Léon

Je bladert door dat wereldwijde web en geregeld kom je bekende onbekende mensen en namen tegen.  Deze keer was het alweer prijs.

 
Met een naam als Lamot op een doodsbrief en de plaats Malines weet je dat je weer iets hebt.
 
 
Doch wie is deze Léon Lamot (né à Malines, le 5 aoùt 1862 et pieusement décédé à Bruxelles, le 10 octobre 1926) ?  Het antwoord is te vinden in de OLV-Straat :
 
“...Rond 1900 bevond Huis Hemelryck zich in een zorgelijke staat. De toenmalige eigenaars, bierbrouwers Gaston en Léon Lamot, besloten het te slopen. Na veel protest, werd overeengekomen dat het huis eigendom bleef van de bierbrouwers, terwijl de gevels opgekocht werden door de stad Mechelen, die het herstel en onderhoud van het exterieur op zich zou nemen…”
 
En samen met Léon Lamot verschijnt er een andere meer gekende naam :
 
“...Vrijwel meteen gingen de restauratiewerken van start onder leiding van de Mechelse stadsarchitect Philippe Van Boxmeer. Het pleisterwerk werd afgekapt en het parement zichtbaar gelaten. Hierbij werd echter weinig inspanning geleverd om het rijke sculptuurwerk te conserveren…”
 
 
 
Tekening Jan Michiel Ruyten 
 
Dus is de familie Lamot al een hele tijd hier in ons Mechelen aanwezig.  En de doodsbrief bevat nog enkele interessante namen want er zit ook een monsieur Becquet en een monsieur Breckpot in de familie. 
 
 
 
Families en hun kronieken... altijd boeiend en interessant !