Fietsherstelplaats 't Atelier opent nieuwbouw

met categorie:  

’t Atelier betrekt sinds maandag het vernieuwde fietsatelier aan de Battelsesteenweg. De service waarvoor ‘t Atelier bekend staat blijft ongewijzigd. Je kan er terecht voor kwaliteitsvolle tweedehands fietsen, fietsherstellingen en fietsverhuur. Het fietsatelier heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde, en maakt deel uit van het maatwerkbedrijf vzw ECOSO, vroeger gekend als sociale werkplaats.

Fietsatelier 't Atelier opent nieuwbouw project aan Battelsesteenweg
Onder ruime publieke belangstelling werd het nieuwe houten gebouw, niet toevallig bij de start van de Week van de Mobiliteit, voorgesteld.

Ik raak aan de praat met Lucas De Clercq, operationeel manager van ‘t Atelier en dit van zowel de schrijnwerkerij als de fietsafdeling.

Met de nieuwe huisstijl willen we inzetten op de twee activiteiten die we al hadden. Vandaag doen we dat met de opening van de nieuwe winkel van het fietsatelier” vertelt Lucas. “We hebben nu een eigen pand waar de activiteit toch wel mooier aan het licht komt. Het houten gebouw symboliseert het houtatelier, en de fietsen zijn nu beter zichtbaar dan in het oude gebouw hiertegenover waar ze verscholen zaten. We hopen dat de Mechelaars ons beter weten te vinden en van onze diensten kunnen gebruik maken

Opleiding tot gediplomeerd fietshersteller

Dit project blijkt sinds de start zonder twijfel een succesverhaal. “Ja, inderdaad, wij zetten in op kwaliteit” zegt De Clercq “In de eerste plaats volgen al onze mensen een opleiding tot gediplomeerd fietshersteller, wat beschreven staat als knelpuntberoep. Wij zetten daar op in om onze mensen de kans te geven om in privé sector aan de slag te gaan”.

De mensen die hier dagelijks tewerkgesteld zijn, hebben het dikwijls moeilijk om op de reguliere arbeidsmarkt een job te vinden. “Inderdaad, en dat om een verscheidenheid aan redenen” benadrukt Lucas. “Voor ons doet het er niet toe, het is ons doel om van hen capabele fietsherstellers te maken. Als ze dan bij ons willen blijven is dat ok. Maar als zij na enkele jaren of na hun opleiding wensen door te stromen naar de privé markt dan gaan we hen zeker niet tegenhouden”.

ECOSO opleiding en tewerkstelling kort-geschoolden

Intussen heb ik Koen De Bock als gedelegeerd bestuurder ECOSO bij de arm genomen want ook het verhaal achter ECOSO maakte me benieuwd. “Wij proberen altijd maatschappelijk relevante dingen te doen” zegt een fiere De Bock. “Het is niet zo dat iedereen met een elektrische fiets of dure speed pedelec kan rijden. We proberen altijd een beetje de middenmoot te zoeken tussen betaalbaar, en toch een goede fiets hebben. Maar het belangrijkste voor ons dat we tewerkstelling kunnen ontwikkelen voor kort-geschoolde mensen” en vertelt verder ”In het fietsatelier zijn tussen de twintig à dertig mensen actief bezig. Sommigen hebben een vast contract, anderen een samenwerkingscontract met OCMW besturen die we hebben”.

De vraag die ze zich bij ECOSO dagelijks stellen is wat mensen in hun leven willen bereiken. Eens ze daar een zicht op hebben wordt er een opleidings- of begeleidingstraject opgezet om maat van die mensen. “We weten ook dat sommige mensen niet meer of niet minder kunnen dan dit, zoals hier bij de fietsen. En dan is dat ook wel belangrijk dat ze die zekerheid en duurzaamheid hebben dat ze kunnen blijven. Maar onze eerste intentie is altijd mensen stimuleren en opleiding naar doorstroming” verduidelijkt Koen.


Bij ECOSO kunnen ze gelukkig nog tellen op subsidies. Dit is echt wel nodig krijg ik te horen. Daar er soms mensen met heel wat problemen moeten opgevangen worden, is er een rendementsverlies. Om dat op te vangen en om de opleiding en begeleiding te kunnen betalen zijn deze subsidies ontzettend nodig.

Sociaal maatschappelijke Projecten

Achter en voor de schermen van ECOSO draaien uiteraard nog veel meer sociaal en maatschappelijke projecten. Zo is er ‘Circulair Kamperen’ dat samen met Tomorrowland loopt. Op stapel staat ‘Food Savers’ dat ook een heel maatschappelijk relevant thema is. Met dit project wil men bekijken hoe de voedselberg kan aangepakt worden. Vandaag wordt er nog steeds teveel voedsel onbezonnen weggegooid. Door het voedsel te verzamelen kan men het in pakketten aanbieden aan mensen die echt voedselhulp nodig hebben.

Fietsverhuur tweedehandsfietsen met tweede leven

‘t Atelier vertelt Lucas De Clercq, heeft een heel arsenaal aan fietsen die kunnen gehuurd worden. Zo beschikken ze over stadsfietsen, tandems ook voor kinderen, bakfietsen en zelfs elektrische fietsen. Omdat ‘t Atelier een sociaal project is kunnen de prijzen die gehanteerd worden ook laag gehouden worden.

Bij het ‘t Atelier wordt enkel gebruik gemaakt van tweedehands fietsen die voornamelijk naar hier komen uit de Kringwinkels. Maar ook fietsen die ergens in de stad Mechelen door onder andere de politie worden opgepikt omdat ze ergens te lang staan, worden met name gedoneerd aan deze werking. Daar krijgen ze dan als herstelling nog mogelijk is een tweede leven, zoniet worden ze gerecycleerd.

En wat met toeristen die onze stad bezoeken, kunnen zij ook bij ‘t Atelier terecht ? “Zeker en vast, ook zij zijn welkom” en vertelt verder “Wij hebben ook nog steeds de werking aan het station, waar onder andere reizigers die met de trein komen fietsen beschikbaar hebben".

Als u uw fiets wenst te laten herstellen in ‘t Atelier dan kan u daar zonder afspraak terecht. In principe zal er een dag afgesproken worden wanneer u de fiets terug kan ophalen. Vanaf 2020 hoopt men bij ‘t Atelier te starten met een spoed-service, waar de fiets zak hersteld worden terwijl u wacht. In een nog verdere toekomst kijkt men uit naar een spoed-service op locatie van de klant.

‘t Atelier als verantwoord kostenplaatje

Het nieuwe gebouw heeft veel lichtinval wat het voor zowel de klant maar ook diegenen die er werken, aangenaam maakt. Het schrijnwerk van de buitengevel voornamelijk opgetrokken in hout is verwezenlijkt door een gespecialiseerd bedrijf. De binnenafwerking is grotendeels tot stand gekomen met eigen mensen.

Het totale kostenplaatje ligt tussen 600.000 à 700.000 €, maar het mooie van dit hele verhaal is dat het bekostigd is met eigen financiële middelen die doorheen een periode van 15 jaar bij elkaar gespaard zijn door Fietsatelier Mechelen vzw, vandaag vzw ECOSO. De vzw met zo’n 200 medewerkers is actief in en rond het Mechelse waaronder Klein-Brabant, een gedeelte Rupelstreek tot Londerzeel.

Tekst en foto’s Verschueren Eddy voor Mechelen Blogt