Opzoekingswerk van Mechelse avant-garde-schilder Hubert Wolfs draait op volle toeren.

De oproepen die Mechelen Blogt vorig jaar in verband met Hubert Wolfs heeft gelanceerd, waren zeer succesvol. Er kwam een hele reeks ongemeen boeiende gegevens boven water over leven en werk van deze vroeg gestorven, Mechelse avant-garde-schilder (1899-1937). Die inlichtingen riepen vaak ook weer nieuwe vragen op. Zo is intussen gebleken dat Prosper De Troyer, de mentor van de bijna twintig jaar jongere  'Wolfske', diverse portretten van zijn pupil vervaardigd heeft. Het eerste portret, een gewassen tekening, dateert al van 1915, toen Hubert nauwelijks 16 jaar was.

 

Amaat Burssens, broer van de dichter Gaston Burssens en vader van schilder Jan Burssens en van hoogleraar Herman Burssens, bezat een portret van Wolfs dat door De Troyer in 1919 - meer dan een eeuw geleden! - geschilderd werd. Volgens de toenmalige eigenaar vertoonde het werk een duidelijk fauvistische inslag. Waar het zich momenteel bevindt en hoe het er uit ziet, is onbekend. 

Een vriend van De Troyer, de schilder Frans Mertens, wist dan weer te melden dat de straatarme Wolfs ooit door De Troyer geschilderd was met een prachtige hoed, waarvan werd gezegd dat hij die 'gevonden' had. In de woorden van Mertens: 'Met die glorieuze hoed - getransfigureerd in Grand-Seigneur - zag Wolfs eruit als een boven het mierig wroeten van een miezerige wereld hoog verheven miljardair.' Ook dit werk was in het bezit van Amaat Burssens en werd evenmin ooit teruggevonden.
Tenzij er het schilderij mee bedoeld wordt dat De Troyer in 1923 schilderde, waarop - zo neemt men aan - Wolfs te zien is, keurig in het pak, met pijp √©n hoed, zoals hieronder afgebeeld.

Ook het opsporen van de zelfportretten die Hubert Wolfs tekende en schilderde heeft nogal wat voeten in de aarde. De reeds vermelde Amaat Burssens bezat ook een met inkt getekend zelfportret van Wolfs, dat hij ooit omschreef als 'een afschrikwekkend knokig hoofd met opengespalkte ogen'. Ook hiervan is niet bekend waar het zich bevindt.

Een geschilderd zelfportret werd dan weer afgebeeld in de catalogus van de tentoonstelling Stadsgezichten, die in 2006 werd georganiseerd in het Erfgoedcentrum Lamot. Het portret was toen in het bezit van een anonieme priv√©verzamelaar uit Blaasveld.  Wie kent de eigenaar van dit portret:

Een bijzonder intrigerende vondst werd gedaan in de nagelaten bezittingen van Hubert Wolfs zelf. Het gaat over drie sterk vervuilde foto's. Ze bevatten afbeeldingen van schilderijen waarvan mag worden aangenomen dat ze van de hand van Hubert Wolfs zelf zijn. 

Wie heeft deze schilderijen, of dit soort schilderijen, ooit gezien? Wie herinnert zich verwante afbeeldingen ooit gezien te hebben? Eventueel bij andere schilders uit binnen- of buitenland? 

Alle inlichtingen kunnen worden gestuurd naar het mailadres hubertwolfs.info@gmail.com.