Ik droom van...

 

(foto's: Jan Smets)

Het opgewaaide stof dat de gemeenteraadsverkiezingen met zich meebracht is langzaam neergedwarreld.  En nu moet de hand weer aan de ploeg.  Op deze Werelddag van Verzet tegen Armoede dat dit jaar in het teken staat van het belang van een lokaal sociaal beleid in de strijd tegen armoede, werd vanmorgen een opgemerkte vreedzame manifestatie gehouden door 'Geknipt'.  Dit is een samenwerkingsverband dat bestaat uit Beweging.net regio Mechelen, de bekende armoedeverenigingen De Keeting en De Lage Drempel, Het Hof van Savooien, Straathoekwerk Mechelen, Vormingsplus regio Mechelen, Welzijnszorg Regio Mechelen, Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee en Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen.  Een flinke delegatie stapte op van Grote Markt via Bruul en Sociaal Huis over de IJzerenleen naar de Lindepoort.  Pier De Kock van het Huis van Savooien tekende voor de 'regie'.  De deelnemers gingen met afgeplakte monden en tekstbalonnnen met dromen op weg in stille mars...  Pas in De Lindepoort trokken ze de klevers van hun mond, om op de tonen van 'Le Connemara' - als op een tradioneel trouwfeest - hiermee zwaaiend hun verzet ludiek te tonen.  Toch klonk in alles op dit slotmoment grote vastberadenheid door.  Ieders stem telt!  De dromen, wensen, verzuchtingen en aanbevelingen kregen vorm in een memorandum.  Op deze manier wil men de belangen van maatschappelijk kwetsbare groepen op de politieke agenda zetten.

 

 

 

De campagne loopt trouwens niet alleen in Mechelen, maar in heel Vlaanderen en Brussel.

Lokale besturen hebben heel wat intrumenten in handen op het terrein om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen.  Ze kunnen rechten proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en cultuur-en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede...

Mooi dat vandaag vanuit heel diverse hoeken werd deelgenomen aan deze manifestatie.  Opvallend was de delegatie van de Lage Drempel en De Keeting.  Onder een vriendelijke oktoberzon kwam men samen op de Grote Markt waar op de tekstballonnen dromen werden neergeschreven.  "Of ik zo lang zal kunnen zwijgen weet ik niet..." lachte Rita terwijl ze de klever op haar mond aanbracht.

 

 

Tussen de manifestanten, waaronder ook enkele politici van een paar partijen was ook Dirk Tuypens, die zopas een zetel wist te veroveren in het stadhuis met Pvda, een opgemerkte gast.

 

We moeten samenspannen tegen armoede.  De tijd van liefdadigheid is voorbij.  Structurele maatregelen zijn nodig...

 

De verzuchtingen en aanbevelingen overstijgen evenwel elke partij.  Deze actie werd gedragen door een breed veld van verenigingen die werken rond armoede. 

 

 

 

In Mechelen leven meer dan 16 000 inwoners met een te laag inkomen om menswaardig te kunnen leven.

2402 van hen wachten op een sociale woning.

Voor hen vraagt Geknipt aandacht.  Het gaat om een harde realiteit.  Geknipt vraagt het nieuwe Mechelse stadsbestuur om de stem van mensen in armoede te aanhoren.

 

 

Jamila Hamddan Lachkar (Beweging.net regio Mechelen):

 

Armoede is geen sexy maar wel een hot thema!  We zien de kinderarmoede stijgen. We zien ouderen met grote zorgbehoeften en een klein budget; alleenstaande ouders met weinig financiële ruimte, kleine zelfstandigen met grote opdracht-flexibiliteit, jongeren met precaire contracten en weinig zicht op een duurzame en kwaliteitsvolle job, werkloze armen, kwetsbare werkzoekendene...  Het is een complex thema dat politieke moed vereist en niet in een paar jaar geregeld is.  Het vraagt om bestuurders met visie en daadkracht!

 

 

 

Er is nooit één aanwijsbare reden voor armoede en uitsluiting.  Ook niet één probleem of één oplossing.  De achterstelling zit op verschillende levensdomeinen: een slechte woning, geen of onzeker arbeidscontract, een beperkt inkomen of zwakke gezondheid...  De verantwoordelijkheid om dit alles terug te dringen ligt bij de ganse samenleving en zeker ook bij een (lokaal) beleid.  Ze ligt niet (enkel) bij mensen die moeilijk tot volwaardige deelname komen...

In het memorandum onderstreept men met voorbeelden en aanbevelingen het recht op arbeid, wonen, leefbare woonomgeving, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, cultuur, sport en vrije tijd...

www.samentegenarmoede.be

www.netwerktegenarmoede.be/17oktober