May Claerhout in Mechelen

met categorie:  

(foto's: J.Smets)

Wie vaker in Antwerpen komt heeft het misschien al opgemerkt, of zal dit wellicht binnenkort wel doen.  Je kan er immers niet naast kijken.  In het knappe gloednieuwe metrostation Opera keerde dit prachtige en indrukwekkende kunstwerk 'metro in de stad' van May Claerhout terug nadat het in 2016 werd ontmanteld voor de innovatie van dit station.  (foto boven).  Misschien zeg de naam van beeldhouwster May Claerhout je weinig?  Zou kunnen.  Nochtans is de uit het West-Vlaamse Pittem afkomstige kunstenares heel actief geweest en liet ze tal van werken her en der in ons land achter.  In november 2016 overleed May aan de gevolgen van een hersentumor op 77-jarige leeftijd. Jammer genoeg maakte ze het dus niet meer mee dat haar mooie terracottawerk werd herplaatst op deze strategische plaats. 

De stijl van Claerhout wordt nogal gemakkelijk omschreven als eenvoudig, misschien wat naïef...  Maar haar ongekunstelde werken spreken een groot publiek aan.  Waarschijnlijk omdat het zo verweven is met volkskunst.  Haar taferelen zijn soms karikaturaal, licht humoristisch, maar ook wel ernstig.  Ze werkte vooral in terracotta en brons.  Enne: weet je - ook onze stad heeft wel enkele zeer mooie kunstwerken van May Claerhout.  Spijtig genoeg zijn ze te bewonderen in gebouwen die niet zo frequent de deuren open zetten voor het grote publiek.  Zoals hierboven: een detail van het grote terracotta-tableau in de Mgr.Scheppers-grafkapel van het Scheppersinstituut aan de Melaan.  Herken je Victor Scheppers in dit tafereel?  Zéker 'onze' Sint-Romboutstoren valt hier op!

 

May Claerhout was een autodidact.  Nooit volgde ze enige kunstopleiding. Haar talent ontdekte ze als kind.  "Beeldend werk begint met 'zien'", zei ze zelf. "Je moet de gave en de wil hebben om de dingen en de mensen te zien zoals ze zijn; de uitbeelding volgt later wel...". Haar werk werd gedurende haar leven op vele plekken tentoongesteld.  Zélfs tot in het Europees Parlement in Straatsburg. 

Haar werken zijn te vinden in het Europees Parlement in Brussel (godin Europa), naast de basiliek van Koekelberg (bronzen Damiaanstandbeeld), in het Rijksarchief van Brussel, in het ACV-gebouw in Antwerpen (trouwens met 15 m hoogte en 6 m breedte haar monumentaalste!), in verscheidene kerken, in gemeentehuizen, ziekenhuizen en in de publieke ruimte...  Regelmatig werd haar werk bekroond.

Daarnaast schreef Claerhout ook een tijdje cursiefjes.

Haar atelier had ze in Malle. 

Pater Damiaan heeft ze meerdere keren vorm gegeven in haar werk.  In de kapel van het aartsbisschoppelijk paleis hangt ondermeer een Damiaanfiguur: een terracotta-tableau dat de Drievuldigheid combineert met Damiaan De Veuster die melaatse mensen optilt.  Wijlen kardinaal Danneels was een liefhebber van haar werk...

 

 

Mocht je nog eens de kans krijgen om de kapel van dit 'paleis' te bezoeken: laat het dan zeker niet na om dit werk te bekijken!

En loop zeker eens binnen in de grafkapel van Mgr. Victor Scheppers aan de Melaan.  Hier toon ik je nog enkele foto's van dit grote werk dat het leven van Scheppers evoceert...:

 

(Mgr.Victor Scheppers onderwijzend.  We herkennen de voormalige gevel van het Scheppersinstituut...)

 

En zélf heb ik geen kapel.  Stel je voor.  Maar ik heb wel een kleiner werk van deze kunstenares in mijn woonkamer hangen.  Het werd gemaakt voor mijn schoonvader Alex Verreydt die dit ooit kreeg als geschenk.  Het toont hem aan zijn tekenplank bij Agfa Gevaert waar hij werkte.  Op de achtergrond prijkt een eenvoudige versie van het kerkje van Battel.  Hij was immers jarenlang erg actief in het verenigingsleven van Battel.

... een mooi werkje om te koesteren...