'Een formidabele Kessemis'

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets.  Boven Connie Neefs en dochter Hannelore Candries.  Onder: Connie met enkele bestuursleden van CD&V Mechelen)

Plaats van afspraak: de  legenarische bruine kroeg, 'd'hanekeef' in de Keizerstraat.  Connie Neefs mijmert: "Het was één van de laatste plaatsen waar ik mijn broer Louis, die volgend jaar al 40 jaar geleden op die noodlottige Kerstdag van ons is heengegaan, heb gezien.  Het was in het kader van het programma 'de tijd van toen' van Jan Thijs - weet je nog wel...?"

Deze ochtend werd er de tweede editie van 'Een formidabele Kessemis' voorgesteld.  Vorig jaar was de eerste uitgave van dit kerstconcert een voltreffer van formaat.  Daarom wordt dit concert  op 21 december weerom georganiseerd.  Geen kopie van het vorige: wél met dezelfde warme en sfeervolle ingrediënten.  Op het podium zal Connie het beste van zichzelf geven.  En dat doet ze niet alleen: ook haar dochter Hannelore Candries die al eerder bewees dat het muzikale talent in haar genen zit, acteur/zanger Lucas Van den Eynde én een twaalftal leerlingen uit de klassen muzikale vorming van het Stedelijk Conservatorium zullen de toeschouwers weten te verbazen.  Ze doen dit samen met twee talentrijke jonge solisten: de zestienjarige Hanna Vandergoten (harp) en de twaalfjarige Jan Vanderputten (blokfluit).  Het combo Eric De Vos zal de muzikale omlijsting verzorgen.

De organisatie berust bij CD&V-Mechelen die bij monde van voorzitter Bram Van der Auwera sterk benadrukt dat dit initiatief géén politieke kleur wil dragen.  Het concert is bedoeld voor élke Mechelaar.  En net zoas vorig jaar wordt een deel van de opbrengst geschonken aan de vzw VICTORy for kids, een organisatie die hulbehoevende kinderen van nul tot twaalf jaar uit onze regio ondersteunt...

 

  (Bram Van der Auwera)

 

Het gaat over een matinee en een avondvoorstelling.  Vorig jaar was dit concert een groot succes.  Daarom wilden we het herhalen.  En nee: dit is géén politieke actie.  Ik ben me er van bewust dat sommigen dit zouden kunnen opperen.  Het vraagt dus om een evenwichtsoefening.  Maar we hopen dat de mensen hier doorheen kunnen kijken.  We willen dit jaar met dit concert op een warme manier kunnen afsluiten.  En  we koppelen er ook een goed doel aan: VICTORy for kids.  Bovendien willen we het Mechelse cultuurlandschap er bij betrekken.  Vorig jaar stond het kinderkoor van het OLV-koor mee op het podium.  Nu werken we samen met leerlingen van ons conservatorium.  Die kinderen willen we met dit concert een kans geven hun ding te doen in een professioneel kader, met grote artiesten...  Het concert gaat zoals vorige editie door in de hierovergelegen Stadsschouwburg - een prachtige zaal met een eigen sfeer.  Overal worden Kerstconcerten georganiseerd.  Ik weet het.  Maar ofwel is dit héél religieus, ofwel héél populair.  Wij willen een mix.  Het tradionele krijgt hier een eigentijdse toets.

 

Dit beaamt zangeres Connie Neefs...

 

 

Kerstsfeer breng je niet alleen door mooie sfeerverlichting in onze straten.  Het moet ook meer verbondenheid tussen generaties beogen.  Dit gevoel willen we met ons concert versterken.  We willen een dialoog tussen het podium en de zaal.  En daar leent onze schouwburg zich heel goed voor.  Misschien véél beter dan onze kathedraal.  Hier voel je als artiest méér contact met het publiek.  Het is minder afstandelijk.  Lucas Van den Eynde werkt weer graag met ons mee.  Bij voorkeur zingt hij Nederlandstalige liederen, maar er staan ook andere - anderstalige - op het repertoire.  En mijn dochter Hannelore geeft dan weer een jongere toets aan het concert.  Het Kerstverhaal is hedendaagser dan ooit.  Ouders die niet welkom zijn..., hulp moeten krijgen van anderen, van herders en koningen...  We hopen dat de aanwezigen kunnen meeleven met dit concert, er een goed gevoel bij krijgen, blij worden...

