Vangst

Enkele dagen geleden verscheen er een leuk item op eBay…

 
Titel : La-peche-miraculeuse-de-Rubens-a-Malines-Region-flamande-Belgique-Gravure-1882
 
Het is een tekening van ene P. Sellier naar een gravure van ene Bolswert.
 
P. Sellier blijkt een tekenaar en houtgraveur te zijn geweest in de 19de eeuw (link1) (link2).  Schelte Adamsz. Bolswert (1581-1659) was ook graveur doch enkele eeuwen vroeger en diens voorstelling van de Wonderbare Visvangst is meer gedetailleerd.  Zijn afdruk hangt tegenwoordig in het Plantin-en Moretusmuseum in Antwerpen.
 

Op de website van barok.in.vlaanderen.be staat dat Bolswert de graveur en uitgever was en Pieter Paul Rubens de creator en op MechelenMapt vinden we volgende tekst :
 
"In 1613-14 besliste de gilde van de Mechelse visverkopers om hun altaar, in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, te vernieuwen. Het duurde echter nog enkele jaren vooraleer dit plan werd uitgevoerd. Op 9 oktober 1617 ging Peter Paul Rubens naar Mechelen om te kijken waar het altaarstuk in de kerk zou geplaatst worden. In de herberg 'Den Helm' kwam het tot een akkoord tussen de Antwerpse meester en het bestuur van de gilde. Op 5 februari 1618 werd een contract opgesteld. Op 11 augustus 1619 werd het vervaardigde omvangrijke kunstwerk vanuit Antwerpen verscheept naar Mechelen. De gildedekens betaalden er 1.600 gulden voor.
 
In zijn oorspronkelijke vorm bestond deze altaardecoratie uit een triptiek als retabel, met eronder een drieledige predella. In beeld gebracht zijn verschillende, los van elkaar staande, Bijbelse voorstellingen, waarin telkens het vissen een belangrijke rol speelt. Het centraal thema op het hoofdpaneel is de christelijke parabel van de wonderbare visvangst (Lucas 5:1-11)."
 
Heeft de grote Pieter Paul Rubens destijds een snelle tekening geschetst omtrent een interessant bijbels tafereel ?  Mogelijk vond hij het verhaal van de Wonderbare Visvangst een goed gegeven.  Dus laat hij Bolswert van zijn tekening een pak afdrukken maken en ophangen of rondsturen.  De gilde van visverkopers uit de heerlyckheit Mechelen pikt het plaatje op en na een telefoontje gaat Rubens en co aan de slag om de Mechelaars te plezieren.  Tegen de juiste prijs natuurlijk, want enkel de zon gaat gratis op.
 
Is het zo gegaan ?  Misschien wel.  Je weet maar nooit.  Internet, Facebook en Flickr konden toen nog niet geraadpleegd worden.
 
Het doek in de OLV-Kerk is van onschatbare waarde (en niet op te tillen).  De versie van Bolswert zal tevens niet meer te betalen zijn (en niet te koop).  Maar dat “doorslagje” van Sellier uit 1882 lijkt misschien wel eens...een prima vangst