soldaten in een klooster

met categorie:  

Een paar dagen geleden was er de fotoblog rond de sporen van en uit de kloosterperiode van Het Predikheren. Maar zelf bleef ik met een leeg gevoel achter omdat de kazerneperiode deels bepalend was voor wat het gebouw nu geworden is. Daarom een vervolgblog met aandacht voor wat er met de kloostergebouwen gebeurde na de verjaging van de Dominicanen op 13 december 1796.

 

Na een korte leegstand wordt het voormalige klooster ingericht als "Oudmannenhuis", echter maar voor een korte periode want in 1808 worden de gebouwen gebruikt als gesticht voor bedelaars. Ondertussen gaat de afbraak in het klooster verder: de marmeren kerkvloer, de witte steen en het timmerhout worden verkocht. 

In 1814, onder Hollands bestuur, wordt de kerk omgebouwd tot artilleriemagazijn. Hierbij wordt de ingang van de kerk aangepast om het inrijden van de wagens met kanonnen te vergemakkelijken. Ook komen er in de kerk verdiepingen om soldaten te huisvesten. Het klooster krijgt de functie van militair hospitaal

  

Omstreeks 1830 wordt in de noordwestelijke hoek van de kloostertuin begonnen met de bouw van een onderkomen voor tijdelijke gevangenen, het Arresthuis. Dit gebouw had een U-vormig grondplan, met een hoofdvleugel en twee zijvleugels rond een binnenkoer. Door de bouw van een nieuwe gevangenis aan de Liersesteenweg in 1873 kreeg het Arresthuis achtereenvolgens de functie van militaire bakkerij en school (het IKA). In 2009 werd het na veel protest afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw van het Museum van Deportatie en Verzet. Enkel de poortomlijsting bleef bewaard. De ondergrond werd archeologisch onderzocht en de resultaten kan je hier lezen.

Na de Duitse bezetting (1914-18) worden in een deel van de kloostergebouwen zenuwzieken opgenomen. Wanneer het klooster in 1927 terug leeg komt te staan, proberen te dominicanen de gebouwen terug in eigendom te krijgen. Achtereenvolgens vinden in het kloostercomplex het 7de Linie Regiment, de ROAC-school en de 10de Compagnie Transmissietroepen (CAD) er een onderkomen, en dit tot 1975. Sindsdien staan de gebouwen zo goed als leeg. Op enkele (succesvolle) indrukwekkende vertoningen in de kerk door het Mechels Miniatuur Theater bleef het klooster ongebruikt.

 

Rondom het voormalige klooster waren er verschillende bijgebouwen, zoals een kapel, leslokalen, magazijnen en een cinema. Deze zijn ondertussen weer allemaal verdwenen om plaats te maken voor groen.

  

Desondanks het verschillende gebruik en de lange leegstand is het interieur van de kloostergebouwen relatief goed bewaard gebleven. Nu enkel maar hopen dat ook de voormalige kerk snel een renovatie mag krijgen.

  

  

  

(foto's Wim Tiri, tenzij door een internetlink anders vermeld)

Trouwens informatief, via de beeldbank kan je nog meer oude foto's vinden van het predikheren (https://www.regionalebeeldbank.be/) en dan zoeken op bv. predikheren, lobbe, kazerne, arresthuis, dossin,...

En via de link kom je dan weer meer te weten over de restauratiewerken van het klooster.

En hier over het klooster als monument.