In-Gevuld

 

(foto's: Jan Smets)

Textielkunst is écht wel wat meer dan simpelweg 'crosjteren'.  En dat benadrukt in zijn woordje ook Hans Martens, directeur van onze Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.  Wat het atelier Textiele Kunsten weet te presteren verrast me telkens weer.  Elke keer opnieuw sta ik positief versteld van de kunstige creaties die ze in erg knappe tentoonstellingen aan het grote publiek laten zien.  Ik zag in het verleden al mooie expo's in de vroegere matrassenfabriek Devis in de OLV-straat, in de vlietenkelder, in het Predikherenklooster...  Hoed af voor deze kunstenaars die deze kunstvorm weten te verheffen tot een meer dan hoog niveau.  Dat is deze keer niet minder.  Integendeel.  In de historische woning Bleekstraat 7, ging vrijdagavond de tentoonstelling 'In-Gevuld' van start.  De artistieke werken gaan hier op verbluffende wijze in dialoog met dit monumentale huis.  De kunstwerken van de afstuderende cursisten van het 5de jaar stonden er centraal.  De expo spreekt tot de verbeelding.  Van kelder tot zolder weet elk hoekje me te fascineren.  Wat een knappe symbiose tussen materie, vormgeving en kleuren. 

Het huis dat een eeuwenoude geschiedenis met zich meedraagt was sinds 1855 in bezit van een befaamd drukkersgeslacht uit Luik; de familie Dessain, die onze stad later nog een burgemeester en een kanunnik zou leveren die een legendarische voorzitter van Malinwa zou worden.  De drukkerij verhuisde in 1972 en het pand werd vijf jaar later beschermd als monument.  Nu zijn de bekende reumatoloog Johan Waes en zijn echtgenote eigenaars van dit bijzondere huis.  De man die tevens voorzitter is van de Reumaliga wou de 'meest zinvolle bestemming' voor zijn pand, en wou het ter beschikking stellen van mensen die artistiek en creatief bezig zijn in onze stad.  Hiervoor werd door hem de vraag gericht aan schepen Greet Geypen, en deze had meteen een idee voor de 'invulling'...

 

 

(Bleekstraat 7.  Dokter Johan Waes en zijn echtgenote)

 

schepen Greet Geypen:

 

Een zevental maanden geleden kreeg ik een mail van de heer Johan Waes met de vraag of we eens konden afspreken over de plannen die hij had met zijn pand.  De binneninrichting zou klaar zijn in de loop van 2019 en hij zoch - ik citeer: 'de meest zinvolle bestemming' voor dit huis.  Ik ga u niet verhelen dat de meeste mensen die dit komen vertellen op mijn bureau de meest zinvolle bestemming zien als de meest financieel rendabele bestemming.  Niet zo bij de heer Waes die kunstenaars hier een plaats en onderdak wil geven maar niet wist hoe hij dit diende aan te pakken...

 

 

(schepen Greet Geypen)

 

Enkele weken later stonden lesgeefster Jeannine de Raeymaeker en Rit Verstappen van de textielafdeling op de drempel van dit pand.  Het moest hen geen twee keer gezegd worden.  Dadelijk zagen ze opportuniteiten om dit leegstaande huis te laten fungeren als expositieruimte voor de nieuwe geplande tentoonstelling.

Met de tentoonstellingen 'Ingebed', 'Ingewikkeld' en 'Ingebonden' had het atelier al heel wat ervaring opgedaan én succes geoogst!

Met 'In-gevuld' wordt hier een passend vervolg aan gebreid.

 

 

(Jeannine de Rayemecker en Rit Verstappen)

 

De tentoonstelling neemt ons mee in een wondere wereld vol kleur en vorm.

Fantastisch dat dit pand hiervoor het decor mocht vormen.  Huis en expo lijken voor mekaar gemaakt. 

