Nelly De Keye leert ons narcisme herkennen en begrijpen

met categorie:  

  (J.Smets)

Enkele jaren geleden heb ik haar de eerste keer ontmoet.  Toen mocht ik het boeiende verhaal van haar familiegeschiedenis optekenen.  www.mechelenblogt.be/2016/09/naam-reuter   

Vandaag zitten we weer samen.  Net als toen - in SAVA op de Grote Markt.  Nelly De Keye en ik.  Prettig om mekaar weer te zien.  We hebben dan ook heel wat te vertellen aan mekaar.  Uit het gesprek van toen wist ik dat ze in haar leven te maken kreeg met narcisme.  En die ervaringen hebben haar zeker getekend.  Maar ze is er sterker uitgekomen.  Ze heeft dit alles een plaats kunnen geven.  Méér zelfs: in 2016 ging ze aan de slag als narcismecoach - de eerste in Vlaanderen!   Sinsdien begeleidt Nelly mensen op opnieuw op een positieve manier in het leven te staan.  Want het is inderdaad zo dat samenleven met een persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) je veel schade kan toebrengen.  Niemand beter dan Nelly kan er over meepraten daar ze hiermee in familiale, partner-en professionele context diende te worstelen.  In het programma dat ze als coach samenstelde leert ze hoe men met dit alles kan omgaan. 

Op 27 april kwam ook een boek uit van haar hand: 'Narcisme. Herken én begrijp de narcisten in je leven'.  Hierin vind je vele voorbeelden, ervaringsverhalen, tips en technieken.  Het boek werd een groot succes.  Na amper tien dagen volgde een tweede druk.  Nu is men reeds aan een vierde druk toe en op een bepaald moment is het boek in de Standaard op de vierde plaats terechtgekomen bij de non-fictieboeken!  En dat wil wel wat zeggen!

 

Het verbaasde me wel.  Maar het toont wel aan hoe wijdverspreid narcisme is.  Dit boek is bedoeld voor iedereen die er mee te maken kreeg of krijgt, maar ook voor al diegenen die meer willen weten over deze stoornis.  Om te herkennen wat je nog niet kent én om met narcisme te leren omgaan.  Bovendien wil ik dat narcisme als scheldwoord verdwijnt. 

 

Bekende wereldleiders met narcisme als Trump of Poetin kennen we allemaal.  Het zijn bullebakken die over anderen heen walsen.  Met dat beeld zijn we vertrouwd.  Maar ook op een veel subtielere manier kan een narcist zijn of haar omgeving beschadigen. 

Als ervaringsdeskundige toont Nelly in dit boek met vele voorbeelden aan hoe je narcisme kan herkennen en wat deze stoonis precies inhoudt.  Ze stelt de juiste vragen om op een eenvoudige manier tot de kern van de zaak te komen.  Wat maakt iemand extra kwetsbaar?  Zijn er bepaalde mensen die door hun persoonlijkheid meer dan gemiddeld risico lopen om het slachtoffer te worden van een narcist?  Kan je narcisten veranderen of 'genezen'?  Zijn narcisten er zich van bewust dat ze anderen kwetsen?  Enne: kan je grenzen stellen tegenover narcisten én hoe doe je dat dan? Wat kan je doen om jezelf te beschermen?

 

Uitgeverij Manteau vroeg me om dit onderwerp te behandelen in 'mensentaal'.  De taal die ik in het boek hanteer is deze die ik gebruik op mijn info-avonden.  En dit is wellicht de kracht van het boek.  In mijn boek heb ik gezocht om een juist evenwicht te vinden tussen 'prooi' (ik spreek bewust niet van 'slachtoffer') en narcist.  Ik bekijk de stoornis ook vanuit het standpunt van de narcist.  Pas als je narcisme begrijpt kan je overwinnen en er sterker uitkomen.  Er is immers een uitweg...

 

 

 

Het boek dat 190 bladzijden telt is uitgegeven bij Manteau en kost 22,50 euro. (ook als E-book is het beschikbaar). 

www.narcismecoach.be

Praktijkadres: Het Appèl, Brusselsesteenweg 544 Mechelen

info@narcismecoach.be

+32 47578 0032