Muzikale reus Urbain Van Asch wordt in de bloemetjes gezet!

met categorie:  

  (foto's: J.Smets)

Hij is letterlijk en figuurlijk een reus van een man!  Wat een palmares heeft Urbain Van Asch!  Daar mag je wel écht 'U' tegen zeggen.  Meer dan 60 (!) jaar hanteerde deze Maneblusser het dirigeerstokje van tal van Mechelse koren.  Wie doet het hem na?  Hij zal hier binnenkort heel terecht voor in de bloemetjes worden gezet.  Voor een laatste keer dirigeert Urbain het vocale ensemble Cantusamici, en dit ter gelegenheid van de Grote Parade van de Vlaamse Koormuziek in het kader van 50 jaar Festival van Vlaanderen Mechelen-Kempen.  Dit zal hij doen in de kerk van OLV-over-de-Dijle op zaterdag 11 mei om 11u30.  (van 1976 tot 2006 dirigeerde hij trouwens het OL-Vrouwkoor).  Vlak hierna wordt Urbain tijdens een plechtige viering gehuldigd in de raadzaal van ons stadhuis (om 13u30 - let op: in besloten kring!). Het is Cantusamici dat het initiatief tot deze huldiging heeft genomen.  Urbain die na zoveel jaar engagement te kennen gaf dat hij het wat rustiger aan wou beginnen doen, zal ook vanuit officiële hoek lofbetuigingen krijgen.  Dat mag ook wel voor deze man die vele decennia zoveel schitterende concerten heeft begeleid en zovele toeschouwers in vervoering bracht.  De laatste 10 jaar was Urbain Van Asch actief bij Cantusamici.  Hélemaal stilzitten zal hij vanaf nu echter niet.  Zo zit Urbain immers niet in mekaar.

 

 

Voor de jonge Urbain, geboren op 30 juli 1939, is het allemaal gestart als knaap in het vermaarde Sint-Romboutskoor.  6 jaar lang was hij hier lid van, en dit legde een stevige basis voor zijn latere muzikale carrière.

Aan het Lemmensinstituut dat toen nog in Mechelen gevestigd was zou hij zich verder bekwamen.  Zo was het Gregoriaans absoluut niks vreemd voor hem als hij in 1958  organist werd in de Sint-Katelijnekerk.  35 jaar lang vervulde hij deze functie met passie.

Tal van koren heeft hij gedirigeerd.  Zoals Cantusamici, Dennegalm uit Keerbergen, het OL-Vrouwkoor uit Mechelen en het Arenbergkoor uit Leuven en Crescendo uit Boortmeerbeek.

In 1969 was hij medestichter van het mannenkoor de Mechelse Liedertafel. 

Veel later, richte hij mee het vocaal ensemble Viermaliks op.

 

(tijdens een optreden in de Levende Kerststal in het Groot-Begijnhof met Cantusamici)

 

Als zanger in het voormalige radiokoor onder leiding van Jan Van Bouwel en later Vic Nees en in het koor van de Muntschouwburg kwam hij in contact met diverse dirigenten.  Het scherpte zijn kennis en vorming aan. 

In onze stad lag hij mee aan de basis van de revival van de muziek van Jules Van Nuffel en gaf in die hoedanigheid enkele opmerkelijke concerten in eigen stad en daarbuiten.

Het grote repertoire verkende hij met ondermeer het Requiem van Mozart, Brahms en vele anderen...  Zijn voorkeur voor romantische muziek kon Urbain uitleven in de uitvoering van de grote psalmen van Mendelssohn, Brahms en Schubert.

Diverse componisten zoals Vic Nees, Raymand Schroyens en Jan Van de Roost droegen werken aan hem op. 

Als koorconsulent  en koorcoach binnen de Korenorganisatie Koor&Stem werkte hij met vele koren in het hele land.  Bovendien was hij lid en zelfs voorzitter van de Raad van Bestuur van de Europese Koorfederatie AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäische Chorverbände).  Zo bleef  hij steeds nauw  betrokken bij de internationale koorcultuur en kreeg hij de kans om vele koren te beluisteren en voor hen workshops te leiden. Talloze concertreizen maakte hij in binnen-en buitenland in de hoedanigheid van koorleider.

Sinds 1983 was Urbain vast jurylid bij koortornooien van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en verder jurylid bij diverse koorwedstrijden.

In Mechelen werd hij tot laureaat uitgeroepen van de vijfde Gaston Feremansprijs.

 

Bij Cantusamici was Urbain het laatste decennium erg actief.  Dit koor heeft in zijn relatief kort bestaan al een indrukwekkend parcours afgelegd.  Té veel om in detail op in te gaan.  Maar toch stip ik graag het Requiem van Mozart aan, een cd 'Bliijf mij nabij' met liederen voor een uitvaart (samen met Wannes Vanderhoeven), kerstconcerten, en het evenement 'oorlog aan de Dijle' in de kathedraal.

Kortom: moet het nog gezegd dat het meer dan terecht is dat deze verdienstelijke Mechelaar eens in het voetlicht en de bloemetjes wordt gezet?

 

(Urbain en echtgenote Godelieve samen met Luc Van den Brande op een 11 juliviering in ons stadhuis)

 

Proficiat Urbain voor al wat je betekende voor het muzieklandschap van onze stad en ver daarbuiten.  Bedankt voor de grote virtuositeit en talent waarvan je getuigde.  Bedankt voor de vele muzikale pareltjes die je ons schonk.  Bedankt en het ga je goed!