Gecracqueleerde schoonheid

 

(Jan Smets)

Voor mij behoren ze tot de meest verrassende en fascinerende kunstwerken die onze stad in haar bezit heeft...: een artistiek stripverhaal in 25 plaatjes... Een 'mannekesblad',  waarvan een aantal op houten paneeljes geborsteld rond 1500...

 

 

Ik kan er uren naar kijken... 

Deze schitterende schilderijencyclus tref je aan in de kooromgang van onze Sint-
Romboutskathedraal.
  Daar waren ze overigens niet altijd te zien.  Oorspronkelijk waren ze te vinden in de Sint-Romboutskapel op het gelijknamige kerkhof.  Toen deze dodenakker én kapel tijdens de Franse Revolutie werden opgedoekt, kwamen ze terecht in de kathedraal.  Na restauratie werden ze ze tentoongesteld in glazen gasten.

De reeks evoceert het leven,werk en mirakels van de patroonheilige van onze stad, Sint-Rumoldus.

Leuke details, het in verzen neergeschreven verhaal, expressieve gezichtsuitdrukkingen, een fraaie kijk op de mode van die tijd - scharnierperiode tussen Bourgondisch en Habsburgs tijdperk...  Je 'leest' het allemaal op de houten panelen.  Enne: je ziet er bijvoorbeeld ook hoe het vroegere schrijn van onze stadspatroon er heeft uitgezien!

Het is ene Colijn de Coter die een 8-tal van deze reeks heeft geschilderd.  Wanneer hij juist werd geboren is niet exact geweten, maar het moet tussen 1440 en 1445 te situeren vallen.  Heel waarschijnlijk stond zijn wieg in Brussel.  (hij krijgt immers vaak het predicaat 'van Brusele' mee).  Hij was leerling van de meester van Flemalle en Rogier Van der Weyden.

Je mag hem gerust catalogeren tussen de Vlaamse Primitieven.  Zijn schildert helemaal in deze traditie.  Niet alleen in Brussel was Colijn actief, maar ook in Antwerpen, waar hij lid werd van de Lucasgilde, ging hij aan de slag.  Voornamelijk vervaardigde hij altaarstukken.

De kunstenaar zou een invloedrijk atelier hebben gehad waar hij heel wat leerlingen onder zijn hoede had.

Colijn de Coter is overleden tussen 1522 en 1532...

Maar niet alléén hij heeft aan deze reeks gewerkt.  Je ziet duidelijk een aantal stijlverschillen.  Zo werden een 4-tal geschilderd door de zogenaamde 'meester van de Sint-Joris-Gilde', en ook de 'meester van de 'Maria-Magdalena-legende'  en de 'meester van de jeugd van Sint-Rombouts' zijn hier aan het werk geweest...

Da's de 'technische fiche'...  Maar laat je nu vooral ontroeren door de schoonheid van deze reeks en vergaap je aan de mooie details... Enne: ga zélf eens kijken.  Misschien geven deze foto's 'goesting' om op ontdekkingsreis te gaan...