Maart 2012

Wollebrandtstraatje


door Karel Somers

Fietser met zonsopgang


door Christel Schoepen

Parkinson...oef, je staat er niet alleen voor.

met categorie:  

We kregen er zowat twaalf jaar geleden mee te maken.

Tot dan toe was het een ongeneeslijke ziekte geweest die we sporadisch in onze omgeving hoorden vernoemen maar van de ene dag op de andere dook Parkinson op bij mijn vrouw An. Met aanvankelijk ongeloof aan hoorden we de diagnose, als een bom sloeg ze in. Enkele maanden voordien was haar broer op een intrieste manier aan zijn einde gekomen nadat hij jarenlang met dezelfde ziekte te maken kreeg. Een dikke streep door onze toekomstrekening..?

bram en tuur


door marysemies

Betonbalk


door petermeuris

Stedelijk museum "Hof van Busleyden"


door Marc VC

Permanent


door Marc VC

Broken glass heroes


door Karel Somers

IMG_4986


door Gitte Hoefkens

Alibi Mechelen


door Marc VC