Dirk Gooris, bezieler Kunstvestdagen, is niet meer...

(foto's: Jan Smets)

Artikstiek bloed stroomde in zijn aders... Hoe kan het ook anders met Mechelse kunstenaars Jan De Smedt en Theo Blickx als ooms?   Zelf was hij vooral fotograaf, maar hij durfde wel de gangbare paden te verlaten om foto-grafisch uitdrukking te geven aan zijn meest creatieve gedachten.  In de jaren zestig was hij een voorloper van de zogenaamde 'gomdruk' en één van de eersten om te experimenteren met kleurfotografie in de doka en fotografisch te etsen.

De vader van Dirk beeldhouwde en zijn oudere broer Gunther was in onze stad ook een grote naam, en behoorde tot de generatie die men de laatste jaren wel eens rekent tot de 'erfgenamen van de artistieke kroeg Herten Aas'. 

Echtgenote Marijke Van Kenhove moet als kunstenares ook niet meer worden voorgesteld natuurlijk...

Kortom: het kunstenaarswereldje was de natuurlijke biotoop van Dirk Gooris.  Niet zo verwonderlijk om te begrijpen dat het inrichten van de Kunstvestdagen op de Keldermansvest, waar het echtpaar een wonderlijke, feeërieke en artistieke herenhuis bewoont helemaal iets was voor Dirk.  Voor dit prachtige tweejaarlijkse initiatief ontving hij trouwens in 2007 de prijs Culturele Verdienste van de stad.

De op 28 januari 1950 geboren Dirk Gooris overleed vandaag in Edegem.  Aanstaande woensdag 31 juli gaat om 10 uur zijn uitvaart door in de parochiekerk van Sint-Petrus en Paulus

 

Dirk was een rustige man, maar anderzijds ook een erg bezige bij.  Ik had met hem en zijn echtgenote Marijke een paar jaar geleden een mooie babbel in hun huis - misschien wel één van de meest romantische en bijzondere woningen van onze stad: een artistieke cocon waarin Marijke zich helemaal in thuis voelt.  Zij en het huis: een fantasierijke symbiose.

Dirk was altijd enorm trots op het kunnen van zijn echtgenote.  Zij voelden zich altijd als twee handen op één buik;  Heel liefdevol gingen ze met mekaar op en ze ondersteunden mekaar de voorbije jaren sterk als gezondheidsproblemen voor hen beiden soms voor moeilijke momenten zorgden.  Ze begrepen mekaar, konden goed praten over hun creatieve dromen, soms ook al wandelend zonder-veel te zeggen... En ze wilden nog lang 'meegaan', zeiden ze toen...  Jammer genoeg is het nu anders uitgedraaid...

 

(samen met Marijke in hun huis aan de Keldermansvest.  Het dateert uit 1900 - is het oudste van deze vest en behoorde ooit aan de familie Michiels die meubelzaak Nova heeft opgericht)

 

De grootvader van Dirk had ooit een meubelatelier op dezelfde Keldermansvest - de mooiste vest van onze stad. 

Dirk had naast zijn broer Gunther nog een andere broer: Rupert.  Deze ging een totaal andere richting uit, en werd orthopedagoog.  Over het vele werk van zijn broer Gunther die in een zorginstelling verblijft, heeft Dirk zich ontfermd.  Hij wou niet dat dit waardevolle oeuvre van de stilaan vergeten, maar grote kunstenaar, Gunther Gooris, verloren zou gaan.

 

(Dirk met een kleiner kunstwerk van zijn broer Gunther)

 

Geboeid door fotografie en film wou Dirk graag naar het RITS, maar dat is er nooit van gekomen.  Toch vond hij zijn weg binnen die dingen die hij echt graag deed.

In de jaren zestig richten hij mee het creatief tijdschrift Pili-Pili op, waaraan ook andere bekende Mechelaars als de dichter Herman De Coninck en kunstschilders Jan De Winter en Willy Van Eeckhout meewerkten).

Dirk was ook lang persfotograaf van het cultuurleven in en rond Mechelen.  Hij leerde in die hoedanigheid vele kunstenaars kennen, ondermeer in Galerij Nova. Een tijdlang hield hij op de Vismarkt 'het Zinkend Schip' open.(nu 'de Cirque')

Voor de Kunstvestdagen liet hij zich inspireren op de Chambres d'amis van Jan Hoet.  Dirk wou op de Keldermansvest een laagdrempelig kunstevenement inrichten.  Hij is er héél goed in geslaagd. In 2002  was het meteen een schot in de roos, en het werd één van de meest succesrijkste en drukst bijgewoonde kunsthappenings in onze stad.

 

(Dirk rechtsonder, met een aantal mede-organisatoren van de Kunstvestdagen editie 2010)

 

Fijne herinneringen heb ik aan Dirk...  Bedankt Dirk voor al die dingen waarvan je ons hebt laten genieten.

Dirk laat naast zijn echtgenote Marijke ook twee kinderen na: Eva en Johan, en twee kleinkinderen.