Dit historische huis waar je anders niet zomaar de kans voor krijgt om te bezoeken ligt in de Bleekstraat.  Hier waren eeuwen geleden bleekweiden gelegen waar het linnen te drogen en te bleken werd gelegd.  In deze zin komt deze textielexpo helemaal weer thuis...

Maar toen Margareta van Oostenrijk bij het begin van de 16de eeuw haar paleis liet bouwen in de naburige Keizerstraat, veranderde het uitzicht van deze buurt wel erg grondig.  De wijk groeide uit tot een 'quartier noble'.  Prachtige herenhuizen verrezen hier.  Maar toen in 1530 het hof door Maria van Hongarije werd verplaatst naar Brussel en de vreselijke ontploffing van de Zandpoort (1546)een flink gedeelte van de wijk in puin deed belanden, betekende dit de doodsteek voor deze buurt.

De heropleving volgde pas een acht decennia later toen de Grote Raad haar intrek nam in het voormalige paleis van de landvoogdes.  Hierdoor kwamen meerdere adellijke leden van dit hoogste gerechtshof zich weer vestigen in de omliggende straten van het paleis.  Nieuwe panden verrezen.  Hier werd de verworven macht rijkelijk uitgestald.

Zo begon in 1609 ook de geschiedenis van het pand waarin nu de expo werd opgebouwd.  Toen onstond de kern van wat de huidige woning is.  Het 17de eeuwse herenhuis in bak-en zandsteenstijl werd van oudsher gevormd door twee parallelle breedhuizen.  Later werd het rechtse huis nog verbreed met een diephuis met een trapgevel.

 

 

Het rijke interieur kan je nu nog aflezen aan de vele sierschouwen en de stucwerkplafonds.  Voor de verfraaiingswerken stond de adellijke familie Coloma in die hiernaast ook haar hof had.

Maar als de Grote Raad in 1795 werd opgedoekt verminderde de aantrekkingskracht van onze stad als ambtsadelijke residentiestad....  De eigendommen op de hoek van de Bleekstraat kwamen alzo in 1855 in de handen van Henri Dessain, de Luikse drukker...  In dat jaar nam hij hier een drukkerij over die hij stelselmatig wist uit te breiden totdat de gehele hoek van de Bleekstraat en de Zandpoortvest in beslag werden genomen.

Het woonhuis in de Bleekstraat werd aangepast en op de open plek tussen huis en drukkerij werd een poortgebouw opgetrokken dat diende als woonhuis én toegang.

Na het Tweede Vaticaans Concilie moest de drukkerij die in de handen was gekomen van Karel Dessain die voorzitter van de katholieke partij én burgemeester was van Mechelen, meer en meer overschakelen op commercieel drukwerk en de uitgeverij/drukkerijk verhuisde in 1972 uiteindelijk naar een bedrijventerrein buiten de stad.  De bedrijfsgebouwen werden gesloopt en een groot appartementsgebouw aan de Zandpoortvest kwam in de plaats...

 

  (academiedirecteur Hans Martens)

 

De unieke expo in dit al even unieke pand is nog te bekijken op maandag 24 juni van 10 uur tot 17 uur en vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni, eveneens van 10 uur tot 17 uur.

 

Deelnemende kunstenaars - afstudeerders van het 5de jaar: Mariette Baetens, Tine Herremans, Erlinde Lombaert, Katrien Nijs en Nancy Van Beersel.

Verder ook: Sonia Caes, Claudine de Cat, Joke De Deyn, Marie-José De Donder, Trees Driesens, Lieve Geens, Kaat Gheeraert, Karine Gutshoven, Jovita Grysbauskaite, Ekaterini Kaloudis, Caroline Knockaert, Maryse Krutwage, Marina Lenaerts, Monique Lenaerts, Miek Malfait, Sheila Punjabi, Linda Robben, Inge Roggeman, Carine Thielemans, Kris Thys, Mariette Vaganée, Carla Van der Elst, Jeannine Van Geel, Agnes Van Humbeekck, Rit Verstappen, Maria Verstraeten en Monica Volckaerts.