Nini Tremerie had een groot hart voor het Mechels verenigingsleven

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Onze stad verloor deze ochtend weerom een erg markant figuur: Nini Tremerie - een vrouw uit één stuk.  Nooit kon ze 'nee' zeggen.  Ze was enorm actief in tal van verenigingen.  Nini was een vrouw om graag te zien: een warm iemand, sociaal bewogen en met een groot hart voor het Mechels verenigingsleven.  Deze morgen overleed ze in het ziekenhuis.  Volgende week zou ze 75 jaar geworden zijn.  Nini, die sinds 2001 weduwe was geworden laat een zoon en dochter en drie kleinkinderen achter.

Nini Tremerie was de gewezen secretaresse en opperdekenin van het Koninklijk Verbond van de Mechelse Geburenkringen.  In 2017 werd dit iconische verbond nog in de bloemetjes gezet in ons stadhuis.  Jammer genoeg betekende het ook het orgelpunt van dit in 1936 opgericht verbond.  Niks blijft duren... Er is een tijd van komen en gaan.  Nini stond er met de tranen in de ogen...

Maar Nini was in méér verenigingen actief.  Zo was ze een leidend figuur binnen het Mechels carnaval, binnen Woonpunt Otterbeek en zette ze zich met veel overtuiging in bij de jaarlijkse kinderkankerdag (opgericht door Karel Verbiest). 

Over Nini had ik daarnet een babbel met Jean Aerts, die haar erg goed heeft gekend binnen het verenigingsleven...

 

(Nini Tremerie met Jean Aerts, drie jaar geleden bij de viering in ons stadhuis.  Beiden werden toen de laatste 'Verdienstelijke Mechelaars')

(gehuldigd door voormalig schepen Marc Hendrickx)

 

In 1982 richtte ze samen met wijlen haar echtgenoot Louis Vanden Bosch de Geburenkring van de Wijk Otterbeek op.  Alzo kwam ze ook terecht in het overkoepelende verbond van de Mechelse Geburenkringen (KVMG).

 

Jean Aerts:

 

Drie jaar later, in 1985, werd haar man Louis er voorzitter van.  Ik zat toen in het bstuur.  Ikzelf was in die tijd secretaris van de wijk Lange Heirgracht.  Zo leerden we mekaar kennen.  In 2001 is Louis dan overleden en werd ik voorzitter van het verbond.  Louis droeg de eretitel 'opperdeken', maar zelf wou ik deze niet dragen.  Uit respect heb ik de titel overgedragen op Nini.  Zo werd zij dan 'opperdekenin'.  Dat is ze ook gebleven tot de ontbinding van de gilde in 2017.

 

Over de viering van de Geburenkring in 2017 verwijs ik je graag naar het artikel van toen op Mechelenblogt:

www.mechelenblogt.be/2017/01/tijd-van-komen-en-tijd-van-gaan

Ook binnen het Mechels carnaval was Nini iemand waar je niet naast kon kijken.

 

(bij een carnavalstoet op de eretribune op de Grote Markt naast burgemeester Bart Somers en zijn echtgenote Miet Bourlon)

 

Nini werkte bij de Mechelse politie, als bediende bij de dienst 'Vreemdelingen'.

Echtgenoot Louis was in 1998 prins bij De Knullen.  Het jaar daarop werd hij de Mechelse prins carnaval.

Nini zou in 2005 Mechelse carnavalprinses worden.  Binnen het Mechels carnavalcomité waarvan ze ondervoorzitter was, was haar inzet groot.  Bij de Knullen werd Nini tot ereburger benoemd.  Bestuurslid was ze van de Mechelse Prinsenkamer.

 

 

Een groot hart had Nini eveneens voor de Kinderkankerdag.  Ook hier was ze gedreven mee bezig. 

Binnen het MGW (nu Woonpunt) was ze verantwoordelijk voor de wijk Otterbeek.  Ze was er ondervoorzitter.

En dat ze een boontje had voor Racing-Mechelen: ja ook mocht geweten worden...

 

 

Jean:

 

Nini zette zich steeds honderd procent in.  Altijd was ze bereid om te helpen.  Overal was ze aanwezig.  Ze kon ook moeilijk 'nee' zeggen.  We gaan haar missen.

 

Mijn deelneming aan zoon Yves en dochter Nancy en de kleinkinderen...  Jullie mogen fier zijn op jullie moeder.  Mensen als zij, die zich een hele leven actief hebben ingezet zullen niet snel vergeten worden.  Mensen als Nini hebben stenen verlegd in een rivier.  Zij zorgden daadwerkelijk voor 'verbinding' - en dat is iets wat een stad zo nodig heeft om werkelijk hartverwarmend te zijn...