Wijk Tervuursesteenweg bezorgd om verkeersleefbaarheid

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Weinig Mechelse wijken worden dagelijks zo geconfronteerd met de realiteit van de 'werf van de eeuw' als deze van de Tervuursesteenweg in Mechelen Zuid, of - de Hanswijkenhoek - zo je wil.  Ook hier kijkt men uiteraard vol verwachting uit naar het nieuwe station en heel de infrastructuur die grondig gewijzigd zal worden.  Maar ondertussen kampt ze wel met de gevolgen van deze immense werken op de verkeersleefbaarheid.  Vooral de verbindingsstraten tussen de Tervuursesteenweg en Jubellaan krijgen flink wat meer verkeer te slikken.  Verontruste buren zien deze toegenomen mobiliteit met lede ogen aan en leggen de vinger op de zere wonden.  Straten als Wilgenstraat, Dennenstraat en Stenenmolenstraat waren ooit véél rustiger.  Maar de infrastructuurwerken in en rond de wijk hebben het sluipend verkeer enorm opgedreven.  Met argusogen bekijkt men de situatie en wil men in een constructieve geest en in samenspraak met het stadsbestuur de situatie grondig opvolgen en oplossingen onderzoeken.  De buurtbewoners rekenen hiervoor erg op schepen Alexander Vandersmissen die zelf in de wijk woont.  Steeds heeft hij zich stevig ingezet voor de wijk en men hoopt dat hij dit ook in de toekomst zal blijven doen wat het deze materie betreft. 

Over dit alles had in vanavond een babbel met een groepje buren van de Wilgenstraat.  Woordvoerder van de bezorgde bewoners is Marc Suykens die de problematiek probeert te schetsen...

 

 

Al geruime tijd zijn we dat het sluipverkeer in onze verbindingsstraten toeneemt.  Hierbij merken we eveneens een overdreven snelheid op.  Dat verontrust ons.  We wensen een leefbare straat met minder verkeer en een aangepaste snelheid.  Momenteel is het immers zo dat 85 % van het verkeer 50 km per uur rijdt in straten waar slechts 30 km per uur is toegelaten.  Onze Wilgenstraat is hierbij de spijtige koploper met 2500 auto's per dag.  En dat is héél wat in een woonstraat als deze!

 

Hoe komt het nu toch dat de verkeerssituatie zo is kunnen ontwrichten?

 

In 2010 werd gestart met de werken op de Tervuursesteenweg.  Door allerlei vertragingen duurden deze werken vier jaar.  In die tijd werd het verkeer in de dwarse straten geaccepteerd, want...deze stijging van het verkeer was tenslotte maar tijdelijk.  Maar ondertussen werden de werken aan het station opgestart in 2012. en werd de ontsluiting van de Tervuursesteenweg naar het stadscentrum afgesloten .  Ook deze maatregel zorgde voor meer verkeer.  De Colomalaan werd dé verbindingsweg tussen Leuvensesteenweg en E19. 

 

Last but not least brachten de nieuwe bedrijven achter het station zoals Kluwers-Wolters, de Lijn en het Rode Kruis in 2015 nog méér verkeer mee op de Colomalaan.  Het werd voor het lokale verkeer van de wijk daarom steeds interessanter om deze Colomalaan te mijden en de verbindingsstraten zoals Wilgenstraat, Dennenstraat en Stenenmolenstraat te gebruiken...

 

De stad zoekt nu samen met de bewoners naar oplossingen.

Voor de stad is het overduidelijk dat er structurele maatregelen nodig zijn.  Denk maar aan éénrichtingsstraten en knips.  De zachtere maatregelen zoals verkeersdrempels en snelheidscontrole worden hierbij eerder lapmiddelen genoemd.  Dit was alleszins het standpunt van de burgemeester en schepen Geypen op de druk bijgewoonde bewonersvergadering van 19 april 2018.

 

 

Op 20 september vorig jaar werd er een participatieavond ingericht waarbij de bewoners van de getroffen straten hun voortellen konden formuleren.

 

Een honderdtal personen waren toen aanwezig en deze konden eerst de problemen formuleren en daarna mogelijke oplossingen naar voren schuiven.  Er werd toen afgesproken dat de oplossingen verder zouden uitgewerkt worden door de stad en verder besproken worden in beperkte groep.  Een vijftiental buren gaven zich op om de oplossingen die uit de bus kwamen verder uit te werken.  Door de gemeenteraadsverkiezingen van oktober werd alles echter op de lange baan geschoven en werd er geen vooruitgang geboekt.  De verkiezingen brachten een nieuwe schepen van mobiliteit : wijkbewoner Alexander Vandersmissen.  Het bracht een nieuw elan met zich mee.  We durven sterk op hem vertrouwen.

 

 

Een opvolgingsvergadering werd georganiseerd op 26 februari.

Deze vergadering werd in beperkte groep uitgevoerd met de schepen.  Door de buurtbewoners werden een aantal pistes naar voor geschoven die door de stad verder zullen uitgewerkt worden.  Vandaar dat bijkomende metingen in de wijk uitgevoerd worden: meettoestellen op de Tervuursesteenweg en camera's opgehangen op de hoek van de Wilgenstraat met de Tervuursesteenweg en op de hoek van de Beukstraat met de Meidoornstraat.

 

De buurt wenst een faire verdeling van de verkeersdrukte tussen de getroffen straten.  Het heeft geen zin om één van de straten verkeersvrij te maken en hierdoor het verkeer door een parallelle straat te sturen.  Vandaar werd bij de aanpak gekozen om Stenenmolenstraat, Dennenstraat, Wilgenstraat en Abeelstraat hierbij te betrekken.  Wij als buurtbewoners wensen eveneens een faire spreiding van het verkeer over de hoofdassen Jubellaan en Tervuursesteenweg.  De vraag werd gesteld om de Tervuursesteenweg meer te gebruiken als ontsluiting van de wijk langs de Leuvense vaart.  Dit lijkt een billijke keuze omdat dit deel van de wijk merkelijk kleiner is dan het overige deel van de wijk.   Over deze mogelijke spreiding werd met de stad gesproken die dit alles bekijkt en de metingen en tellingen onderzoekt.  We verwachten structurele maatregelen zoals die door de burgemeester tijdens de bewonersvergadering van 19 april werden geopperd.  Maar we verwachten ook zachtere maatregelen zoals verfraaiing van de straten met bomen en groen, duidelijkere kruispunten met drempels...

 

 

De buren waarmee ik spak wachten nu vol vertrouwen op het resultaat.  In de loop van deze maand april verwachten ze oplossingen die gaan voorgesteld worden aan de kernleden. 

Marc Suykens benadrukt dat de bewoners alleszins positief ingesteld zijn omdat Mechelen ambitie heeft op het gebied van mobiliteit.  De stad heeft zich niet voor niets geëngageerd om de fietsstad van Vlaanderen te worden, besluit hij.

Wordt zeker vervolgd...