Brandweermuseum opgedoekt

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

In augustus verlaat de Mechelse brandweer haar vertrouwde, verouderde en té klein geworden kazerne in de DageraadstraatSinds 1951 opereerden onze 'spuitgasten' van hieruit (Voordien was hier een meubelfabriek gevestigd).  Niks blijft duren dus.  Een gloednieuwe brandweerkazerne aan de Nekker zal voortaan werkterrein en uitvalsbasis worden.  En de verhuis wordt volop voorbereid.  In de marge van deze operatie wordt nu ook het in de kazerne met veel liefde uitgebouwde brandweermuseum opgedoekt.  Wat er met de toch wel waardevolle collectie zal gebeuren is nog onzeker.  Maar het staat vast dat hier zorg voor gedragen zal worden.  Immers: wat hier verzamelde werd is belangrijk erfgoed...

 

 

Het museum was niet vrij toegankelijk voor jan en alleman, maar kon wél op aanvraag bezocht worden én werd eveneens af en toe opengesteld bij een opendeurdag.  Misschien was alles een tikkeltje amateuristich opgesteld;  Dat kan.  Maar het was beslist erg boeiend om er eens een kijkje te nemen.

 

 

Dit museum bezat één van de grootste collecties brandweermateriaal van ons land.  En het tentoongestelde was uiterst divers; uniformen, helmen, communicatiemateriaal, foto's, krantenknipsels...  Deze stad van Maneblussers mag zeker trots zijn op deze verzameling.

 

 

De kazerne bezit trouwens eveneens nog de allereerste ladderwagen van het korps die dateert uit 1949.

 

 

Brandweererfgoed is belangrijk genoeg om bewaard te worden voor het nageslacht.  Dat beseft men wel.  Niet alleen in Mechelen.

Zo ging er op 24 januari jongstleden een pilootproject door op het terrein van de Aalstse brandweerkazerne.  Aalst heeft het grootste brandweermuseum van België.  Nét daar ging dus de eerste ontmoetingsdag door rond brandweererfgoed.  Brandweerlui en erfgoedmedewerkers brainstormden er rond dit thema.  Ons Hof van Busleyden verleende er zijn medewerking aan.  De collecties van Mechelen en Aalst werden onder de loupe genomen.  Ze worden onderzocht en in kaart gebracht en een visie wordt uitgetekend om een juist beleid te voeren in de toekomst.  We mogen er dus van uitgaan dat de ontmanteling van 'ons' brandweermuseum' niet het slotakkoord betekent voor dit waardevolle materiaal.  Een duurzame oplossing wordt uitgedokterd.

 

 

In 2022 zal het Mechelse brandweerkorps tweehonderd jaar bestaan.  Dan mag best een verjaardagstaart worden aangerukt.

 

 

De Mechelse pompiers huisden eerst in de nu verdwenen Bauwenstoren van ons stadhuis.  (Het museum toonde nog een ouwe foto van het korps voor dit bouwwerk).  Nadien verkaste men naar het zogenaamde 'Hooimagazijn' (de voormalige Minderbroederskerk die nu onderdeel is van ons Cultuurcentrum aan de Minderbroedersgang).  De derde stek was de vroegere artilleriekazerne aan de Zandpoortvest.  Ook deze is reeds lang verdwenen.

 

 

In 1951 tenslotte verhuisde de brandweer dan naar de kazerne in de Dageraadstraat die nog deze zomer zal verlaten worden.  Het gebouw zal afgebroken woren en een duurzaam woonproject komt er in de plaats.  Ook een parkje zal hier worden aangelegd.

Een nieuw hoofdstuk kan van start gaan...

 

 

 

 

 

@ Jan

Bij dit artikel had ik toch ook enkele beelden verwacht van de nieuwe brandweerkazerne of stuur ik je nu door weer en wind om die te gaan maken?

;-)  Da's wellicht voor een volgend artikel...  Zo blijf ik tenminste bezig en hou ik jou benieuwd...