Mechelaars helpen Mechelaars om Nederlands te leren

met categorie:  

Onze stad telt inwoners van 138 nationaliteiten, die samen ongeveer 70 verschillende moedertalen spreken.  Nederlands spreken is dan ook een vereiste om te integreren, en een belangrijk bindmiddel tussen de stad en haar inwoners, en tussen de inwoners onderling.   De stad wil een actieve rol spelen in het leren en oefenen van Nederlands, en heeft dat beleid vastgelegd in het Taalactieplan. Ik sprak met Tamara Stojanovic, de coördinator van het Taalactieplan.

 

Tamara werkt zowel voor de stad Mechelen, als voor het Agentschap Integratie en Inburgering. Zoals haar functiebenaming al aangeeft, coördineert zij alle projecten, en is zij voor enkele projecten zelf ook de trekker en het eerste aanspreekpunt.  Zij is zelf afkomstig uit Servië en woont nu 4 jaar in België.  Ze doorliep het inburgeringstraject en moest Nederlands leren.  Wegens haar vooropleiding in talen, kreeg ze de kans om een intensieve cursus Nederlands te volgen aan het universitair taalinstituut in Leuven.  Ze weet dus uit eigen ervaring wat het is om een nieuwe taal te leren, en welke hindernissen er zijn.  

" Op school leer je standaard Nederlands, de woordenschat en de grammatica, maar je leert een taal pas echt door ze in het dagelijks leven te gebruiken.  Door met andere mensen te praten, boodschappen te doen, samen activiteiten te doen. Toen ik in het begin ergens naartoe ging, oefende ik thuis al een paar zinnetjes die ik zou kunnen gebruiken. ”

Het taalactieplan

Het Taalactieplan bestaat uit 2 grote pijlers :

  • De stadsdiensten toegankelijk maken voor mensen die weinig Nederlands praten. 

            Onthaalbedienden en loketmedewerkers van alle stadsdiensten krijgen opleiding hoe ze anderstaligen te woord kunnen staan en verder kunnen helpen. Zowel aan het loket, aan de telefoon en in brieven moet de taal eenvoudig en duidelijk zijn.

  • Alle inwoners de mogelijkheid geven om Nederlands te leren en te oefenen.

    Er zijn 3 scholen in Mechelen die Nederlands als tweede taal voor volwassenen aanbieden : CVO Crescendo, CVO TSM en CBE Open School.  Maar mensen die een nieuwe taal leren moeten vooral veel kansen krijgen om te oefenen.  Daarvoor zijn er in Mechelen heel wat initiatieven te vinden.   

Praten, praten, praten.

Op de website van Mechelen staan alle initiatieven om Nederlands te leren en te oefenen duidelijk gerangschikt. Sommige zijn opgezet door de stad, anderen liggen in handen van vrijwilligersorganisaties.

Bij conversatietafels ligt de nadruk op het spreken.  In kleine groepjes praten Nederlandstalige en anderstalige Mechelaars op een informele manier met elkaar over allerlei onderwerpen.

Een andere leuke manier om Nederlands te leren is om samen activiteiten te doen. In het project “samen inburgeren” gaan een nieuwkomer en een Mechelaar ongeveer 2x per maand samen op stap.  Afhankelijk van hun gezamenlijke interesses kiezen ze zelf hun activiteiten.   Het ene duo kookt graag, het andere wandelt of gaat sporten.   Afgelopen zomer was er de mogelijkheid om in het Vrijbroekpark samen te joggen.

Taalpunt

Ik ging zelf op bezoek in de bibliotheek aan de Moensstraat om er het taalpunt te ontdekken.  Er is een kleine afdeling ingericht met oefenmateriaal om Nederlands te leren.  Er staan cursussen, leesboeken in eenvoudige taal, beeldwoordenboeken.  Je kan er ook de Wablieft krant lezen.   Er is een tafel voorzien waar mensen rustig kunnen lezen en studeren.

Medewerker Lieve Vandeneede vertelt enthousiast over het taalpunt. “Nieuwkomers leren de bib en het taalpunt kennen via het inburgeringstraject.  De centra voor volwassenenonderwijs die Nederlands als tweede taal aanbieden komen met de cursisten op bezoek.  We leggen hen uit wat de bib voor hen kan betekenen, en laten hen rondkijken. “

“ Het doet mij veel plezier wanneer ik achteraf mensen terugzie die lid worden van de bib, en in het taalpunt materiaal komen lenen, of gewoon rustig zitten te lezen.”

Ik sprak met een jonge man die afkomstig is uit Somalië en nu bijna een jaar in Mechelen woont.  Hij leerde de bib kennen via een bezoek met zijn klas van Open School.  Nu komt hij er regelmatig boeken lenen.   Aan het aantal gekleurde tekstballonnetjes kan hij de moeilijkheidsgraad aflezen.

Ik kijk rond en neem een paar boeken mee om thuis te lezen.  De reeks Wablieft boeken en krantjes vind ik goed.  Als ik iets wil vragen, kan ik altijd terecht bij iemand van de medewerkers. “

 

 

Taalpalen

In het taalpunt staat ook een taalpaal. Dat is een rek met folders en brochures over de initiatieven om Nederlands te leren en te oefenen.  Ook in het Huis van de Mechelaar en in het Sociaal Huis kan je zo’n taalpaal vinden. 

Bijt in Mechelen

Eén van de brochures in de taalpaal is de “Bijt in je vrije tijd”-kalender.  Ongeveer elke 3 maand verschijnt deze zowel op papier als online en geeft een overzicht van alle activiteiten voor die periode.   Daarbij staat onder de vorm van tekstballonnetjes steeds aangegeven welk niveau van Nederlands je moet kennen om te kunnen deelnemen.  De kalender voor het voorjaar 2019 komt binnenkort online, en is in papieren vorm te vinden in de taalpalen.

Wil je nog meer informatie lezen over het taalactieplan, dan kan je terecht op : https://www.mechelen.be/taal-in-mechelen

(Tekst en foto's : Annick Thienpont)