 

Fractievoorzitter van de partij Stefaan Deleus vult aan:

 

  (Stefaan Deleus)

 

Het gaat er ons ook om de nagedachtenis van Louis Neefs in ere te houden.  De herinneringen aan hem willen we levendig houden.  We zijn dan ook blij dat het stadsbestuur binnenkort een straat op de Cometsite naar hem zal vernoemen.  Als partij hebben we daar lang voor gepleit.  Weet je dat hij vanaf 1 januari 1971 (toevallig mijn geboortejaar) gemeenteraadslid was voor CVP.  En hij was dat tot aan zijn dood.  We organiseerden met ondermeer Connie al een herinneringsconcert.  Deze Kerstconcerten borduren hierop verder.  Ze liggen in dezelfde lijn...

 

Ward Leemans, lid van het partijbestuur...:

 

  (Ward Leemans)

 

Louis Neefs had een enorme uitstraling en werd bijna wereldberoemd na zijn overlijden.  Zo'n figuur moet je in ere houden.  Uit vriendschap.  Dat is onze drijfveer.  Als groep hebben we op een constructieve manier samengezeten met de familie Neefs.

 

Bram waarschuwt dat de kaartenverkoop héél erg vlot.  Men zal niet voor een halflege stadsschouwburg zingen.  Wie er dus bij wil zijn zal zich moeten reppen.  Stefaan houdt nog een verrassing achter de hand.  Hij weet te vertellen dat de aanwezigen op leuke manier zullen ontvangen worden.  Maar méér wil hij hierover niet kwijt.

We praten nog verder even gezellig na met Connie aan de toog van d'Hanekeef...

 

Het wordt een mooi familiegebeuren.  Ik ben blij dat ook mijn dochter Hannelore meedoet.  Haar inbreng geeft het geheel een jongere toets.  Veertig jaar geleden is het dat mijn broer bij dat auto-ongeval omkwam.  Het was zo onwezenlijk.  Ik kan nog bijna niet geloven dat het zo lang geleden is.  Zo begon voor mij als achtentwintigjarige ook mijn 'Mechelenverhaal'...  Ik ben in deze stad komen wonen omdat de zonen van mijn broer nog minderjarig waren toen.  Zo lang geleden...  Mijn dochter heeft haar nonkel zelfs nooit gekend...  De druk om er ook deze tweede editie iets moois van te maken is nu groter.  Mensen koesteren immers hun verwachtingen.  Ik hou me dus vast aan de takken van de bomen...

 

Hoeft dat?  Ik denk het niet.  Dit wordt weerom een concert om in te lijsten!

 

(Hanelore Candries)

 

De matineevoorstelling begint om 15 uur en de avondvoorstelling om 19u30.  De beide voorstellingen worden onderbroken door een pauze van dertig minuten.

 

 

 

Toegangskaarten kosten 22 euro en kunnen worden besteld op:

www.kessemis.be

of via mail:

marc.kerkhofs11@gmail.com.

Geef duidelijk aan voor welke voorstelling je inschrijft.  Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op rekening:

BE66 0625 7258 0043    van Marc Kerkhofs.

(De toegangskaarten met genummerde plaatsen liggen de dag van de voorstelling klaar aan de kassa.  Deuren openen één uur voor het begin van de voorstelling.  Broertjes en zusjes tot en met twaalf jaar van solisten en koorleden krijgen gratis toegang.  Hun plaatsen moeten wel worden gereserveerd.)

 

 

VICTORy for kids, de organisatie die hulpbehoevende kansarme kinderen van nul tot twaalf jaar uit onze regio ondersteunt werkt samen met professionele organisaties of instellingen, artsen, schooldirecties en opvangtehuizen in Mechelen of de regio en bekostigt ondermeer schoolgerief, theater-bezoeken, speelgoed, kinderfietsen, zwemlessen enzovoort...  De werkingsmiddelen verwerft ze via activiteiten, subsidies, giften en sponsoring. De werking wordt volledig gedragen door vrijwilligers.

VICTORy for kids vzw.  Kouter 48 Leest - Mechelen

info@victoryforkids.be

contact: voorzitter Marc Keulemans - 0497/42 28 41