Hubert Wolfs (1899-1937): Zoektocht naar informatie en werk van deze Mechelse kunstschilder wordt verder gezet

   

De oproep om inlichtingen omtrent leven en werk van de vroeg gestorven, abstracte schilder Hubert Wolfs heeft vruchten afgeworpen. Zo konden in enkele maanden tijd meer dan 100 schilderijen worden geïnventariseerd. Zo is ondertussen ook gebleken dat Hubert Wolfs eigenlijk Jan-Baptist Wolfs heette, dat hij al in 1918 onder de naam Jan Wolfs deelnam aan de zomertentoonstelling van de Brusselse kunstkring Doe stil voort en dat zo uiteenlopende schrijvers als Albert Van Hoogenbemt, Marnix Gijsen en Gaston Burssens vol lof waren over zijn werk. In een tot nog toe onbekend gebleven bespreking vergeleek deze laatste het werk van Hubert Wolfs met dat van René Magritte en kwam tot de conclusie... dat Wolfs zonder enige twijfel de betere schilder was. Meer daarover verschijnt tegen het einde van het jaar in Zuurvrij, het blad van het Antwerpse Letterenhuis dat, samen onder meer met het Mechelse Stadsarchief - waar het archief van Wolfs' mentor Prosper De Troyer wordt bewaard - zijn medewerking verleent aan dit onderzoek.

Met dank aan allen die inlichtingen verschaften  in verband met de vindplaatsen van Wolfs-werken, getuigenissen, foto's, brieven en andere documenten. Alle bijkomende of nieuwe informatie kan worden gestuurd naar het mailadres hubertwolfs.info@gmail.com.