Hubert Wolfs (1899-1937): Zoektocht naar informatie en werk van deze Mechelse kunstschilder

De vroeg gestorven Mechelse kunstschilder Hubert Wolfs behoorde tot de eerste generatie abstracte schilders in België, samen met onder anderen Victor Servranckx, Felix de Boeck, Jozef Peeters, Karel Maes en Marthe Donas.

 

Veel is niet bekend over hem en nog meer is onzeker. Stadsgenoot Prosper De Troyer zou als zijn mentor zijn opgetreden. Naar verluidt had hij contact met kunstenaars als Floris Jespers, Wobbe Alkema, Michel Seuphor en E.L.T. Mesens en met schrijvers als Paul van Ostaijen, Gaston Burssens, Marnix Gijsen en Albert van Hoogenbemt.

Hij nam in 1922 deel aan de tentoonstelling van het ‘2de Kongres voor Moderne Kunst’ in Antwerpen. In hetzelfde jaar zou hij in Düsseldorf tentoongesteld hebben op de ‘Erste Internationale Kunstausstellung’ en in 1930 op de Biënnale van Venetië. In 1927 trad hij toe tot de door Pierre-Louis Flouquet, Marcel-Louis Baugniet en Jean-Jacques Gailliard opgerichte groep L'Assaut. Zijn eerste individuele tentoonstellingen hadden naar alle waarschijnlijkheid in Brussel plaats, in Au Canard Sauvage (1928) en in Galerie Mesens (1931).

Enkele van zijn werken vonden hun weg naar musea (Brussel (Magritte), Gent, Mechelen en Oostende) en banken (Delen Private Bank), andere naar familieleden. De meeste echter raakten in de loop der jaren verspreid en bevinden zich bij onbekende verzamelaars en bij erfgenamen van vrienden en bekenden van de kunstenaar.

Sinds enige tijd is Karline Verreydt, samen met haar man Georges Wildemeersch, op zoek naar de werken van Hubert Wolfs en naar alle nog beschikbare gegevens over het leven en het werk van haar grootoom. Concreet wordt onder meer gedacht aan officiële documenten, brieven en foto’s, aan persartikels, affiches en uitnodigingen van individuele en groepstentoonstellingen. Een en ander zou het materiaal moeten leveren voor een rijk geïllustreerde documentatie en een grote overzichtstentoonstelling. Het is de bedoeling op die manier het werk van Hubert Wolfs op de kaart te zetten.

 Contact

Adres: Bornstraat 28, 2200 Herentals, tel.: 014/728284, mail: karlineverreydt@hotmail.com