Nog onbeschreven...

met categorie:  

(foto: Jan Smets.  Fonteinstraatje)

De eerste sneeuwvlok valt voorlopig (?) nog niet uit de winterlucht.  We zullen eerder onder een grijs hemeldek van oud naar nieuw stappen.  Maar mag de besneeuwde straat - nog maagdelijk wit en onbeschreven - een metafoor zijn voor dit kraakvers jaarbegin: dit nog lege witte eerste agendablaadje.  Verwachtingsvol voor wat komen zal.  De woorden nog niet neergepend.  Maar de aanzet is gegeven voor de eerste pennetrek - gekrulde zinnen, zwierig en vol van goeie voornemens...

 

Een maagdelijk wit sneeuwtapijt

2020 uitgespreid...

krakend verse knispersneeuw.

de straat nog onbeschreven

Aangespoord om stappend tegemoet te gaan:

dit nieuwe jaar.

Dat komen zal wat komt...

We gaan er voor!

 

 

Op onze stappen kunnen we nooit meer wederkeren.  De weg die we aflegden kunnen we niet meer in omgekeerde richting lopen.  We voelen wat achter ons ligt in onze kuiten.  De ervaringen van de reis  nemen ze ons echter niet af: de mooie horizonten, de rustplekken, de ontmoetingen met tochtgenoten... , maar ook de struikelstenen en de afsprongen die we misten...

Straks is het 2020.  We drukken onze stappen in de witte knispersneeuw.  Indrukken van het nu-moment.  Want ook die eerste stappen zullen onzichtbaar wegsmelten.  De weg is lineair en gaat steeds verder. 

Dat komen zal wat komt.  Laat er ons voor gaan!

Ik wens deze stad en al mijn stadsgenoten een mooi, hoopvol en verwachtingsvol nieuw jaar.  Ook warm (en dan niet in de klimatologische betekenis van het woord).

Ik wens het aan zij die op de barricades staan, en ik wens het zij die liever in de berm staan.

ik wens het ook hen die ongewild aan de kant van de weg strompelen, en niet meer op eigen kracht verder kunnen

Ik wens het de denkers en de doeners...

Ik wens het hen die positief kritisch pijnpunten durven aanwijzen

en ik wens het hen die de handen aan de ploeg slaan...

ik wens het hen die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen...

ik wens het hen die daadwerkelijk voor hen opkomen...

ik wens het de Maneblusser met tal van talenten en de Mechelaar die kansen mag zien in zijn  of haar beperkingen

Ik wens het élke Mechelaar - hoe verschillend van achtergrond, geloof of afkomst...

Want hoe divers we ook mogen zijn - wij allemaal - jong of oud: we zullen het samen moeten doen.  Wie het kan of voor wie het in de mogelijkheden ligt: met grote daden of beslissingen.  Maar wij allen dragen ook verantwoordelijkheid voor een warme, verbindende stad.  Het hoeft niet steeds groots en spectaculair te zijn.  We kunnen starten met onszelf, in onze straat en onze buurt.

Wij maken SAMEN de stad.  Niet prekerig, niet zeurderig, niet wereldvreemd of naïef.  Maar al doende. Met de handen uit de mouwen.

Laat ons door de knispersneeuwstraat stappen - met onze dromen en voornemers indruk maken - ook als het witte tapijt weg zal smelten brengt élke stap in de goeie richting  gezet ons dichter bij het doel...

Gelukkig Nieuwjaar!