Eerste Mechelse Reuzendag was reuze!

Het op Facebook aangemaakte evenement zorgde voor wat verwarring: velen verwachtten op 13 oktober laatstleden een heuse reuzenstoet door de stad te zien dansen.  Dat was echter niet het opzet van de 'Mechelse Reuzendag' die die dag plaatsvond in het Hof van Busleyden.  Bedoeling was wél om er met kandidaat-vrijwilligers van gedachten te wisselen over de uitbouw van de eerder dit jaar gelanceerde reuzenvereniging 'ReuzenMechelen' en over de toekomst van het Mechelse Reuzenerfgoed.  Zo gebeurde ook en... mét resultaat.  Er werden immers niet alleen een pak toffe ideeën uitgewisseld maar ook een eerste activiteit afgesproken: op 11 november gaan de kinderreuzen voor de allereerste keer mee Sinte-Mette zingen.De ontstaansgeschiedenis van ReuzenMechelen werd hier een tijdje geleden al uit de doeken gedaan en op Erfgoeddag én Open Monumentendag dit jaar kon het publiek ook al kennis maken met deze nieuwe vereniging.  Haar oproep om de Mechelse Reuzentraditie wat meer leven in te blazen en de Reuzenfamilie vaker naar buiten laten komen, kon sindsdien al op veel bijval rekenen.  Heel wat Mechelaars lieten weten graag te willen meewerken aan het bewaren en promoten van dit prachtige Mechelse Erfgoed, dat samen met de andere Ommegangsfiguren in 2013 het prestigieuze label 'Unesco Werelderfgoed' kreeg opgeplakt.  Op 13 oktober kregen deze kandidaat-vrijwilligers dan ook de kans om mee te komen brainstormen over de uitbouw van de Mechelse reuzenvereniging.  Plaats van afspraak was de voor de gelegenheid door de stad ter beschikking gestelde zaal Dodoens in ons prachtige nieuwe stadsmuseum Hof van Busleyden.

Na een stukje inleiding door ondergetekende over het ontstaan en de doelstellingen van ReuzenMechelen en een uiteenzetting over de visie van het stadsbestuur door Siel Meulendijks van het Hof van Busleyden, gaf éminence grise van de Mechelse geschiedschrijving Marcel Kocken een boeiende uiteenzetting over de geschiedenis van reuzen in het algemeen en die van Mechelen in het bijzonder.  Met zijn verwijzingen naar mythologie en bijbelverhalen, naar het ontstaan van de Peis- en Hanswijkprocessie en naar anekdotes uit zijn kindertijd én zijn jaren als hoofd van de Stedelijke Cultuurdienst, zorgde Marcel voor heel wat inspiratie.

 

In de denksessie die volgde was er alleszins eensgezindheid over de grote waarde van de reuzen.  Met een verleden dat meer dan vijf eeuwen terug gaat in de tijd kunnen deze kleurrijke figuren met recht en reden worden beschouwd als waardevol Mechels Erfgoed, dat het beschermen en promoten méér dan waard is.  Verder waren alle aanwezigen het erover eens dat bij de uitbouw van activiteiten de richtlijnen van de stad en van Unesco steeds moeten worden gerespecteerd.  Het is dan ook absolúút niet de bedoeling om de Mechelse Reuzen tot een banale kermisattractie te laten uitgroeien.  Wat er dan wel kan?  Heel wat ideeën werden daarover verzameld: van het betrekken van scholen, grensoverschrijdende samenwerking met de koepelvereniging Reuzen in Vlaanderen tot deelname aan erfgoedinitiatieven zoals Erfgoeddag, de Museumklassen in het Hof van Busleyden en Sinte-Mette.


Met deze laatste traditie in het achterhoofd werd alvast een eerste nieuwe activiteit ingepland.  Op 11 november zullen de kinderreuzen Janneke, Mieke, Klaesken, Noah en Amir immers de stad intrekken om samen met - hopelijk - vele kleine Maneblussers Sinte-Mette te gaan bezingen.  Wie hier graag bij aansluit is méér dan welkom: afspraak om 13u30 aan het wijkhuis Den Deigem, in de Karmelietenstraat.

 


Voor meer info over ReuzenMechelen of de activiteit op 11 november kan je surfen naar www.reuzenmechelen.com of mailen naar info@reuzenmechelen.com.  Je kan ReuzenMechelen ook volgen via deze Facebookpagina.


Tekst (c) Kevin Polfliet
Foto's: Jan Smets