Multifunctionele invulling voor Predikherenkerk na restauratie

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Ooit was de Goswin de Stassartstraat zo'n beetje een zielloze uitvalsweg om zo snel mogelijk de stad te verlaten.  En dat is allemaal nog niet zo bijster lang geleden.  Of is mijn oordeel nu te streng?  Maar deze straat onderging een ware metamorfose.  Ze werd mooi heraangelegd; talrijke gevels kregen een opknapbeurt.  Het vroegere Home Astrid (hotel Van der Gracht de Rommerswael) kreeg een nieuwe invulling... En verder in de straat naar de Tinellaan greep de grootste verandering plaats.  Museum Kazerne Dossin werd een opvallende landmark voor Mechelen.  Het Predikherenklooster werd onze nieuwe bibliotheek: een paradepaardje zondermeer.  En dan vergeet ik nog het park dat hiernaast werd aangelegd en de woontorens in aanbouw achter de voormalige rijkswachterskazerne.... 

Rest alleen nog de oude vervallen Predikherenkerk naast het tot bib verbouwde klooster. Misschien heb je nog verre herinneringen aan deze ruimte toen het het inspirerende decor was voor toneelopvoeringen van het toenmalige  MMT, zoals 'de zoon van de schrijnwerker', 'De nacht van Margareta'... Of misschien bezocht je deze kerkruimte nog op één van de voorbije Open Monumentendagen?

Vervallen zal ze nu niet lang meer blijven.  De kogel is door de kerk.  De restauratie gaat in het najaar van start!  Nadien zal de Predikherenkerk een multifunctionele invulling krijgen.

 

 

De Predikheren kwamen in 1651 naar onze stad afgezakt en kregen het jaar nadien de toestemming om een klooster en kleine kapel te bouwen.

In 1729 werd dan de eerste steen gelegd van de barokke kerk die in de plaats kwam van het te klein geworden kapelletje.  In 1736 werd ze uiteindelijk ingewijd.  Lang heeft het allemaal niet geduurd, want bij de Franse inval werden de Predikheren verjaagd en het klooster werd in 1798 verkocht aan het bestuur der Godshuizen en ingericht als bejaardentehuis.  Vanaf 1809 kreeg het een nieuwe functie als militair hospitaal. 

 

 

De kerk werd door de Fransen gebruikt als oefenplaats en diende als krijgsarsenaal.  De toren werd afgebroken en twee verdiepingen werden aangebracht in de kerk.  De marmenren vloer werd opgebroken en de deuren werden weggehaald.  Het klooster werd militair hospitaal en werd later kazerne Delobbe tot in het jaar 1975.  Twee jaar later nam de stad de kazerne over...  De rest is geschiedenis...

De kerk is driebeukig en is een transeptloze basiliek opgetrokken in zand-en baksteen.  We kunnen nog Dorische pilasters waarnemen.  De Predikherenkerk heeft een zadeldak.  Opmerkelijk is het mooie régence getinte gewelf met versierde gordelbogen die rusten op kapitelen van een zware kroonlijst boven een rondboogarcade.

 

 

Da's zowat een architectonische beschrijving in notendop.

De restauratie en herbestemming van klooster en kerk kaderen binnen de Meerjarige Subsidiëringfsovereenkomst tussen de stad en de Vlaamse Overheid, gesloten in 2014.

De overeenkomst bepaalde dat dit alles in fases zou worden aangepakt.

In de periode 2015-2019 werden de werken aan het klooster uitgevoerd door de firma Renotec (zowel exterieur als interieur).  Ook de invulling van het gebouw tot stedelijke bib en culturele hotpot werd volgtooid en dit door de fima Monument-Vandekerckhove.

Nu starten binnenkort dan de restauratiewerken aan de kerk.  Ook de herbestemming wordt bekeken.

In een eerste fase zullen de restauratiewerken worden uitgevoerd die betrekking hebben op de buitenkant, de stabiliteit en delen van het interieur gericht op instandhouding.

Schepen Koen Anciaux (Monumentenzorg):

 

Gezien de huidige toestand is de opstart van de werken aan zowel interieur als exterieur zeer dringend.  De degraderende toestand van het exterieur, zowel aan daken als gevels, zorgt voor stabiliteits-en waterinfiltratieproblemen.  Hierdoor ondervindt ook het interieur bijkomende schade.  Daarom zullen we de restauratiewerken zo snel mogelijk van start laten gaan.

 

De ontwerpers THV Predikheren (Korteknie Stuhlmacher architecten, Callebaut architecten en Bureau Bouwtechniek) hebben het deeldossier 'Predikherenklooster fase D deel 1 - restauratie exterieur en interieur Predikherenkerk' opgemaakt.  De aanbestedingsprocedure van dit dossier start eerstdaags zodat tegen het einde van de zomer een aannemer kan worden aangesteld.  De start van de werken wordt voorzien in de loop van oktober.

 

 

Het tweede deeldossier voor de inrichting van de kerk zal aansluitend worden opgemaakt zodat binnen afzienbare tijd de kerk kan worden ingebruik genomen als onderdeel van Het Predikheren.

Een flexibele invulling is mogelijk, waarbij pistes om tijdens bepaalde timeslots de zaal in concessie te geven aan partners, niet ondenkbaar zijn.

Het is belangrijk om hierbij een kader op te zetten en te bewaken dat deze unieke locatie en werking optimaal ingezet wordt.

schepen Björn Siffer (cultuur):

 

De kerk biedt tal van mogelijkheden.  We denken in de eerste plaats aan een uitbreiding van de bibliotheekwerking, met een grote bergruimte, een automatisch inleverstation en extra sanitaire voorzieningen.  Daarnaast wordt het een toonplek voor kunstenaars en een luwteplek voor Mechelaars die nood hebben aan wat verpozing.  Ten slotte kan de herbestemming ook ingezet worden voor evenementen, congressen en meetings...

 

De raming voor deze werken bedraagt ongeveer 3.700 0000 euro.  De Vlaamse overheid heeft een premie van ongeveer 2.950 000 euro toegekend in het kader van de Meerjarige Subsidiëringsovereenkomst.

Mooie vooruitzichten!  Het maakt Het Predikheren en bij uitbreiding de Stassartstraat nog boeiender en attractiever dan ze nu al is.

 

(Foto Jan Smets . Geef toe: dit complex ziet er nu toch al heel wat fraaier uit dan voor de werken van start gingen...  Nu nog de kerk...)