dood van een kardinaal...

  (foto's: Jan Smets)

Xativa.  Historisch stadje op zo'n 60 km van Valencia.  Hier, op deze plek in Aragon woonde de familie Borja - landadel.  Ze leverde de Kerk 2 pausen.  Hun naam lieten ze later Italiaanser klinken: Borgia.  De geschiedenis zouden ze ingaan als corrupte, decadente kerkvorsten.  Dat pausdom was de ultieme bekroning van hun machtshonger... In het imposante kasteel op de bergtop boven de stad wordt het verhaal  van deze Borgia's verteld.  Nét op dat moment krijg ik een sms'je.  'Kardinaal Danneels overleden'...   Stilte  Ik wist dat de man al langer verzwakt was.  Toen ik hem een paar maand geleden zag, was dit duidelijk aan hem merkbaar.  Hij zat in een rolstoel en zijn blik leek naar binnen gekeerd. Toch schrik ik.  Aan de muren in het kasteel hangen portretten van de Borgia-pausen.  Paus worden was voor hen een doel op zich. Fel in contrast met Godfried Danneels die lang getipt werd als mogelijk pauskandidaat.  Naar verluidt had de in Kanegem geboren aartsbisschop - in 1980 'geadopteerd' door onze stad toen hij kardinaal Suenens opvolgde -  hier echt geen zin in.  Deze beker wou hij aan zich laten voorbijgaan.  Of hij ooit écht in aanmerking kwam als kanshebber, zal voor altijd een geheim blijven, besloten binnen de muren van de Sixtijnse kapel.

Op 85-jarige leeftijd overleed de in de Stassartstraat wonende kardinaal - in het voormalige Hotel Douglas dit Scott, op amper een paar tientallen meters van z'n vorige woon-en werkplek, het aartsbisschoppelijk paleis, waar nu opvolger kardinaal Jozef De Kesel huist.

Xativa.  Ik besef nu ook dat een interview met Godfried Danneels er nooit meer zal komen.  Dat had ik altijd gewild.  Het was moeilijk realiseerbaar.  Eenvoudiger verliep de afspraak met huidig aartsbisschop De Kesel.

In het aartsbisschoppelijk paleis ligt de overleden kerkleider opgebaard.  Vrijdag gaat z'n uitvaart door om 11 uur in onze kathedraal, en zal hij worden bijgezet in de eenvoudige crypte onder het hoofdaltaar, waar de meeste van zijn voorgangers begraven liggen.

Mechels kunstenaar Prosper de Troyer schilderde ooit de dode kardinaal Mercier op zijn sterfbed, betiteld als 'dood van een kardinaal'. (foto boven).  Als groot kunstminaar met 'n mooie en heel verscheiden persoonlijke collectie zou de kardinaal dit werk zeker kunnen appreciëren.  Zoveel jaar later na de dood van Mercier komen mensen een laatste groet brengen aan kardinaal Danneels.  De tijd zal oordelen over z'n lange kerkelijke loopbaan.  Ik ga er zelf niet dieper op in maar wil alleen herinneringen ophalen aan de laatste jaren van Godfried Danneels - van de eindfase van zijn aartsbisschoppelijke taak tot een paar maand geleden.  Ik had de kans om hem vaak van dichtbij fotografisch te kunnen volgen.  Daarom deze 'collage'...

 

 

In 2008 liep de kardinaal zoals meestal ook de jaren voordien mee in de Hanswijkprocessie...

Een paar jaar later - de kardinaal nam op 75-jarige leeftijd - afscheid, zat hij samen op de eretribune in de Keizerstraat, met zijn opvolger André Léonard.  Twee totaal verschillende persoonlijkheden en stijlen... Of ze wérkelijk niet zo goed met mekaar konden opschieten?  Wie zal het zeggen... 

 

 

Afscheidsviering van kardinaal Danneels in de Sint-Romboutskathedraal...  2010...

 

 

Godfried Danneels: bevlogen spreker in het openbaar...  Bescheiden en eerder verlegen in persoonlijke contacten...   Zwart/wit-plaatjes van een man met diverse gezichten...

 

 

 

Minzaam glimlachend, of enigszins verbeten kijkend...  De laatste jaren hebben hem zeker getekend. 

Hieronder: bij de Hanswijkcavalcade van 2015...Op de tribune op de Grote Markt, samen met het koningspaar.

 

 

Een smakelijke lach op de tribune van de Hanswijkprocessie, toen een werkman duidelijk vloekte bij het voorbijstappen omdat een paard een ferm pakje op de kasseien dropte...: (hieronder zit hij tussen aartsbisschop Léonard en diens gedoodverfde opvolger: de Antwerpse bisschop Bonny. Daaronder met de Gentse bisschop Van Looy)

 

 

 

Afscheidsreceptie in het Pastoraal Centrum in de Merodestraat.  2010.  Praatje makend met de talrijke aanwezigen...

 

 

Tijdens dit gebeuren: zélf in beeld gebracht door fotograaf Luc Hilderson terwijl ik de kardinaal kiek...

 

 

Heel veel keren heb ik hem in beeld kunnen brengen...  Deze selectie...

 

 

Bij de aanstelling van de nieuwe aartsbisschop: Jozef De Kesel in 2015.  Danneels staat hier geflankeerd door zijn beide opvolgers...

 

 

Het werd steeds stiller rond de kardinaal...  Hij liet zich nog zelden in het openbaar zien.  Zijn gezondheid was tanende.  Toch was hij nog aanwezig op enkele feestelijke gebeurtenissen zoals de inhuldiging van de gerestaureerde kerken Sint-Jan en Katelijne...  Zo fotografeerde ik de begroeting van De Kesel en Danneels, die in een rolstoel gezeten het gebeuren meemaakte... Oktober vorig jaar...

 

 

Op de foto's hierboven naast burgemeester Somers, de kersverse hulpbisschp Vanhoutte en deken De Keersmaecker...

Het zijn de laatste foto's die ik van kardinaal Danneels kon maken...

 

 

In het aartsbisschoppelijk paleis hangt naast de breed geborstelde schilderijen van trotse kerkvorsten in vol ornaat, dit bescheiden portret van kardinaal Godfried Danneels...

 

 

Vrijdag neemt Mechelen afscheid van een illustere burger en de Belgische katholieke Kerk van de man die hiervan vele jaren aan het roer stond.  In de crypte van de kathedraal zal hij worden begraven...