Duurzaamheidsas wil mensen en projecten verbinden

 

(foto: Jan Smets)

Het idee past volledig in de huidige tijdsgeest.  Steeds meer mensen willen bewuster omgaan met voeding, milieu, mobiliteit, interculturaliteit...Op niet weinig plaatsen pakken burgers zelf het heft in eigen handen en starten met allerlei duurzaamheidsinitiatieven.   Zo ook in onze stad.  Vandaag had ik een boeiende babbel met twee Mechelaars die hier helemaal van doordrongen zijn.  Ik ontmoet Amber Verstraelen en Philip Keuleers in de voormalige scoutswinkel in de Adegemstraat.  In 2017 sloot die de deuren en werd er door een aantal mensen - waaronder zij twee - een cvba opgericht 'Op de plek van de SON' die hier een bruisend, hip en duurzaam eco-initiatief wil uitbouwen met ondermeer een stadsakker, een Fair b&b, een coworking ruimte,... Zover zijn we nog lang niet.  De vroegere winkel moet grondig worden gerenoveerd.  Met een aantal evenementen - zoals jongstleden een winterbar, wil men Op de plek van de SON onder de aandacht van de Maneblussers brengen

Aanstaande zaterdag, 16 februari, wil men in de SON samenkomen met alle enthousiaste Mechelaars om na te denken over een voor de Grond der Dingen ingediend project: de Duurzaamheidsas.  Als je het voelt kriebelen moet je zéker tussen 14 uur en 16u30 langslopen in de Adegemstraat.  Puur omdat je geboeid bent door het idee en wil horen wat de initiatiefnemers van zin zijn, of...om actief mee na te denken rond dit verbindende en gemeenschapsversterkende project.

 

Amber:
 
We willen met ons idee alle duurzame initiatieven in onze stad kenbaar maken om zo mensen aan te sporen om zich mee in te zetten op duurzaamheid.  En dat zien we ruim: Onze duurzaamheidsas is niet minder dan12,9 kilometer lang en strekt zich van de Hertefarm aan de Grote Heide in Leest tot de Baarbeekhoeve in Muizen...
 
Het idee voor dit project werd ingediend bij De Grond der Dingen dat Willy Thomas van theater Arsenaal/Lazarus.   Het project kreeg vorm door de enthousiaste medewerking van de mensen van 'op de plek van de SON', de vroegere eigenaars van de winkel, buren uit de Heihoek en andere...  Allen zagen ze wat zitten in het idee voor een bruisende duurzame as doorheen onze stad.  En het is Willy die de initiatiefnemers voorstelde om de as door te trekken naar de Mechelse dorpen. 
 
 
De duurzaamheidsas is een teken van het engagement van organisaties en bewoners die extra inspanningen doen voor een duurzame wereld langs deze as: een wereld die rekening houdt met komende generaties en niet alle gondstoffen nu opgebruikt.  Projecten ook die zoeken naar een evenwicht tussen hedendaagse noden en de noden van toekomstige generaties.  Organisaties die nu al meedenken zijn ondermeer: SONdernaam, de ECO-INNOVATIE HUB van Mechelen, het Kollaboratieve Laboratorium, Buurtcomité Heihoek, de Hertenfarm en de Stadskiem..
 
 
 
(foto: Jan Smets.  Philip Keuleers en Amber Verstraelen)
 
 
Door een duidelijk zichtbare as doorheen de stad willen de projectindieners samen met alle organisaties en bewoners langs deze as toenen dat Mechelaars werken aan het verkleinen van hun ecologische voetafdruk met initiatieven die het verschil kunnen maken.  Iedereen die woont op deze as wordt uitgenodigd om mee te denken hoe dit teken van transitie kan kenbaar gemaakt worden (zoals bijvoorbeeld met een herkenningspunt om de 10 meter, een lijn die de ganse as doorloopt, vlaggetjes aan de huizen, een boom, een gerecycleerde beker met bijenvriendelijke bloemen, een perpetuum mobile voor energie-transitie...  Kortom: de verbeelding werd tot hiertoe al de vrije loop gelaten!)
 
Op een eerste brainstormsessie hebben we onszelf een aantal kritische vragen gesteld.  Hoe wilden we dat de as er zou uitzien?  We vonden het erg belangrijk dat het project toegankelijk en laagdrempelig zou zijn.  Iedereen moet zich er bij betrokken kunnen voelen.  We dachten na over hoe we de as zichtbaar konden maken en ook wisselden we ideëen uit rond uniformiteit en diversiteit...
 
 
Vijf thema's tekende men uit:
 
Mobiliteit was daar al eentje van.  Maar ook vergroening.  Hoe gaan we om met de omringende natuur, met stadslandbouw, samen-tuinen, tegeltuintjes...  Een ander thema waar men veel belang aan hecht is ontmoeting.  Het intercultureel aspect wil men niet vergeten.  En alles moet leiden tot meer verbinding.  Last but not least: voeding in de ruime zin van het woord (eten, psychologische voeding, eco, respect voor de aarde...)
 
Zaterdag nodigen we iedereen uit die zich geroepen voelt om naar onze voorstellen te luisteren en wil meedenken.  We kijken dan vooral uit naar de mensen die wonen op deze as maar evenzeer naar andere Mechelaars die wat zien in dit project.  Er zijn immers nog tal van initiatieven die net buiten deze as gelegen zijn natuurlijk.  Om maar één voorbeeld te geven: de verpakkingsloze winkel KABAS in de Keizerstaat.  We beginnen met deze as, maar het kan in de toekomst een heus netwerk worden!
 
 
Het project is nu ingediend.  de as is zoals gezegd 12,9 kilometer lang en men vroeg 6250 vierkante meter.  Nu is de bal aan het rollen.  Nadien volgen de 'onderhandelingen' hierover.
 
meer info:
 
Je kan alles nog eens nalezen of volgen op de Facebookpagina 'Op de plek van de SON'.
of: www.degrondderdingen.be
sonshine.cvba+duurzaamheidsas@gmail.com
 
https://goo.gl/maps/eieCRN7fV2B2
 
 
 
De straten op de as:

 

Baarbeekstraat (Baarbeekhoeve op nummer 24), Vlamingenstraat, Karolingenstraat, Sint-Lambertuslaan, Hanswijk de Bercht, Smisstraat, Draaibankstraat, Tenderstraat, Wagonstraat, Leuvensesteenweg, Hanswijkstraat, OLV-straat, Korenmarkt, Adegemstraat, Battelsesteenweg, vaartpad tot Battelsluis, Gentsesteenweg, Pennemeesterstraat, Leestsesteenweg, Pastoor de Heuckstraat, Leest Dorp, Dorpstraat, Juniorslaan, Blaasveldstraat, Grote Heide (met eindpunt Hertefarm op nummer 31)