren open om 19u30. Start om 20u00.

Waar: auditorium van het cultuurcentrum in de Minderbroedersgang.

Op het programma:

Infoavond over aandachtsbuurten op 3 oktober

In 2012 voerde Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie (SOB) met steun van de Stad Mechelen een onderzoek uit naar zgn. aandachtsbuurten. Bij dit onderzoek gaat het om Mechelse buurten met een verhoogd aandeel maatschappelijk kwetsbare mensen. Onderzoekstopics waren onderwijs, welbevinden, veiligheid, diversiteit … En wie goed leest kan een datingbureau beginnen waarin mannen van de ene buurt worden gekoppeld aan vrouwen van een andere buurt (misplaatst grapje).

Burgemeester Somers en schepen De Bie nemen memorandum van de wijkraad centrum in ontvangst

De wijk- en dorpsraden van Mechelen zijn bijna 10 jaar oud. In 2003 zette de Stad Mechelen haar eerste stappen naar burgerparticipatie. En volgens de leden van de wijkraad centrum laten die 10 jaar zich uitstekend samenvatten met de volgende zin die ik graag leen bij Raymond van het Groenewoud:

" 'k Heb succes gekend, 'k heb ellende gekend. "

(foto's: Jan Smets)

 

Mechelen in cijfers

De Vlaamse overheid heeft een boel cijfergegevens over Mechelen uitgegeven. Bijzonder interessant voor wie begaan is met deze stad. Ze gaan over onderwijs, zorg, financiën, mobiliteit, diversiteit ... Kortom, over alles waar wij als Mechelaars elke dag mee te maken krijgen.

Download de cijfers HIER (en leg ze naast de Stadsmonitor 2011).

Wijkraad Centrum: “Dan maar zelf online.”

Ken je de 12 wijk- en dorpsraden die Mechelen rijk is? Verwar ze niet met de actiecomités die momenteel als paddestoelen uit de grond schieten. De wijk- en dorpsraden zijn officiële adviesraden die met het stadbestuur en de stadsdiensten in dialoog gaan over alles wat in hun wijk of dorp gaande is.

Wijkraad Centrum - Logo

In zo’n raad zitten gewone inwoners als jij en ik. Niet-verkozen vrijwilligers die bereid zijn om niet alleen voor eigen deur te vegen. Vanuit het standpunt van de bewoners bekijken ze de beleidsplannen met een kritisch oog en geven daarop dan commentaar.

Een van hun opdrachten is om aan de Mechelaar duidelijk te maken waarmee ze bezig zijn. Maar hoe doe je zoiets? En met welke middelen?

Inhoud syndiceren