Clément Rochette was 'nen echte Mècheleir'...

(foto: Jan Smets)

Een authentieke Maneblusser was hij, met een groot hart voor zijn geboortestad en haar dialect.  Voor onze spreektaal had hij een zwak.  Méér zelfs: hij was er één van de grootste voorvechters van.  Niet dat hij het belang van de standaardtaal onderschatte.  Integendeel: hij vond het nodig dat je deze goed beheerste.  Maar hij vond dat het dialect een véél rijkere woordenschat had en je kon er ook meer nuances in kwijt. 

Clément Rochette is niet meer.  De op 1 juni 1935 geboren Mechelaar overleed eergisteren, op onze Nationale Feestdag.  Zaterdag 27 juli gaat de uitvaart van deze grote en sociaal bewogen stadsgenoot door in 'zijn' Sint-Jan Berchmanskerk aan de Brusselsesteenweg.  Om 11u30 wordt hij van daaruit ten grave gedragen. 

Clément was een man om graag te zien - Mechelen zal hem missen, om wie hij was en wat hij deed. Allemaal uit liefde voor deze stad en haar bewoners...

 

Met zijn vriend Warre Coremans (+2011) verzorgde hij jarenlang radioprogramma's over het Mechels dialect.  'Oep z'n Mechels' was razend populair op Radio Randstad.

Hieruit voortvloeiend ontstond in 1993 het driemaandelijkse tijdschrift 'De Mecheleir'.  Nu zet ondermeer stadsgids Egied Rossiau dit nog altijd voort.  Het tijdschrift sproot voort in de schoot van de vzw Mechelen 2000+

Omdat hij het jammer vond dat ons dialect stilaan aan het verdwijnen was, gaf hij een tijdlang dialectlessen met pater Maurits Delbaere en Marcel Kocken - ook zo'n autoriteiten die we niet meer hoeven voor te stellen.

Met een aantal anderen gaf hij ook het Groot-Mechels dialectwoordenboek van wijlen Hendrik Diddens weerom uit.

Naast zijn onverdroten inzet voor het Mechels dialect was Clément ook sociaal erg actief aan de slag.  Zo was hij niet minder dan 30 jaar voorzitter van de armoedevereniging Sint-Vincencius-Zuid.  Voor zijn engagement verkreeg hij verdiend het ereteken 'het Zilveren Sint-Rumolduskruis'.

Mijn deelneming aan zijn echtgenote Denise Deckers en zijn dochter en zoon.  Ik weet heel zeker dat héél veel stadsgenoten goeie herinneringen bewaren aan deze groête échte Mècheleir!

 

Voor zijn inzet voor de promitie van ons Mechels dialect kreeg hij samen met zijn vriend Warre Coremans de eretitel toegekend van "Verdienstelijke Mechelaar 2002'. Deze erkenning werd hen uitgereikt door het Koninklijk Verbond der Mechelse Geburenkringen op 24 januari 2003.

Zoals de burgemeester Bart Somers het toen verwoorde moet het Mechels dialect als streektaal naast het algemeen Nederlands blijven bestaan. Het biedt een meerwaarde en geeft ons een identiteit als Mechelaars. Hij droeg dan ook het initiatief van Clement en Warre ter promotie van het Mechels dialect een warm hart toe.

Namens het oud-bestuur van het KVMG willen wij de familie onze "Oprechte Deelneming" betuigen.

 

Verdienstelijke Mechelaars 2002Verdienstelijke Mechelaars 2002