Huis Mechelen in Delft (Nl)

met categorie:  

Met dit Mechels blogje steken we de grens over, richting Delft, een stad gekend van schilders als Pieter de Hooch (van wie nu in het Prinsenhof een mooie overzichtstentoonstelling loopt) en Johannes Vermeer (ook gekend van ‘het melkmeisje’ dat je dan weer kan gaan bewonderen in het Rijksmuseum in Amsterdam).

En laat nu het toeval spelen dat er een link is met Mechelen en het leven van Vermeer…

Aan de noordzijde van de Markt in Delft stond tot het einde van de 19de eeuw herberg Mechelen (zie afbeelding van de Markt uit 1730, met in het geel ingekleurd de herberg). De naam ‘Mechelen’ verwijst allicht ontegensprekelijk naar onze stad, al is er (nog) geen onderzoek gedaan naar het waarom. Waren het Mechelaars die zich in Delft hadden gevestigd? Was het een vluchthuis? De oudste vermelding van deze herberg dateert in elk geval uit 1540.

De kaart van Delft van Braun en Hogenberg uit 1580 met situering van het huis Mechelen

Deze herberg was ooit eigendom van de vader van Vermeer. Reynier Janszoon kocht het gebouw in 1641. Voorheen had hij herberg Reinaard de Vos aan de nabijgelegen Voldersgracht. Vader Vermeer (deze achternaam nam hij aan vanaf 1630) was naast herbergier ook kunsthandelaar. Jo(h)annes, geboren in 1632, groeide dus op in een kunstminnend milieu. Na het overlijden van vader Vermeer in 1652, zette zijn vrouw de activiteiten van de herberg verder tot aan haar dood in 1670. Nadien deed het gebouw nog dienst als onder meer apotheek, bakkerij en herberg (onder de naam Het Witte Hert).

De hedendaagse noordzijde van de Markt, met een projectie van het verdwenen huis Mechelen

In 1884 kocht de gemeente Delft het pand aan ‘om eventueel te dienen tot verbreeding van de Oudemanhuissteeg’. Immers door de toenemende verkeersdrukte en de smalle steegjes was een vlotte doorstroming haast onmogelijk geworden. Het huis Mechelen werd gesloopt, een gevelsteen in de westzijde van het huidige hoekhuis verwijst nog naar wat er stond. Echter, de informatie is fout, huis Mechelen was niet het geboortehuis van Johannes Vermeer, hij was al negen jaar toen hij hierheen verhuisde.

Huis Mechelen had zes openhaarden en was één van de grootste woningen op de Delftse Markt. De  herberg lag in het bruisende hart van de stad, strategisch gelegen met het stadhuis aan de ene en de Nieuwe Kerk aan de andere zijde. Het was een ideale ontmoetingsplaats voor kunstenaars en schilders als Evert van Aelst, Egbert van Der Poel en Leonaert Bramer; niet ongewoon gezien de combinatie van kunsthandel en herberg.

Ga je naar Delft, breng dan zeker een bezoek aan het Vermeer Centrum, museum Prinsenhof en de Oude en Nieuwe Kerk (deze laatste is ook de laatste rustplaats voor de afgestorven leden van het Nederlandse Koninlijke Huis, Johannes Vermeer ligt begraven in de Oude Kerk).

Lees ook deze bijdrage.