aartsbisschoppelijke tuin voortaan van alle Mechelaars

  (foto's: Jan Smets)

Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar dit is wel begrijpelijk.  Bij het openstellen van de grote tuin achter het aartsbisschoppelijk paleis dienden ook wel wat belangrijke punten aandachtig onder de loupe worden genomen.  Privacy, onderhoud en veiligheid: dit alles moest stevig worden besproken en bekeken.  Maar nu is het dan zover!  Vandaag - jammer dat het zo'n grijze dag was - knipten kardinaal Jozef De Kesel, burgemeester Bart Somers en provinciaal gedeputeerde Luc Lemmens, eindelijk het lintje door van wat een heerlijke groene en stille oase moet worden in het centrum van onze stad.  De magnolia bloeide uitbundig, buurtbewoners kwamen op verkenning, en de kardinaal himself, die al een drukke agenda diende af te werken dit weekend door de uitvaart van voorganger Godfried Danneels, maakte nadien nog gezellige praatjes met de nieuwsgierige Maneblussers die een kijkje kwamen nemen.  Hij vertelde dat hij best tevreden was met deze openstelling.  De kardinaal wil zijn tuin delen met alle Mechelaars.  Voor hem is hij toch te groot, zei hij, en bovendien is delen een christelijke ingesteldheid.  We kunnen met deze beslissing alleen maar tevreden zijn...

 

 

Naast de Kruidtuin of 'Botanieken Hof' is dit park de grootste groene long intra muros.  Voordien kon je hem uiterst zelden bezoeken.

De mooie tuin die nu extra werd opgeknapt, ligt achter het neo-classisistische aartsbisschoppelijke paleis dat in de 18de eeuw in opdracht van kardinaal d'Alsace werd opgetrokken.

In het eigenlijk vrij eenvoudige paleis zijn de diensten van het aartsbiscom ondergebracht, en in een vleugel woont ook kardinaal Jozef De Kesel.  Momenteel wordt het paleis grondig gerestaureerd.  Dat was beslist hoog tijd.

Ook de tuin werd aangepakt.  Hij ligt er nu erg netjes bij, en de historische muur langsheen de Schoutetstraat, waarlangs je het park betreden kan, is gerenoveerd. 

Het is de provincie Antwerpen die de tuin al lang in beheer heeft.  De provincie heeft dan ook mee aan de onderhandelingstafel gezeten.  Uiteraard.  Zij financiert ook de restauratiewerken aan paleis en tuin (7,5 miljoen Euro).  Voor de onderhoudskosten van de tuin zullen provincie en stad instaan.

Doorheen de tuin loopt de nu overwelfde Melaan waarvan we aan de Stassartstraat nog het overbekende restant: het Groen Waterke kunnen bewonderen.  Het opnieuw openleggen van deze vliet op dit terrein bleek praktisch onmogelijk.  Toch zal de loop van deze Melaan later creatief worden geêvoceerd.

Binnen afzienbare tijd zal er ook een afscheiding komen tussen de privétuin van de kardinaal en het park dat wordt opengesteld voor de inwoners van onze stad.

Camerabewaking wordt voorzien en stadswachten zullen een oogje in het zeil houden...

In de tuin werden de wandelpaden, een mooi paviljoentje en een Lourdesgrot netjes opgeknapt.

Mooie uitzichten hebben we op onze Sint-Romboutstoren, de Refugie van Sint-Truiden en de Refugie van Tongerlo (nu Manufactuur De Wit) én de Katelijnekerk...

Het is de bedoeling dat het een stiltetuin wordt.  Dit wordt sterk benadrukt.

Suggestie: zouden de parking in de Kanunnik De Deckerstraat en het braakliggende stuk grond in de Katelijnestraat die grenzen aan de tuin, later geen mooie uitbreiding van dit prachtige park kunnen zijn?

 

De tuin van het aartsbisdom zal elke woensdag geopend zijn tussen 13 uur en 17 uur.  Op zaterdag en zondag zal je hem kunnen bezoeken tussen 9 uur en 17 uur.  Vanaf 1 april wordt het sluitingsuur verlaat naar 19 uur.

 

 

Tuin, enkele jaren geleden, én in een ander seizoen, gezien vanop de Sint-Romboutstoren: