Mei 2021

Een nieuwe gevel voor het Paleis

met categorie:  

Vorige week vrijdag werd door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele - onder een nat lentezonnetje - symbolisch het licht op groen gezet voor een grondige restauratie van de buitengevel van het Aartsbisschoppelijk Paleis. Deze gevel heeft dringend een nieuwe afwerking nodig, ook de luiken (die in 2013 uit veiligheidsoverwegingen werden weggenomem) worden hersteld en teruggeplaatst.

Spoorwegramp te Mechelen

met categorie:  

Heden morgen telefoneerde ons Bureel te Mechelen ons, dat er bij 't inkomen der spoorhal van Mechelen een spoorwegramp was voorgevallen.

We snelden ons aanstonds ter plaatse en vernamen hetgeen volgt:

Nikita Kadan

met categorie:  

In Galerie Transit loopt momenteel de een dubbeltentoonstelling rond de Oekra├»nse kunstenaars Nikita Kadan en Yevgen Nikiforov, of het verhaal hoe jong volwassenen kijken naar het verleden van hun geboorteland.

De titel van de tentoonstelling Children Are Surrounded by Art (Kinderen omringd door kunst) is ontleend aan een brochure uit de jaren '70 over sanatoria, pionierspaleizen, kindervakantiekampen en de monumentale kunst die ze sierde. Hierin vond Kadan veel foto's van kinderkampen op de Krim, neo-moderne gebouwen aan de Zwarte Zeekust, maar ook Oekra├»ense sovjetdecoratiekunst, die tegenwoordig actief wordt vernietigd in het kader van het decommunisatiebeleid.