Restauratie Hof van Cortenbach in stroomversnelling

Na jarenlange verval en verwaarlozing werd in 2018 de buitenrestauratie van het Hof van Cortenbach voltooid. Met een aamoedigingspremie van net geen 140.000 eur kan nu ook de binnenrestauratie van het Hof aangevat worden. Tegen september 2020 moeten de werken (grotendeels) achter de rug zijn.

Een foto-impressie van hoe het ooit was, hoe het nu is en wat het gaat worden.

 

Over de geschiedenis van het gebouw is er ondertussen al heel wat verschenen, een korte neerslag verscheen in de OMD-publicatie van 2018 (en kan je hier ook lezen). Ook Jan smets wijdde eerder een bijdrage over de restauratie van het hof in MechelenBlogt.

Het hof werd gebouwd door Jan IV van Cortenbach rond 1520-1530. Het hoofdgebouw heeft een oppervlakte van 160m², een aangrenzend bijgebouw 60m², beiden opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl. Opvallende elementen aan de tuingevel zijn onder meer de laatgotische driezijdige erker van de huiskapel, een galerij met dubbele arcade, de ruitvormige metselpatronen boven de ramen op de benedenverdieping en een laat-gotische tudorboogdeurtje met mooi geprofileerde omlijsting.

  

  

  

  

In tegenstelling tot het relatief goed bewaarde exterieur, is het met het interieur erger gesteld. De meeste originele elementen zijn helaas verdwenen, maar de enkele waardevolle interieurelementen die toch nog bewaard zijn, zullen gekoesterd worden en deskundig gerestaureerd. 

Helaas werd de monumentale renaissanceschouw uit de ontvangstzaal op de benedenverdieping omstreeks 1853 verkocht en staat ze sinds het einde van de 19de eeuw wat verloren opgesteld in de Brusselse Hallepoort. Of ze ooit zal terugkeren naar het hof, waarschijnlijk niet. 

Dankzij een prent van F. Stroobant uit 1853 kan een idee gewekt worden van hoe de ontvangstzaal er moet uitgezien hebben: centraal tegen de westelijke muur stond de indrukwekkende schouw met links en rechts een deuropening, er was een vloer met natuurstenen tegels, een onbeschilderd plafond en tegen de muren hing vermoedelijk goudlederbehang. Nu oogt de kamer kaal, met enkel nog de originele plafondafwerking. 

  

  

Op de eerste verdieping resten er enkel nog een laatgotische schouw, het gewelf in de laatgotische huiskapel en de balkroosteringen. Ook de renaissancetrap bleef bewaard.

  

  

Samen met de buitenrestauratie werd ook het imposante dak hersteld. Op de zolderverdieping zijn nog enkele autentieke elementen bewaard, zoals een houten rad (voor het takelen van goederen naar de bovenverdieping) en een houten wand aan de trap met een raam met bewaard glas in lood en luikjes. 

  

  

  

 

En de toekomst... De gelijkvloerse verdieping is voorzien voor horeca en op de verdiepingen in het hoofdgebouw kantoren. in het bijgebouw zouden studios komen voor studenten.

Samen met de restauratie komt er ook een binnenplein met toegang van de Ziekenliedenstraat, Korenmarkt en O.-.L-Vr.-straat. Zo wordt een deel teruggeven aan de Mechelaar en kan iedereen genieten van de pracht van het voormalige hof.

Meer info kan je vinden op de website: https://www.hofvancortenbach.be/